TIH 350+ infrarød varmeplate til profesjonell bruk

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Vannskade­sanerere og utleiere: +49 2452 962 444
Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Oppvarming
 4. Infrarøde varmeplater
 5. TIH 350+ infrarød varmeplate

TIH 350+ infrarød varmeplate

Til spesifikk tørking av murverk i nybygg eller etter vannskader

TIH 350+ infrarød varmeplate til profesjonell bruk er optimalt egnet til tørking av veggarealer i nybygg eller etter vannskader. TIH 350+ er en optimal løsning særlig til tørking av fuktig murverk etter vannskader, siden fuktigheten i slike tilfeller ofte er konsentrert nært gulvet eller taket.

TIH 350+ er like bred som TIH 650+, men kun knapt halvparten så høy. Den dekker dermed et stort tørkeområde. Siden varmeflaten er så kompakt, er også strømforbruket redusert. Dette kan måles ved hjelp av den integrerte strømforbruksmåleren (MID-samsvar).

En jevn varmefordeling over hele flaten til varmeplaten er en absolutt forutsetning for en effektiv tørking av arealer. Vanlige infrarøde varmeplater oppnår ofte kun inhomogen varmefordeling. I motsetning til disse består TIH 350+ av en innovativ materialmiks som garanterer en jevn stråleeffekt og dermed en jevn varmefordeling i hele varmeplaten. Platen er isolert på baksiden, noe som gir en optimal stråleeffekt mot objekter og maksimal energieffektivitet.

Siden TIH 350+ arbeider lydløst og ikke forbruker oksygen, kan den dessuten brukes i bebodde omgivelser uten problemer.

Føtter uten skruer

Føtter uten skruer

TIH 350+ og TIH 650+ leveres med like føtter, slik at det er enkelt å realisere en kombinert oppstilling med likt tilbehør for begge varmeplatene. I tillegg er føttene blitt enda mer kompakte til tross for samme dimensjoner i bruk. De kan monteres på varmeplaten uten verktøy.

I stedet for en skruforbindelse som på de foregående modellene, har vi integrert en fjærbolt i foten. Denne klikker på plass når foten installeres, og sikrer forbindelsen til varmeplaten. Monteringen krever ikke verktøy: Trekk, ta av, trekk, sett på – enklere blir det ikke. Når apparatet skal transporteres, kan føttene plasseres i festene på varmesiden av platen.

Når apparatet skal plasseres optimalt, er føttene praktiske hjelpere. De er utformet slik at de automatisk garanterer for optimal oppvarmingsavstand og effektivitet når de støter mot veggen. Det er derfor ikke nødvendig med noen avstandsmåling når den stilles opp.

Fordelene i praksis:

 • Profesjonell kvalitet «made in Germany» –
  et originalt Trotec-produkt
 • Infrarød varmeplate av høy kvalitet med sann 350 watt varmeeffekt
 • Innovative materialer muliggjør en jevn varmefordeling over hele arealet
 • Isolasjon på baksiden garanterer maksimal energieffektivitet og optimal objektrettet stråling
 • Svært effektiv varmeforløp med miljøvennlig IR-C-stråling for rask murverkstørking
 • Varmetransport via lysbølger – direkte objektoppvarming uten konvektivt tap
 • Ren varme – ingen støy, ingen lukt, ingen kondens, ingen oksygenforbruk
 • Kan stables raskt og stabilt
 • Kan stables flere i høyden og kombineres med infrarød varmeplate TIH 650+
 • Robust aluminiumskonstruksjon med stor torsjonsstivhet i vedlikeholdsfri Trotec-kvalitet
 • Føttene kan monteres uten verktøy
 • Integrert transportholder for føttene
 • Integrert strømforbruksmåler (MID-samsvar)*

MID-måler som standard
TIH 350+ leveres med MID-konform strømforbruksmåler som muliggjør pålitelig dokumentasjon av strømforbruket.
Integrert, MID-konform strømforbruksmåler
Det er enkelt å utvide bruksspekteret
Monteringstilbehør får som ekstrautstyr. Ved hjelp av dette kan du feste en eller flere TIH 350+ infrarød varmeplate til vanlige monteringsstøtter.
Det er enkelt å utvide bruksspekteret
Enkel transport av føtter
Hver TIH 350+ / 650+ er utstyrt med praktiske holdere til begge føttene, slik at de kan festes og oppbevares trygt i apparatskinnene under transport.
Enkel montering av føtter

* Hva innebærer MID-konform?

