Så enkelt kan isolasjonstørking være: Qube+

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Vannskade­sanerere og utleiere: +49 2452 962 444
Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Vannskade­sanering
 4. Isolasjonstørkeaggregater
 5. Qube+

Ganske enkelt. Pluss mer. Qube+

Med Qube+ kan du erstatte et sammenlignbart MultiQube-tårn med kun ett apparat ved isolasjonstørking. Dette apparatet yter i tillegg 20 % mer flateeffekt og er 50 % lettere samt 50 % mindre.

Derfor er også transporten til servicekjøretøyet 100 % raskere. Det er ikke nødvendig å koble sammen flere apparater med omstendelig slangesammenkobling. Still opp, koble til, slå på – ferdig!

Andre apparater trengs ikke. Qube+ har alt ferdig integrert og klart til bruk: En effektiv VX-5-turbin-isolasjonstørker, en vannutskiller, et 4-trinns filtersystem og en effektiv lyddemper. Kompakt forent i en robust aluminiumskonstruksjon som kan stables. Sammenlignet med en kombinasjon av flere apparater er dette en fordelaktig og mer prisgunstig løsning.

Også medarbeiderne dine vil være takknemlige: 50 % mindre å bære, løfte, dra, stable – 100 % færre slangetilkoblinger, kabellegging, festing – 20 % mindre montering.

Unik integrert løsning på verdensbasis – eksklusivt hos Trotec!

Enestående integrert løsning på verdensbasis:

 • VX-5-turbin
 • Vannutskiller WA 4i
 • HEPA-filtermodul
 • lyddemper NR 19

Alt er komplett installert og klart til bruk – lett, kompakt og effektivt – i en integrert løsning som er enestående på verdensbasis. Qube+ definerer vårt mål for en strømsparende isolasjonstørker for hele bransjen som en suveren løsning både økonomisk og med tanke på energi!

Fordelene i praksis:

 • Profesjonell kvalitet «made in Germany» –
  Originalt Trotec-produkt
 • Erstatter 4 apparater i ett: vannutskiller, HEPA-filter, lyddemper og sidekanalkompressor med en effekt på inntil 3 kW
 • Inntil 75 % mindre enn konkurrerende konstruksjoner
 • 50 % mindre bæring, løfting, stabling
 • Raskere og enklere enn noe annet system
 • Alltid helautomatisk valg av den mest effektive tørkeeffekten med HiDry-automatikk
 • Kontrollindikator i farger viser effektiviteten via Optiflow-NT-multifunksjonsdisplayet
 • I tillegg HEPA-filtrering ­økonomisk og kun ved behov
 • Samlet vekt på kun 27 kg

Disse fordelene får du med Qube fra kjøpet av:

 • Inntil 20 % større areal enn et sammenlignbart MultiQube-system
 • Adaptronisk effektstyring for fleksibel vakuumtørking fra 10 m² til 85 m²
 • HiDry-automatikk for alle trinn er enestående på verdensbasis og gir en raskest mulig tørkeprosess
 • Én Qube erstatter fire apparater:
  vannutskiller, HEPA-filter, lyddemper og samtlige sidekanalkompressorer i effektklassen fra 0,4 kW til 3 kW
 • Fleksibelt filtersystem som kun benytter HEPA-filter ved behov, senker forbrukskostnadene
 • Inntil 75 % mindre enn konkurrerende løsninger
 • 50 % mindre bæring, løfting, stabling
 • 100 % raskere og enklere å installere uten tidkrevende slangetilkoblinger
 • DA-4-grensesnitt for fjernovervåkning av anleggets status og tørkefremskritt i sanntid
 • Optiflow-NT-multifunksjonsdisplay med statusanvisning i klartekst og fargebelyst effektkontroll
 • Digitalteller for driftstimer og energiforbruk
 • Integrert overopphetningsvern for forebygging av skader på tørkeapparatene, inventaret og byggesubstansen
 • Nattdrift-hviskemodus
 • Slitasjefritt berøringspanel

