Servicenumre:

Vannskade­sanerere og utleiere: +49 2452 962 444
Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
Mandag til Torsdag: 8.00 til 17.30
Fredag: 8.00 til 17.00
Betjeningselementer med Monoventic-knappen og Monoventic-knappen

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Vannskade­sanerere og utleiere: +49 2452 962 444
Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter og tjenester
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Luftreinigung
  4. Profesjonelle luftrensere i TAC-serien
  5. Oversikt over fordelene ved utstyret
  6. FlowMatic-styring

FlowMatic-styring

Virkemåten til FlowMatic automatikken i detalj

FlowMatic

Mot all motstand: Volumstrømmen holder!

For å realisere de luftutskiftningsratene som er valgt for rommene som skal behandles, er det viktig at volumstrømmen forblir konstant over hele driftsperioden. Hvis den effektive luftgjenomstrømningen synker, kan nødvendig luftmengde ikke lenger oppnås.

Avhengig av renseprosessen fylles filterelementene i luftrenseren mer og mer opp, noe som fører til økende mottrykk og synkende luftgjennomstrømning. I tillegg påvirker lufttransportslanger som er tilkoblet, avhengig av lengde og antall buer, hvilken luftmengde som faktisk er tilgjengelig der slangen munner ut.

For å være i stand til å overholde luftutskiftningsraten i hele behandlingstiden og kompensere for uunngåelig reduksjon i volumstrømmen må konvensjonelle luftrensere starte med betydelig høyere startverdier. Men slike tiltak kan ikke garantere at målverdien ikke underskrides i løpet av driftstiden. Dessuten fører det til mer slitasje på filterelementene.

En mer profesjonell løsning på dette problemet har våre luftrensere TAC 5000 og TAC 6500 - de første mobile luftrenserne i verden med denne teknikken.

Den sensorstyrte FlowMatic-kontrollen for disse TAC-enhetene er globalt unike og fungerer prinsipielt som "cruisekontrollen" på biler:

FlowMatic-sensorene registrerer den faktiske verdien på luftgjennomgangen innenfor hele filterkjeden og tilpasser systemeffekten fortløpende og dynamisk, slik at den numerisk forhåndsinnstilte målverdien for luftmengde holdes konstant!

Dette øker ikke bare filterets levetid og systemeffektiviteten, men garanterer også at de rettslig angitte luftutskiftingsratene blir overholdt.

FlowMatic-styring

Sensorstøttet Flowmatic-styring med forvalg av sann verdi for luftmengde i m³/h.