1. Produkter og tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Vannskade­sanering
 4. Flertrinns-filtersystem
 5. Filtertrinnskjema

Alle tørkinger er forskjellige, kombiner derfor fleksibelt:

Proff flerlagstørking med filterelementene fra Trotec

Med de fleksibelt kombinerbare MultiQube-systemmodulene
er du ideelt rustet for enhver oppgave, for eksempel:

 1. Overtrykkstørking opptil 60 m²: et VX 5 MultiQube, fleksibelt innstilt på effekttrinn 2
 2. Vakuumtørking opptil 50 m²: et VX 5 MultiQube og en vannutskiller WA 4i MultiQube med integrert mikrofiltersystem*
 3. Smittefare eller tørking i hygieniske områder: som bruk 2, pluss et HEPA-filter MultiQube*
 4. Akselerering av tørketidene med 30 til 70 %: som bruk 3, pluss en tørke-kontrollenhet DA 4 MultiQube
 1. Mer ytelse for overtrykkstørking opptil 90 m²: øk ganske enkelt effekttrinnet til VX 5 til trinn 3
 2. Mer ytelse for vakuumtørking
  opptil 70 m²:
  som bruk 2 og VX 5 stilt inn på effekttrinn 3
 3. Ved tørking av store arealer med smittefare eller i hygieniske områder: som bruk 3 og VX 5 stilt inn på effekttrinn 3

* For enda raskere tørking kombiner med kontrollenhet DA 4.

Pluss alternativ bruk av lyddemper i alle scenarier!


Enkelttrinnene til Trotec filterkjeden

Skjematisk fremstilling av det modulære MultiQube flertrinns filtersystemet

Ufiltrert, kontaminert
luft-vann-blanding

Ledeplate – Leder luft-vann-blandingen i samlebeholderen.
Grovutskilling – vannet i prosessluften forblir i samlebeholderen til vannutskilleren

Dråpeutskiller i stål – forfiltrering
og finutskilling av prosessluften

Mikrofiltrering av prosessluften
med mikrofilterelement

HEPA-filtrering av prosessluften
med HEPA-filterelement

Den modulære designen av Trotec filterkjeden garanterer fleksibilitet, enkel håndtering og god økonomi. Alle elementer er perfekt tilpasset hverandre!