1. Produkter og tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Vannskade­sanering
 4. Flertrinns-filtersystem
 5. Faktasjekk filterkjede

Enkelttrinnene til Trotec filterkjeden

Ved prosessluftrensing må det tas hensyn til følgende punkter:

filtertrinn: Forfiltrering og grovutskilling

For å beskytte nedstrøms filtre og isolasjonstørkeren må først fritt vann skilles ut fra den innsugde luft-vann-blandingen.

Med den teknisk avanserte Trotec-løsningen skjer denne grovutskillingen med en spesiell ledeplate der vannet samles og avledes til vannutskillerens oppsamlingsbeholder.

 

filtertrinn: Forfiltrering og finutskilling

For å optimalisere ytelsen til følgefiltrene og forlenge brukstiden til isolasjonstørkeaggregatet må vann som fortsetter å akkumuleres holdes tilbake og luftstrømmen renses for finpartikler.

På Trotec vannutskillere skjer finutskillingen via et vaskbart finfilter (dråpeutskiller av stål) der et definert nett av rustfrie ståltråder danner et grensesjikt ved vanninntaket for å sperre for ytterligere vannansamlinger. Dette vannet går da tilbake til samlebeholderen fra dråpeutskilleren. Samtidig har dette sperresjiktet en filterfunksjon for finstøv (våtluftfilter).

Praktisk fordel: Etter avsluttet tørking kan dråpeutskiller-finfilteret enkelt og raskt tas ut av vannutskilleren, rengjøres med en vannstråle og deretter brukes igjen.

 

filtertrinn: Mikrofiltrering, klasse F8 iht. NS-EN 779

Etter forfiltreringen er den rensede og nesten vannfrie luften allerede så fri for partikler at det ikke lenger er synlig med det menneskelige øyet. Nå må prosessluften mikrofiltreres av flere årsaker:

På den ene siden for å sørge for at forurenset luft som suges ut er tilstrekkelig renset i samsvar med de relevante forskriftene før det tilføres rommene igjen. På den annen side som obligatorisk forfiltrering for anvendelser der bruk av HEPA-filter er påkrevd, for eksempel ved risiko for eksponering fra muggsoppsporer eller uorganisk fiberstøv.

Trotec mikrofilter er spesielt egnet og tillatt for bruk i vakuumturbiner med trykkdifferanser større enn 250 mbar samt optimalt tilpasset den maksimale luftytelsen til vakuumturbinen for MultiQube-isolasjonstørkerne med 0,1 m² filterareal og 60 m³ luftytelse per filterelement. Trotec mikrofilter svarer til den pålagte filterklassen F8 for forfilter til HEPA-filtrering iht. NS-EN 799 og er i stand til å skille ut 99 % av alle partikler ned til en størrelse på 2 mikrometer fra prosessluften!

Faktasjekk

Prosessluftrensing ved vakuumtørking – ikke bare et spørsmål om teknikk ...

Vannutskiller, dråpeutskiller av stål, mikro- og HEPA-filter som er egnet for bruk med vakuum-isolasjonstørkeaggregater, er spesialkonstruksjoner som er spesielt tilpasset hverandre og designet for store trykkforskjeller og høye strømningshastigheter.

Bruk av feilberegnede filterkjeder eller mindreverdige materialer fører i tillegg til eksponeringsfare og påfølgende regressrisiko uunngåelig til drastisk forkortelse av brukstiden for anvendte apparater – til fullstendig svikt.

Derfor er det ikke uten grunn pålagt ved lov å sikre en teknisk feilfri prosessluftrensing ved kommersiell vakuumtørking.

Likevel finnes det likevel fremdeles apparater p[ markedet der "filtersystemet" bare består av vanlige skummatter eller filtermatter fra vanlige jernvarehandler for filtrering ved røykavtrekk.

Dråpeutskillere med stålnetting er ofte ikke mer enn en flat innleggsmatte uten noen funksjon i praksis.

HEPA-filter som patronfilter i treramme brukes i ventilasjonsteknikken og er etter vår mening mindre egnet for vannskadesanering.

