Servicenumre:

Vannskade­sanerere og utleiere: +49 2452 962 444
Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
Mandag til Torsdag: 8.00 til 17.30
Fredag: 8.00 til 17.00
 1. Produkter og tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Luftreinigung
 4. Profesjonelle luftrensere i TAC-serien
 5. Bruksmuligheter

Proff-luftrenserne i TAC-serien

En perfekt løsning til ethvert bruk ...

Der det bygges eller saneres, skapes det støv. Denne belastningen påvirker ikke bare håndverkerne, men også de som bruker tilgrensende områder.

Mange byggearbeider utløser høye støvkonsentrasjoner, ikke bare ved bruk av vinkelsliper eller stråle-, løfte- og rivingsarbeider, men også når man blander tørr mørtel, fugemasse eller lim til fliser.

Ofte forblir støvet i luften i flere timer. En byggearbeider puster inn omtrent 10 000 liter luft per arbeidsdag. Opptil 95 prosent av støvet blir pustet ut igjen, hostet ut eller det svelges. De siste fem prosentene utgjør en risiko og kan utløse farlige sykdommer.

Støv fra kvartsholdige steiner, kunstige mineralfiber, tre, cellulose og asbest er spesielt farlig. I tillegg kommer belastningen fra sporer, allergener og mikrofiber, for eksempel ved bygnings-, isolasjons- eller muggsoppsanering.

Det at romluften er utsatt for fremmede stoffer er altså mer enn bare en uønsket bieffekt. Dersom det ikke brukes passende luftrensingssystemer, kan støv og skadelige stoffer spre seg uhindret i bygningen, der de kan belaste både helsen og inventaret til beboerne. Derfor må de bekjempes på en effektiv måte, ikke minst på grunn av eksisterende forskrifter mot skadestoffer.

Luftrenserne i TAC-serien er optimale løsninger for luftavtrekk og rensing av skadestoffbelastede arbeidsområder.

Disse proff-apparatene er enkle å flytte på, og det robuste metallhuset er spesielt designet for den røffe arbeidshverdagen på vekslende byggeplasser. Luftmengden kan justeres trinnløst, noe som gjør det enkelt å konfigurere apparatet etter behov.

Med de modulære og fleksibelt kombinerbare filtermodulene til TAC-luftrenserne finnes det en perfekt filterkombinasjon for enhver romluftsbelastningsgrad – og takket være Vario-Shift-funksjonen kan også et HEPA-filter for renrom plasseres fleksibelt som siste ledd.

Typiske bruksområder:

 • Strålingsarbeider
 • Bygge- og ombyggingsarbeider
 • Vannskadesanering
 • Brannskadesanering
 • Muggsoppsanering
 • Asbestsanering
 • Bruk i renrom

Filtreringsspekter:

 • Asbeststøv
 • Kvartsstøv
 • Byggeavfall
 • Mel- og trestøv
 • Mineralfiber
 • Muggsoppsporer
 • Malingspartikler

Eksempler på bruk av TAC-luftrensere

Romluft som er belastet av skadelige stoffer renses ved hjelp av vakuum-resirkulasjon. Ved enkel bruk kan TAC-luftrenseren settes i døråpningen. Eventuelt kan luften ledes til ubelastede områder ved hjelp av slanger.

TAC-luftrensere gjør det enkelt for deg å være fleksibel:

Holde undertrykk med TAC i dør eller støvvegg.

Holde undertrykk med TAC i rommet og luftslange.

Rense luften i avstengt område vha. omluftdrift.

Holde undertrykk utenfor rommet vha. luftslange.

Overtrykk-utlufting av rom som ligger i belastede områder.

Det finnes mange flere bruksmuligheter for de fleksible TAC-luftrenserne enn nevnt ovenfor.


Skadestoffpartikkelstørrelser ...

Hvilke filterkombinasjoner kreves for hvilke skadestoffstørrelser?

Skadestoffpartikler i luften kan klassifiseres etter størrelse. Den grafiske fremstillingen ved siden av viser en praksisorientert oversikt over filtreringsgrader og filterkombinasjoner som kreves for ulike belastninger i romluften (størrelse i mikrometer, en mikrometer tilsvarer en tusendedels millimeter).

Anbefaling for bruksspesifikke filterkombinasjoner og hvilke romstørrelser TAC-luftrensere fra Trotec er egnet for:

TAC-luftrensere TAC 750 E TAC 1500 S TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
Bruksområde Filter­kombinasjon egnet for rom opptil ¹
Grovt støv ²
(≤ 3 LW/h ⁶)
G4 250 100 220 88 220 88 500 200 1200 480 1400 560
Fint støv ³
(≤ 3 LW/h ⁶)
G4 + F7 til F9 110 44 110 44 270 108 600 240 750 300
Svevestoffer ⁴
(≤ 10 LW/h ⁶)
G4 + H13/H14 25 10 50 20 50 20 100 40 150 60 200 80
Hygieneområder ⁵
(≤ 15 LW/h ⁶)
G4 + H13/H14 12,5 5 35 14 35 14 70 28 110 44 135 54
¹ Ved en antatt romhøyde på 2,5 m; ² Typiske bruksområder med grovt støv: sage, file; ³ Typiske bruksområder med fint støv: saneringsarbeider med mineral- eller glassfiberholdige materialer; ⁴ Typiske svevestoff-bruksområder: slipe, asbest- eller muggsoppsanering, mineralstøv osv.; ⁵ H13/H14 etterkoblet; ⁶ Luftskifte per time