TIH 650+ infrarød varmeplate til profesjonell bruk

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Vannskade­sanerere og utleiere: +49 2452 962 444
Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Oppvarming
 4. Infrarøde varmeplater
 5. TIH 650+ infrarød varmeplate

TIH 650+ infrarød varmeplate

For tørking av murverk i nybygg eller ved sanering etter vannskader og av gamle hus

Den profesjonelle infrarøde varmeplaten TIH 650+ er optimalt egnet til tørking av veggarealer i nybygg eller etter vannskader. Spesielt store murverk kan tørkes raskere sammenlignet med klassisk luftavfukting.

Inntil tre varmeplater kan stables over hverandre i bruk

En jevn varmefordeling over hele flaten til varmeplaten er en absolutt forutsetning for en effektiv tørking av arealer. Vanlige infrarøde varmeplater oppnår ofte kun inhomogen varmefordeling. I motsetning til disse består TIH 650+ av en innovativ materialmiks som garanterer en jevn stråleeffekt og dermed en jevn varmefordeling i hele varmeplaten. Platen er isolert på baksiden, noe som gir en optimal stråleeffekt mot objekter og maksimal energieffektivitet.

For store flater kan opptil tre infrarøde varmeplater raskt og stødig stables oppå hverandre og kombineres.

Siden TIH 650+ arbeider lydløst og ikke forbruker oksygen, kan den dessuten brukes i bebodde omgivelser uten problemer.

Føtter uten skruer

Føtter uten skruer

TIH 350+ og TIH 650+ leveres med like føtter, slik at det er enkelt å realisere en kombinert oppstilling med likt tilbehør for begge varmeplatene. I tillegg er føttene blitt enda mer kompakte til tross for samme dimensjoner i bruk. De kan monteres på varmeplaten uten verktøy.

I stedet for en skruforbindelse som på de foregående modellene, har vi integrert en fjærbolt i foten. Denne klikker på plass når foten installeres, og sikrer forbindelsen til varmeplaten. Monteringen krever ikke verktøy: Trekk, ta av, trekk, sett på – enklere blir det ikke. Når apparatet skal transporteres, kan føttene plasseres i festene på varmesiden av platen.

Når apparatet skal plasseres optimalt, er føttene praktiske hjelpere. De er utformet slik at automatisk optimal oppvarmingsavstand og effektivitet er garantert når føttene støter mot veggen. Det er derfor ikke nødvendig med noen avstandsmåling når den stilles opp.

Fordelene i praksis:

 • Profesjonell kvalitet «made in Germany» –
  et originalt Trotec-produkt
 • Infrarød varmeplate av høy kvalitet med sann 650 watt varmeeffekt
 • Innovative materialer muliggjør en jevn varmefordeling over hele arealet
 • Isolasjon på baksiden garanterer maksimal energieffektivitet og optimal objektrettet stråling
 • Svært effektiv varmeforløp med miljøvennlig IR-C-stråling for rask murverkstørking
 • Varmetransport via lysbølger – direkte objektoppvarming uten konvektivt tap
 • Ren varme – ingen støy, ingen lukt, ingen kondens, ingen oksygenforbruk
 • Kan stables på en rask og stabil måte
 • Kan stables flere i høyden og kombineres med infrarød varmeplate TIH 350+
 • Robust aluminiumskonstruksjon med stor torsjonsstivhet i vedlikeholdsfri Trotec-kvalitet
 • Føttene kan monteres uten verktøy
 • Integrert transportholder for føttene
 • Integrert strømforbruksmåler (MID-samsvar)*
Integrert, MID-konform strømforbruksmåler

* Hva innebærer MID-konform?

Europeisk direktiv for måleapparater (MID) erstatter på noen områder reglene som hittil var gyldige for nasjonal godkjenning og deretter tilpasning. Som en følge av dette må alle strømtellere i Europa som brukes til beregning av strømforbruk, være MID-konforme.