Trotec vannutskillere er derimot designet og beregnet av spesialiserte ingeniørkontorer. Sammen med ledende filterprodusenter ble deretter de enkelte filtertrinnene konstruert spesielt for gjeldende isolasjonstørkereffekt og testet i lange praksistester i vår egen servicebedrift.

Derfor profitterer tørkefagfirmaer hos Trotec av profesjonelt utstyr testet i mange år med best mulig filterytelse og maksimal effektivitet – enheter som har vist seg vellykket i mange år i tusenvis av prosjekter og har utviklet seg til en anerkjent moderne teknikk hos forsikringsagenter og sakkyndige over hele Europa.

filtertrinn: HEPA-filtrering, klasse H13 iht. NS-EN 1822-1

Hovedformålet med en HEPA-filtrering – her er en tidligere mikrofiltrering obligatorisk som forfilter – ligger i den sikre utskillingen av muggsporer, bakterier og de minste mikrofibrene som mistenkes å være kreftfremkallende. Derfor er bruken av et HEPA-filter ved fare for eksponering av omgivelsesluften fra slike sensibiliserende stoffer rettslig foreskrevet som et teknisk beskyttelsestiltak.

Trotec HEPA-filter i klassen H13 er optimalt tilpasset de tekniske spesifikasjonene for vakuumturbinene til MultiQube-isolasjonstørkerne samt på filterarealet til mikrofilteret, og er godkjent av filterprodusenten. Med den forbedrede filtergeometrien, 3 m² filterareal og 315 m³ luftytelse garantere Trotec HEPA-filter en utskilling av alt svevestøv ned til en størrelse på 0,3 mikrometer på opptil 99,97 %! Til sammenligning: Et menneskehår her en diameter på ca. 80 mikrometer – det er altså omtrent 800 ganger større!

Sjekkliste for å kjenne igjen filtersystemer som duger i praksis:

 • Har systemet en 4-trinns filtrering?
  (Våtutskilling, våtdemister-finfiltrering, mikrofilter klasse 8, HEPA-filtrering klasse H13)
 • Har systemet tilstandsovervåkning for HEPA-filter?
 • Hvordan er dråpeutskilleren konstruert?
  Har demisteren av stål en terningform spesifikt tilpasset utskillervolumet, eller er dette bare en flat matte?
 • Hvilket mikrofilter blir brukt?
  FORSIKTIG med filtre fra vanlige butikker som du kan klippe til selv for røykhetter, skummatter, støvfilter osv. Disse er verken klassifisert som mikrofilter (F8) eller som forfilter for et HEPA-filter (H13).
 • Er størrelsen og konstruksjonen på HEPA-filteret egnet for vannskadesanering?
  FORSIKTIG ved følgende kjennemerker: Støvsugerstørrelse, tre-patronfilter, størrelse og form på et billuftfilter!
 • Er HEPA-filteret montert direkte bak vannutskillingen eller grovfilterenheten?
  FORSIKTIGhvis mikrofilteret mangler helt eller ikke kan brukes i kombinasjon med HEPA-filtre for forfiltrering!
 • Hvor stort er filterarealforholdet til de monterte mikro- og HEPA-filtrene?
  På grunn av den høye utskillingsgraden er det obligatorisk med en lav strømningshastighet under arbeid ved bruk av HEPA-filter. For å unngå trykktap er det derfor nødvendig med et mikro-HEPA-filterarealforhold på minst 1:6. HEPA-filterarealet må altså være minst seks ganger større enn filterarealet til det oppstrøms mikrofilteret!
 • Ligger HEPA-filteret innenfor vannutskilleren?
  FORSIKTIG: Høyere rengjørings- og vedlikeholdskostnader, fordi HEPA-filterbeholderen også blir kontaminert, selv om ikke HEPA-filteret blir brukt!
 • Er alle forbrukselementene enkle å nå og enkle å skifte ut?

Konsekvensene av feil filterordning:

 • Ikke tilstrekkelig utskilling av farlige stoffer kan føre til skadekrav og omdømmeskader
 • Raskt trykktap pga. forurenset HEPA-filter fører til
  • betraktelig lengre tørketider
  • Overoppheting av kompressorturbinene
  • Permanent utskifting av de dyre HEPA-elementene

Bruk derfor HepaControl til overvåkning av filtertilstanden!