Qube+ kan skilte med enda flere plusspunkter:

Optimalisert lydnivå – nå enda mer stillegående (8 - 10 dB(A)), noe som tilsvarer en halvering av lydstyrken slik den oppfattes subjektivt
Enda mer stillegående
Enda smartere styringsprogramvare – nyutviklet for trykkoptimalisert volumstrøm ved samtidig høyere energieffektivitet
Enda smartere styringsprogramvare
Ekstra Eco-effektnivå (trinn 1) – enda mer fleksibel tørking også av små flater
Ekstra Eco-effektnivå
Sensorstøttet varmevern-funksjon med regenereringssekvens og automatisk utkobling
Sensorstøttet varmevern-funksjon
MID-omformer
Strømforbruksteller
MID-omformer Strømforbruksteller
2 x 2 hurtiglåser for bedre feste og økt transportsikkerhet
Mer praktisk mobilitet
TTKwic-modus til kondensavløp for tilkoblede luftavfuktere også i avslått tilstand
TTKwic-modus
Forbedret ergonomi med høydejusterbart teleskophåndtak
Teleskop-håndtak
Fjærkontaktplate for enda tettere feste og raskere tilgang
Enda tettere feste
Tastelås-funksjon – bedre beskyttelse mot utilsiktet drift
Tastelås-funksjon
Enda mer motstandsdyktig kontrollpanel med displayvern
Enda mer motstandsdyktig kontrollpanel
Takket være forbedret trådløs forbindelse er det lettere å demontere for vedlikehold
Enklere å demontere turbomotorenheten

Inntil 75 % mindre enn konkurrerende konstruksjoner

50 % mindre enn en sammenlignbar MultiQube-installasjon og inntil 75 % mindre enn konkurrerende konstruksjoner.

Liten årsak, stor effekt: Takket være sin meget kompakte konstruksjon gjør Qube+ det mulig å øke arbeidsproduktiviteten med inntil 100 % og lagerkapasiteten med inntil 300 %.

Med Qube+ kvitter du deg med alle «tidsslukerne» i hverdagen på en gang. Slik profitterer du av mye bedre produktivitet ved saneringsarbeid:

Færre apparater som må disponeres og beveges avhengig av skader, lavere behov for lagerkapasitet, plass til mer utstyr per tur i servicekjøretøyene, raskere lasting og lossing, raskere transport fra kjøretøyet til skadestedet, raskere installasjon, raskere demontering, mindre rengjøringsbehov.

Kort sagt kan du øke arbeids- og lagerproduktiviteten mange hundre prosent ved å benytte Qube+.


Superkompakt – pluss supert utstyr: Qube+

Qube+ er utstyrt med et slitesterkt touch-kontrollpanel med displayvern, samt et innovativt Optiflow-NT-multifunksjonsdisplay som viser alle innstillinger og effektiviteten til tørkeinstallasjonen din i farger. Hver Qube+ er utstyrt med et DA-4-grensesnitt og en Efidry-tilkobling for fuktighetsmåler.
Slitasjefritt berøringspanel

Touch-kontrollpanel

Qube+ tilbyr enkel betjening via fingertrykk. Ingen skruknotter, ingen slitasje. Et lett trykk på riktig symbol er nok til å konfigurere din Qube+.

Ved siden av pluss-minus-knappene for raskt valg av effekttrinn, har kontrollpanelet også andre funksjoner. Et hviskemodus med lavt lydnivå og kombinert visning av strømforbruk og driftstimer.

Optiflow-NT-multifunksjonsdisplay

På Optiflow-NT-multifunksjonsdisplayet til Qube+ kan aktuell driftsstatus og volumstrøm avleses i klartekst, også i mørket eller på avstand. I tillegg angir fargen på displayet automatisk hvor effektiv tørkeluften kan strømme gjennom isolasjonen med den installasjonen du har valgt.