Enkel i bruk
TIH 650+ kan monteres både loddrett og vannrett, siden føttene kan monteres på varmeplaten i begge posisjoner.
TIH 650+ kan brukes loddrett og vannrett etter behov
Det er enkelt å utvide bruksspekteret
Monteringstilbehør får som ekstrautstyr. Ved hjelp av dette kan du feste en eller flere TIH 650+ infrarød varmeplate til vanlige monteringsstøtter.
Det er enkelt å utvide bruksspekteret
Enkel transport av føtter
Hver TIH 350+ / 650+ er utstyrt med praktiske holdere til begge føttene, slik at de kan festes og oppbevares trygt i apparatskinnene under transport.
Enkel montering av føtter

Profesjonelt, fleksibelt system

Profesjonelt, fleksibelt system

TIH 350+ og TIH 650+ infrarøde varmeplater til profesjonell bruk kan benyttes enkeltvis eller i kombinasjon:

 1. Enkeltvis horisontal oppstilling på gulvet for TIH 350+ montert på de medfølgende føttene.
 2. Ved hjelp av stablehåndtak kan også to eller flere TIH 350+ stables på hverandre i bruk.
 3. Enkeltvis horisontal oppstilling på gulvet for TIH 650+ montert på de medfølgende føttene.
 4. Enkeltvis vertikal oppstilling på gulvet for TIH 350+ montert på de medfølgende føttene.
 5. Enkeltvis vertikal oppstilling på gulvet for TIH 650+ montert på de medfølgende føttene.
 1. Gulvoppstilling for TIH 650+ montert på de medfølgende føttene og over denne – kombinert med stablehåndtak – en installert, stablet kombinasjon. TIH 650+ og TIH 350+ kan stables og kombineres etter behov.
 2. Gulvoppstilling for TIH 350+ og over denne – kombinert med stablehåndtak – en installert, stablet kombinasjon. Også ved denne varianten kan TIH 650+ og TIH 350+ stables og kombineres etter behov.
 3. Med ekstrautstyret monteringsstøtter tilkoblingssett og monteringsstøtter festeklemme-sett kan TIH 650+ også festes til vanlige monteringsstøtter for målrettet tørking av flater i høyereliggende områder.
 4. På samme måte kan TIH 350+ Installeres ved hjelp av ekstrautstyret tilkoblingssett og festeklemmer.


TIH 650+ overbeviser med en meget jevn varmefordeling over hele flaten

Termografiske undersøkelser dokumenterer at vanlige infrarøde varmeplater ofte fordeler varmen ujevnt, noe som gjør det vanskelig å tørke flater jevnt. I tillegg varierer ofte varmeeffekten i disse modellene, og særlig varmeelementene holder ofte en altfor høy temperatur.

Ekstrem varmebehandling kan imidlertid være fatalt, spesielt for følsomme byggematerialer. Hvis byggematerialer av gips for eksempel blir varmet opp for mye, så presses det ut krystallvann, noe som kan føre til tap av hele den strukturelle stabiliteten.

I motsetning til slike apparater utmerker de profesjonelle varmeplatene i TIH-serien seg med konstante temperaturverdier og en svært jevn stråling over hele arealet. Varmeeffekten og veggavstanden til TIH 650+ er dimensjonert slik av konstruktørene at det ikke kan skje noen materialoppvarming i som overskrider temperaturområdet for strukturell stabilitet, selv ikke i gips.

Varmebildet til TIH 650+ viser at den infrarøde varmeplaten utstråler varmen jevnt over hele arealet.
Varmebildet dokumenterer at varmen fordeles jevnt over hele arealet