Europeisk direktiv for måleapparater (MID) erstatter på noen områder reglene som hittil var gyldige for nasjonal godkjenning og deretter tilpasning. Som en følge av dette må alle strømtellere i Europa som brukes til beregning av strømforbruk, være MID-konforme.


Profesjonelt, fleksibelt system

Profesjonelt, fleksibelt system

TIH 350+ og TIH 650+ infrarøde varmeplater til profesjonell bruk kan benyttes enkeltvis eller i kombinasjon:

 1. Enkeltvis horisontal oppstilling på gulvet for TIH 350+ montert på de medfølgende føttene.
 2. Ved hjelp av stablehåndtak kan også to eller flere TIH 350+ stables på hverandre i bruk.
 3. Enkeltvis horisontal oppstilling på gulvet for TIH 650+ montert på de medfølgende føttene.
 4. Enkeltvis vertikal oppstilling på gulvet for TIH 350+ montert på de medfølgende føttene.
 5. Enkeltvis vertikal oppstilling på gulvet for TIH 650+ montert på de medfølgende føttene.
 1. Gulvoppstilling for TIH 650+ montert på de medfølgende føttene og over denne – kombinert med stablehåndtak – en installert, stablet kombinasjon. TIH 650+ og TIH 350+ kan stables og kombineres etter behov.
 2. Gulvoppstilling for TIH 350+ og over denne – kombinert med stablehåndtak – en installert, stablet kombinasjon. Også ved denne varianten kan TIH 650+ og TIH 350+ stables og kombineres etter behov.
 3. Med ekstrautstyret monteringsstøtter tilkoblingssett og monteringsstøtter festeklemme-sett kan TIH 650+ også festes til vanlige monteringsstøtter for målrettet tørking av flater i høyereliggende områder.
 4. På samme måte kan TIH 350+ Installeres ved hjelp av ekstrautstyret tilkoblingssett og festeklemmer.


TIH 350+ overbeviser med en meget jevn varmefordeling over hele flaten

Varmebildet dokumenterer at varmen fordeles jevnt over hele arealet

Termografiske undersøkelser dokumenterer at vanlige infrarøde varmeplater ofte fordeler varmen ujevnt, noe som gjør det vanskelig å tørke flater jevnt.

I tillegg varierer ofte varmeeffekten i disse modellene, og særlig varmeelementene holder ofte en altfor høy temperatur.

Ekstrem varmebehandling kan imidlertid være fatalt, spesielt for følsomme byggematerialer. Hvis byggematerialer av gips for eksempel blir varmet opp for mye, så presses det ut krystallvann, noe som kan føre til tap av hele den strukturelle stabiliteten.

I motsetning til slike apparater utmerker de profesjonelle varmeplatene i TIH-serien seg med konstante temperaturverdier og en svært jevn stråling over hele arealet. Varmeeffekten og veggavstanden til TIH 350+ er dimensjonert slik av konstruktørene at det ikke kan skje noen materialoppvarming i som overskrider temperaturområdet for strukturell stabilitet, selv ikke i gips.

