1. Produkter og tjenester
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Vannskade­sanering
  4. Isolasjonstørkeaggregater
  5. Prosessinformasjon i praksis

Prosessinformasjon i praksis

Prinsippene for isolasjonstørking

OvertrykkmetodenVed overtrykkmetoden blåses tørr, oppvarmet luft inn i isoleringen gjennom spesielle åpninger.

I løpet av gjennomstrømningsfasen tar den tørre luften opp fukt fra isoleringen og trenger ut gjennom fugen langs kanten eller andre avlastningsåpninger og inn i rommet. Avfuktingsaggregater i rommet tørker så luften igjen.

Dette kretsløpet medfører at materialene oppnår sin spesifikke utjevningsfuktighet.

VakuummetodenVed vakuummetoden er hele prosessen omvendt. Vakuumturbiner trekker den fuktige luften ut av isoleringen.

På denne måten oppstår det et vakuum i isoleringslaget som utlignes ved hjelp av at luft som er tørket med et avfuktingsaggregat, trekker inn via de åpne kantefugene eller andre avlastningsåpninger.

Overtrykk er ikke det samme som undertrykk!

For å suge inn et bestemt luftvolum, for eksempel 100 m³ med et mottrykk på 100 mbar (f.eks. Styropor™, mineralfiber), trengs det ca. 20 % mer energi enn for å blåse det samme luftvolumet ved identisk mottrykk (100 mbar) inn i isoleringen. Ved et mottrykk på 150 mbar (f.eks Perlite) øker differansen til 30 %.

Eller med andre ord: Et isolasjonstørkeaggregat kan blåse et ca. 20 til 30 % større luftvolum inn i isolasjonen i overtrykksdrift enn det kunne suge ut av den ved undertrykkdrift i samme konstellasjon.

Fasit: Driftsavhengig er flateeffekten mindre i vakuumdrift enn i overtrykksdrift.

Viktig informasjon om vakuumdrift:

Denne metoden krever at det brukes et filtersystem , slik at bl.a. vann eller faste stoffer ikke kan komme inn i kompressoren. Dette ville kunne føre til tilstopping av turbinene, noe som ville ødelegge apparatet.

Benytt deg derfor av fordelene ved Trotecs filterkjede – her finner du mer informasjon ...

Sammenligning av fordelene og ulempene ved driftsmåtene Overtrykk Undertrykk
Fare for ukontrollert utbredning av vann i soner som ikke er utsatt ja nei
Potensielle inventarskader og dårligere inneklima i tilgrensende områder ja nei
Fuktighet som presses inn i hjørner og kanter kan føre til forlengelse av tørketiden ja nei
Flateeffekt ved identisk maskinbruk 100 % 80 %
Generell tørketid i forhold normal raskere
Mulighet for mineralavhengige blødninger i natursteingulv på grunn av kapillærtrykk ja nei
Mulighet for utbulingsskader i bitumen-betonggulv ja nei
Mulighet for beskyttelse mot forurensning av luften på grunn av sporer, allergener eller kreftfremkallende mikrofibre nei ja
Antall nødvendige borehull for luftinnblåsning og -utblåsning mer mindre
Kan brukes i hygienesensitive områder som sykehus, gamlehjem, skoler, barnehager osv. forbudt ja