Alternativt tilgjengelig tilbehør

Stablehåndtak
i sett TIH 350+ / 650+

Artikkelnummer 1.410.003.009
Inneholder to monteringshåndtak som monteres uten bruk av verktøy. Disse brukes til å stable to TIH-varmeplater i bruk.
Stablehåndtak i sett TIH 350+ / 650+
Monteringsstøtte-tilkoblingssett 650+
Artikkelnummer 1.410.003.003
To tilkoblingslister i sett til å henge opp TIH 650+ i monteringsstøtte-festeklemmer (ekstrautstyr).
Monteringsstøtte-tilkoblingssett 650+
Monteringsstøtter festeklemmer i sett
Artikkelnummer 1.410.003.004
To klemmer i sett, til feste av TIH-varmeplater på vanlige monteringsstøtter.
Monteringsstøtter festeklemmer i sett
BN35 stikkontakttermostat til TIH+
Artikkelnummer 6.100.007.008
Muliggjør trådløs regulering av temperatur og driftstid for en eller flere varmeplater, rekkevidde 20 m.
BN35 stikkontakttermostat til TIH+
Transportveske TIH 650+
Artikkelnummer 1.410.003.005
Robust transportveske i vannavstøtende polyester med ekstra forsterket skulderrem og lomme med glidelås.
Transportveske TIH 650+

Praktiske basiskunnskaper: Mekanismer for fuktighetstransport i mineralbyggematerialer

Mekanismer for fuktighetstransport i mineralbyggematerialer

Porøse, mineralske byggematerialer har et nettverk av porer og kapillærer av ulik type, størrelse og form, som er relevant for transport av vann. Avhengig av fuktinnholdet i byggematerialene skjer transporten av vann prinsipielt på to ulike måter: Diffusjon og vannstrømming.

Ved diffusjon kan hele porerommet gjennomstrømmes av vanndamp (1).

Med tiltakende vanninnhold danner det seg en vannfilm på overflaten av de større porerommene, mindre pore-flaskehalser er allerede helt fylt med vann (2).

Etter metning av byggematerialet er det så mye vann i de utvidede porerommene at det utelukkende blir transportert via strømning (3).

Denne væsketransportfasen er betraktelig kraftigere enn diffusjon.

Avledet fra dette kan følgende fastslås for bruksegnetheten av infrarøde varmeplater til veggtørking:

 1. Tørking med infrarøde varmeplater er bare nyttig for byggematerialer med høy porøsitet og gode kapillærsystemer, for eksempel murstein og noen natursteiner.
 2. For kraftig komprimerte veggbyggematerialer med lukkede strukturer eller små kapillærer (betong) har bruken av infrarøde varmeplater ingen tørkeeffekt, da fuktighetstransporten her overveiende skjer per diffusjon.
 3. En effektiv tørking kan utelukkende oppnås i væskefasen. Bare i denne fasen følger fuktigheten varmestrømmen.
 4. Avbrytes vannstrømmen med økende tørkegrad, skjer fuktighetstransporten tiltakende per diffusjon. Fra dette tidspunktet er bruk av infrarøde varmeplater uten noen betydning for tørkeforløpet!

Fasit: Så lenge fuktighetstransporten skjer i væskeform i gjennomfuktede byggematerialer, kan infrarøde varmeplater bidra til å akselerere tørkeprosessen.

Infrarøde varmeplater er imidlertid fullstendig uegnet til å erstatte luftavfuktere fullstendig for å oppnå utligningsfuktighet i byggematerialer!

Kjøp

Infrarot-Heizplatte / Infrarotheizung TIH 650+ vis i Trotecs nettbutikk

Infrarot-Heizplatte / Infrarotheizung TIH 650+

Die professionelle Infrarot-Heizplatte TIH 650 eignet sich optimal zur Flächentrocknung von Wänden in Neubauten oder nach Wasserschäden. Insbesondere massives Mauerwerk kann im Vergleich zur klassischen Entfeuchtung schneller getrocknet werden.

350,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 1.410.003.030
Varmeeffekt
  i [W] 650
  IP-beskyttelse IP44
Virkningsflate
  i [m²] 0,85
Elektriske verdier
  Strømtilkobling 230 V/50 Hz
  Nominellstrømforbruk [A] 2,1
Elektrisk tilkobling
  Tilkoblingsplugg CEE 7/7
  Kabellengde [m] 3
  Integrert driftstimeteller
Sikkerhetsfunksjon
  Overopphetingsvern tilgjengelig
Dimensjon
  Lengde (uten emballasje) [mm] 36
  Bredde (uten emballasje) [mm] 1 370
  Høyde (uten emballasje) [mm] 625
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 10,7

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Tilbehør

Laster inn...

Alternative produkter

Laster inn...

Seminarer

Nedlastinger

Laster inn...