Grønt bekrefter at volumstrømmen er optimal, oransje angir grenseområder, og rød LED varsler at det ikke er tilstrekkelig luftgjennomstrømning, slik at en oppbygningsoptimalisering er nødvendig for en rask tørking.

Nattdrift-hviskemodus

I hviskemodus arbeider Qube+ spesielt stillegående, men likevel effektivt. For å redusere lydnivået blir ikke bare effekten redusert, men den reguleres med støyoptimalisert vekting på optimal volumstrøm på effektnivå 2.

Når modusen er aktivert, arbeider Qube+ i ti timer i hviskemodus og skifter deretter automatisk tilbake til det effektnivået som ble brukt tidligere. Ekstremt praktisk for kunder som trenger en maksimalt dempet støykulisse kortsiktig.

Sensorstøttet varmevern-funksjon

En integrert sensorfunksjon overvåker den interne lufttemperaturen til Qube+ og slår den automatisk over fra aktuelt nivå til nivå 1 før det oppstår destruktive klimabetingelser på over 45 °C inne i apparatet, noe som fører til materialstress og dermed kan medføre redusert levetid for Qube+.

Temperaturen overvåkes videre, slik at Qube+ automatisk kobles over i regulær drift om temperaturen skulle synke. Dersom temperaturnivået forblir kritisk over et lengre tidsrom, slås apparatet automatisk av for å sikre det mot skader.

Takket være denne beskyttelsen forlenges levetiden til isolasjonstørkere og luftavfuktere betydelig. Samtidig forhindres temperaturskader på materialer i kundens rom og byggesubstans.

TTKwic-modus

TTKwic-modus

Qube+ har samme effekt når det gjelder vannutskilling som WA 4i, inkludert to TTKwic-hurtigkoblinger som gjør det enkelt å koble til drenering av luftavfuktere.

For å sikre at TTKwic-hurtigkoblingene pumper kondensen ut på en pålitelig måte selv om Qube+ er slått av, kan du sette apparatet i TTKwic-modus ved hjelp av kontrollpanelet. Motoren av av i denne modusen, men pumpen fortsetter å arbeide.

Kontrollpanelet er blitt enda mer motstandsdyktig, og tastelås-funksjonen senker risikoen for utilsiktet bruk til et minimum.
Motstandsdyktig kontrollpanel
Optimal volumstrøm, grønn displaybelysning
Fargevisning av effektiviteten til konstruksjonen
Displayet lyser oransje ved grenseområder.
Fargevisning av effektiviteten til konstruksjonen
Rød belysning signaliserer at luftstrømmen er utilstrekkelig og det må iverksettes tiltak.
Fargevisning av effektiviteten til konstruksjonen
Registreringen av strømforbruket skjer via en MID-konform teller som er separat montert i Qube+ og mater inn dataene den registrerer til displayet. Samtidig vises også driftstimene.
Digitalteller for driftstimer og energiforbruk
I nattdrift-hviskemodus arbeider Qube+ spesielt stillegående, men likevel effektivt.
Nattdrift-hviskemodus
Hvis den sensorstøttede varmevern-funksjonen aktiveres, viser displayet en statusmelding.
Sensorstøttet varmevern-funksjon
Du er garantert maksimalt effektiv tørking på kortest mulig tid om du kombinerer bruken av Qube+ og tørke-kontrollenheten DA 4 Qube.
Maksimalt effektiv tørking med Qube+ og DA 4 Qube

Turbomotor med adaptronisk effektstyring

Qube+ har en firetrinns justerbar turbomotor som oppnår opptil 20 000 o/min og garanterer maksimal effektivitet på hvert trinn. Takket være den integrerte HiDry-automatikken blir den aktuelle volumstrømmen kontinuerlig registrert i m³/t, og Qube+ fastslår automatisk den optimale luftgjennomstrømningen.

