1. Produkter og tjenester
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Vannskade­sanering
  4. Flertrinns-filtersystem

Flertrinns-filtersystem for isolasjonstørkeaggregater

Les om fordelene til flertrinns filtersystemet og velg kombinasjoner etter behov

Vakuumtørkingen med bruk av vannutskillere for å beskytte vakuumturbinen mot vann og grovpartikler har lenge vært den mest moderne teknikken innen tørkebransjen.

Standardmetoden som har blitt brukt til nå for overtrykkstørking, blir i dag mest bare brukt i ubebodde områder av kvalifiserte fagfolk.

Vi har satt sammen en sammenligning av begge prosessene og andre fakta i "Prosessinformasjon for praktisk bruk".

På grunn av den raskt økende overfølsomheten for allergi, kreftfremkallende mikrofiber, støv, asbest, støvmidd og mugg samt bakterieproblematikken de siste årene, er vakuumprosessen å foretrekke, for eksempel hvis det har dannet seg mugg eller hvis det har vært brukt mineralull som isolasjonsmateriale.

For under saneringen blir det løsnet uunngåelig høye konsentrasjoner av farlig finstøv, mikrofiber fra mineralfiber-isolasjon og muggsporer og bakterier fra isolasjonen.

Disse kan bare filtreres ut pålitelig slik at eksponering forhindres ved bruk av finstøvfilter av tilsvarende filterklasse!

Et perfekt avstemt filtersystem skiller ut opptil 99,97 % av partikler ned til en størrelse på 0,3 mikrometer, og garanterer optimal rengjøring av prosessluften før den returneres til rommet eller føres ut.

MultiQube flertrinns filtersystem – Mer enn summen av alle delene ...

Vannutskiller, mikro- og HEPA-filter er perfekt avstemte spesialkonstruksjoner som er designet av spesialiserte ingeniørkontorer og er spesielt tilpasset den maksimale luftytelsen til vakuumturbinene i MultiQube-isolasjonstørkeaggregatene med hensyn til filterareal og nominell gjennomstrømning.

Derfor har alle Trotec-filtrene en produsentgodkjenning for buk av vakuumturbiner med trykkdifferanser større enn 250 mbar!

Men MultiQube flertrinns filtersystemet
kan enda mer ...

Alle modulene blir kontinuerlig videreutviklet med konsekvent tanke på de praktiske brukerfordelene og supplert med prestasjonsfremmende innovasjoner.

Således gir den nye WA 4i-filterpatronen nå praktisk talt ingen motstand for luftstrømmen lenger, og med den nyeHepaControl-funksjonen unngås en reduksjon av tørkeluftstrømmen på grunn av forurensede HEPA-filterelementer.

Bruk derfor fordelene med den flertrinns filterkjeden med Trotec enkeltmoduler ...

Kombinasjonen av Trotec vannutskillere, mikrofilterelementer og isolasjonstørkere gjør det mulig å installere et effektivt, tretrinns filtersystem.

Alt etter belastningsgrad i luften og det romlige bruksmiljøet, kan systemet installeres ved å integrere Trotec HEPA-filter-modulen som 4-trinns filterkjede.

Lær mer om de enkelte systemkomponentene og bli ved hjelp av sju installasjonseksempler overbevist av fordelene med den fleksible Trotec modul-filosofien!

Systemkomponenter:

  • Tørke-kontrollenhet (1)
  • Vannutskiller
    med integrert mikrofilter-system (2)
  • HEPA-filter (3)
  • Isolasjonstørkeaggregat (4)
  • Lyddemper (5)

TTKwicDe nye TTKwic-hurtigkoblingene muliggjør en tidsbesparende installasjon av ett enkelt sentralt vannavløp for alle de brukte tørkeaggregatene, og med den nye tørke-kontrollenheten DA 4 kan du realisere opptil 70 % raskere tørketider takket være Efidry 30.

Med MultiQube-systemet profitterer du derfor alt i alt ikke bare fra optimal luftfiltrering ved maksimal luftstrøm og dermed økt virkningsgrad fra isolasjonstørkeren, men i tillegg også fra lengre brukstid for aggregatet, en behovsrettet og kostnadsbesparende kombinasjonsmulighet av samtlige enkeltmoduler til enhver tid – og med tørke-kontrollenheten DA 4 det raskeste isolasjonstørkesystemet på det globale markedet!

Fordelene med den fleksible Trotec modul-filosofien

Finnes det ett eneste klesplagg for alle værtyper og enhver årstid? Finnes det ett eneste kjøretøy for enhver transportoppgave? Selvsagt ikke. Like usannsynlig er det at det finnes ett eneste aggregat for alle tørketilfeller ...

Hovedideen bak vår modul-filosofi er at du bestemmer det nødvendige utstyret for din konkrete oppgave, og får hele det optimale systemet med alle kombinasjonene.

Dette kravet kan ikke realiseres med kombi-enheter dom allerede har flere komponenter fast montert som ikke kan endres. I tillegg er apparater med komplett innebygde enheter vanligvis større, tyngre og mer uhåndterlige, og i tillegg blir alltid alle elementer brukt, selv om de ikke trengs.

Luftavfukter i isolasjonstørkerens apparathus?

HEPA-filter i vannutskilleren? 

Slike løsninger øker ikke bare anskaffelseskostnadene, men også vedlikeholds- og rengjøringskostnadene.

Med det modulære systemet er du alltid optimalt rustet for enhver oppgave ...

Med Trotec modulløsningen kan du i stedet målrettet kombinere utelukkende de komponentene som trengs konkret for de ulike tørkeoppgavene.

Hvis du bare trenger én kompressor, så bruker du også bare én kompressor.

Bebodd miljø?

Ikke noe problem, installer lyddemper.

Vakuumtørking?

Kombiner vannutskiller og mikrofilter i tillegg.

Følsomme hygieniske områder, smittefare?

Utvid tørkeanlegget med HEPA-filter.

Ekstremt akselerert vakuumtørking?

Installer tørke-kontrollenheten DA 4 MultiQube.

Fordelen er at alle modulene er optimalt tilpasset til hverandre, og dermed kan kombineres vilkårlig eller brukes enkeltvis.

Systemet forener på denne måten god økonomi og enkel håndtering med størst mulig fleksibilitet!

50 % av alle
søknader!

50 % av alle
søknader!

Disse to eksemplene på installasjoner viser fordelene med et modulært system:

I venstre oppbygning er det installert en filtreringskjede uten HEPA-filter. Denne oppbygningen er typisk for ca. 50 % av alle installasjoner. Med den modulære oppbygningen er det bare nødvendig med noen håndgrep for å realisere en tilsvarende oppbygning med HEPA-filtertrinn, som vist på høyre illustrasjon.

Din fordel: Alle enkeltmodulene i Trotec filterkjeden er nøyaktig kalkulert til kravene for isolasjonstørking ved hjelp av vakuumprosess med hensyn til effektdimensjonering, filterarealforhold, gjennomstrømningsmotstand og innsugseffekt og optimalt tilpasset til hverandre!

La deg ved hjelp av sju installasjonseksempler imponere av fordelene med den fleksible Trotec modul-filosofien ...