Alternativt tilgjengelig tilbehør

Stablehåndtak i sett TIH 350+ / 650+
Artikkelnummer 1.410.003.009
Inneholder to monteringshåndtak som monteres uten bruk av verktøy. Disse brukes til å stable to TIH-varmeplater i bruk.
Stablehåndtak i sett TIH 350+ / 650+
Monteringsstøtte-tilkoblingssett 350+
Artikkelnummer 1.410.003.007
To tilkoblingslister i sett til å henge opp TIH 350+ i monteringsstøtte-festeklemmer (ekstrautstyr).
Monteringsstøtte-tilkoblingssett 350+
Monteringsstøtter festeklemmer i sett
Artikkelnummer 1.410.003.004
To klemmer i sett, til feste av TIH-varmeplater på vanlige monteringsstøtter.
Monteringsstøtter festeklemmer i sett
BN35 stikkontakttermostat til TIH+
Artikkelnummer 6.100.007.008
Muliggjør trådløs regulering av temperatur og driftstid for en eller flere varmeplater, rekkevidde 20 m.
BN35 stikkontakttermostat til TIH+

Praktiske basiskunnskaper: Mekanismer for fuktighetstransport i mineralbyggematerialer

Mekanismer for fuktighetstransport i mineralbyggematerialer

Porøse, mineralske byggematerialer har et nettverk av porer og kapillærer av ulik type, størrelse og form, som er relevant for transport av vann. Avhengig av fuktinnholdet i byggematerialene skjer transporten av vann prinsipielt på to ulike måter: Diffusjon og vannstrømming.

Ved diffusjon kan hele porerommet gjennomstrømmes av vanndamp (1).

Med tiltakende vanninnhold danner det seg en vannfilm på overflaten av de større porerommene, mindre pore-flaskehalser er allerede helt fylt med vann (2).

Etter metning av byggematerialet er det så mye vann i de utvidede porerommene at det utelukkende blir transportert via strømning (3).

Denne væsketransportfasen er betraktelig kraftigere enn diffusjon.

Avledet fra dette kan følgende fastslås for bruksegnetheten av infrarøde varmeplater til veggtørking:

 1. Tørking med infrarøde varmeplater er bare nyttig for byggematerialer med høy porøsitet og gode kapillærsystemer, for eksempel murstein og noen natursteiner.
 2. For kraftig komprimerte veggbyggematerialer med lukkede strukturer eller små kapillærer (betong) har bruken av infrarøde varmeplater ingen tørkeeffekt, da fuktighetstransporten her overveiende skjer per diffusjon.
 3. En effektiv tørking kan utelukkende oppnås i væskefasen. Bare i denne fasen følger fuktigheten varmestrømmen.
 4. Avbrytes vannstrømmen med økende tørkegrad, skjer fuktighetstransporten tiltakende per diffusjon. Fra dette tidspunktet er bruk av infrarøde varmeplater uten noen betydning for tørkeforløpet!

Fasit: Så lenge fuktighetstransporten skjer i væskeform i gjennomfuktede byggematerialer, kan infrarøde varmeplater bidra til å akselerere tørkeprosessen.

Infrarøde varmeplater er imidlertid fullstendig uegnet til å erstatte luftavfuktere fullstendig for å oppnå utligningsfuktighet i byggematerialer!

Kjøp

Infrarot-Heizplatte / Infrarotheizung TIH 350+ vis i Trotecs nettbutikk

Infrarot-Heizplatte / Infrarotheizung TIH 350+

Die professionelle Infrarot-Heizplatte TIH 350+ eignet sich ideal zur spezifischen Trocknung von Wandflächen in Neubauten oder nach Wasserschäden.

249,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 1.410.003.022
Varmeeffekt
  i [W] 350
  IP-beskyttelse IP44
Virkningsflate
  i [m²] 0,46
Elektriske verdier
  Strømtilkobling 230 V/50 Hz
  Nominellstrømforbruk [A] 1,3
Elektrisk tilkobling
  Tilkoblingsplugg CEE 7/7
  Kabellengde [m] 3
  Integrert driftstimeteller
Sikkerhetsfunksjon
  Overopphetingsvern tilgjengelig
Dimensjon
  Lengde (uten emballasje) [mm] 36
  Bredde (uten emballasje) [mm] 1 370
  Høyde (uten emballasje) [mm] 367
Utstyr, kjennetegn og funksjoner
Mobilitet
  bærbar

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Tilbehør

Laster inn...

Alternative produkter

Laster inn...

Seminarer

Nedlastinger

Laster inn...