Ett tastetrykk er nok, så skifter Qube+ enten til en høyere effektklasse, eller ved behov til ekstra-hviskemodus.

HiDry-automatikk

Alltid helautomatisk valg av den mest effektive tørkeeffekten

Dersom motoreffekten er større enn behovet skulle tilsi, gjør det ikke tørkeprosessen kortere. Det øker kun slitasje og strømforbruk. Det avgjørende kriteriet for en raskere tørkeprosess er ikke motoreffekten, men en jevn luftgjennomstrømning i de områdene av isolasjonen som skal tørkes.

Derfor er Qube+ utstyrt med en innovativ HiDry-styringsautomatikk. Den tilpasser ikke effekten på grunnlag av motstanden, men på grunnlag av volumstrømmen. På den måten garanteres den mest effektive ytelsen for hver tørkekonstruksjon på hvert trinn.

På samme måte som «cruisekontrollen» i en bil regulerer den sensorstøttede HiDry-automatikken volumstrømeffekten til Qube+ fortløpende dynamisk til den forhåndsinnstilte beste effekten for hvert trinn.

På begynnelsen av tørkingen når motstanden fremdeles er relativt høy, er mer motoreffekt nødvendig for å holde volumstrømmen. I løpet av tørkeprosessen avtar effektbehovet kontinuerlig.

HiDry-automatikken sørger gjennom hele tørkeprosessen for at turbomotoren til Qube+ aldri genererer en høyere effekt enn det som er nødvendig for å holde volumstrømmen på et optimalt nivå.

Resultatet: Raskest mulig tørking med minst mulig energiforbruk!

Qube+ overbeviser med økonomisk drift

Effektoptimalisert energiforbruk

I motsetning til vanlige sidekanalkompressorturbiner, står effekt og strømforbruk alltid i et direkte, lineært forhold til hverandre i Qube+ sin turbomotor:

Hvis effektnivået blir justert ned, eller mottrykket synker, reduseres også strømforbruket. Dessuten skjer ikke effektreguleringen i forhold til motstanden, men etter nødvendig volumstrøm.

Takket være denne teknikken arbeider Qube+ ekstremt energibesparende sammenlignet med sidekanalkompressorer. Særlig tørkesluttfasen blir strømsparende og økonomisk.

Alltid så høy effekt som du trenger:

 • Effektnivå 1:
  Optimalt til økonomisk tørking av mindre flater. På dette nivået yter Qube+ så mye som en 0,4 kW-sidekanalkompressor, men bruker hele 70 % mindre strøm!
 • Effektnivå 2:
  Tilsvarer effekten av en 0,8 kW sidekanalkompressor.
 • Effektnivå 3:
  Qube+ er ca. 10 % kraftigere enn en sidekanalkompressor med en effekt på 1,1 til 1,3 kW.
 • Effektnivå 4:
  Tilsvarer 160 % av effekten til en kraftig sidekanalkompressor på 1,1 kW til 1,3 kW og 95 % av effekten til en kraftig sidekanalkompressor på 3 kW.

Teleskop-håndtak
Konstruksjon som kan stables

Konstruksjon som kan stables med teleskopbøyle

Med et knappetrykk kan den høydejusterbare teleskopbøylen trekkes inn og ut. På denne måten kan høyden justeres etter behov og skyves inn for å spare plass under lagring.

Motordeksel med bærehåndtak og kabelopptak

Motordekselet er i tillegg utstyrt med et bærehåndtak og et praktisk kabelopptak. Dessuten sørger to stablespor for at apparatene står stødig når de stables under transport og lagring.

Servicevennlig konstruksjon

Servicekontakt og slangetilkobling for prosessluftutløp

Qube+ er utstyrt med en integrert servicekontakt som gjør det enkelt og raskt å koble til en kondensator eller tørke-kontrollenhet.

