1. Produkter og tjenester
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Vannskade­sanering
  4. HEPA-filter HC MultiQube
  5. Oversikt over filterklassene

Oversikt over filterklassene

Få deg en oversikt over filterklassene og deres anvending i praksis

 
Partikkelstørrelse Partikkeleksempler Filterklasse Eksempler på bruk
Grovstøvfilter
for partikler
> 10 µm
Insekter, tekstilfibre og hår, sand, sveveaske, blomsterstøv, sporer, pollen, sementstøv G1
G2
For enkle anvendelser (f.eks. som insektsbeskyttelse i kompakte enheter)
G3
G4
For- og omluftsfilter for sivilforsvarsanlegg;
Utgående luft spraymalingsrom og kjøkkenavtrekk osv.; Forurensningsbeskyttelse for klima- og kompaktenheter (f.eks. vindusklimaapparater, vifter); Forfilter for filterklassene F6 til F8
Finstøvfilter
for partikler
1-10 µm
Sporer, pollen, blomster- og sementstøv, partikler som forårsaker støvavleiringer og flekker, bakterier og kimer på vertspartiker F5 Uteluftfilter for rom med lave krav (f.eks. fabrikkhaller, lagerrom, garasjer)
F5
F6
F7
For- og omluftsfiltrering i ventilasjonssentraler; Sluttfilter i klimaanlegg for salgsrom, varehus, kontorer og visse produksjonsrom, forfilter for filterklassene F9 til H11
Oljerøyk og agglomerert sot; Tobakksrøyk; metalloksid F7
F8*
F9
Sluttfilter i klimaanlegg for kontorer, produksjonsrom, koblingssentraler, sykehus, datasentraler; forfilter for filterklasse H11 til H13 og aktivkull
Svevestøvfilter for partikler
< 1 µm
Kimer, bakterier, virus, tobakksrøyk, metalloksidrøyk H10
H11
H12
Sluttfilter for rom med høye og høyeste krav (for eksempel laboratorier, produksjonslokaler innen næringsmiddelindustrien, farmasøytisk, finmekanisk, optisk og elektronisk industri samt medisin)
H11 Sluttfilter for renromklassene*** ISO 6
og ISO 5
Oljedunst og sot i begynnende tilstand, radioaktive partikler H12
H13**
Sluttfilter for renromsklasser*** ISO 4 og ISO 3, sluttfilter i sivilforsvarsanlegg, avluftfilter i kjernefysiske anlegg
Aerosoler H14
U15
U16
U17
Sluttfilter for renromklassene*** ISO 2
og ISO 1

* Trotec-mikrofilterklasse, ** Trotec-HEPA-filterklasse, *** iht. NS-EN ISO 14644-1

På grunn av den potensielle faren med disse stoffene er saneringsfirmaer forpliktet til å sørge for rensing av luften med tilsvarende egnede filterklasser ved isolasjonstørking med vakuumprosessen!

Les mer om fordelene og de enkelte filtertrinnene til vår modulære flertrinns-filterkjede...