I tillegg har Qube+ en 50 mm gjengekobling for prosessluftutførsel. Dermed kan en kritisk varm romtemperatur reduseres, slik at tørkeapparatene beskyttes effektivt.


Servicevennlig konstruksjon
Fleksibelt filtersystem

Fleksibelt filtersystem

For alle typer bruk som krever HEPA-filter kan opptakshylsen til G4-filtermansjetten raskt og enkelt skiftes ut med en HEPA-filtermodul med kombinert F8-forfiltermansjett.

Den vedlikeholdsvennlige konstruksjonen til Qube+ gjør det trygt, raskt og enkelt å skifte filter eller rengjøre apparatet. Turbomotor, strømtilkobling og vesentlige elektriske komponenter er komplett montert i motordekselet, som raskt kan tas av takket være en praktisk hurtiglås.

Etter at dekselet er tatt av, er underdelen til Qube+ komplett strømfri, fordi det ikke finnes noen kabelforbindelser fra motordekselet. Dermed kan du starte rengjøringen uten videre sikkerhetstiltak.

DA-4-grensesnitt

Perfekt fusjon: Qube+ og DA 4 Qube

Qube+ er utstyrt med et grensesnitt til datautveksling med vår tørke-kontrollenhet DA 4 Qube.

Forbindelsen til begge enhetene muliggjør et nettverk av alle apparatdata inkludert fjernovervåkning i sanntid av anleggsstatus og tørkefremgang.


Qube+ leveres klar til bruk med tilbehør og forbruksmateriale

Leveringsinnholdet til Qube+ omfatter tilbehør og forbruksmateriale:

 • Vannutskiller-bunnfiltermatte, 1 stk.
  Art.nr. 7.160.000.206
 • G4-filtermansjett, 1 stk.,
  Art.nr. 7.160.000.214
 • F7-Z-Line-filter for filtrering av den innsugde motorkjøleluften, 1 stk.
  Art.nr. 7.160.000.213
 • 50 mm-slangetilkoblingsstuss for prosessluftavløp, 1 stk.
  Art.nr. 7.200.000.001
 • Vannavløpsslange, lengde 5 m, ø 12 mm
  Art.nr. 7.331.000.476
Beskyttelseshette

Bestill direkte med det samme:
Passende trekk, kan også brukes under stabling. Perfekt til å beskytte Qube+ mot smuss under lagring og sikrer en ripefri transport.
Art.nr. 6.100.003.15


Allværs, lyddempende trekk

Vårt tilbehør-tips: Lyddempende allværshette

Art.nr. 6.100.000.070

 • Demper lyden inntil 5 dB(A) og modulerer i tillegg høyere frekvenser til dypere toner som føles mindre støyende.
 • Vanntett materiale som er enkelt å rengjøre
 • Perfekt til kontinuerlig drift i boliger
 • Perfekt egnet til utendørs bruk, for eksempel ved tørking av flate tak
 • Rask installasjon og god tilgang med dobbel glidelås
 • Tilførsels- og avluftsåpninger garanterer en optimal kjøling av motoren uten opphopning av varme og trykk
 • Kan også brukes med Qube+ med påsatt tørke-kontrollenhet DA 4 Qube

Kjøp

Flerlagsstørker Qube+ vis i Trotecs nettbutikk

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 1.560.000.055
egnet for flater opptil (undertrykk)
  Nivå 1 [m²] 25
  Nivå 2 [m²] 50
  Nivå 3 [m²] 85
maks. undertrykk
  mbar 220
Luftmengde (fri utblåsning)
  Luftmengde fritt utblåsende maks. [m³/h] 250
Volumstrømeffekt HiDry (innsugning)
  Nivå Stillegående modus [m³/h] 90
  Nivå 1 [m³/h] 90
  Nivå 2 [m³/h] 140
  Nivå 3 [m³/h] 160
  Nivå Boost-modus [m³/h] 180
Motoreffekt
  Nivå min. [kW] 0,2
  Nivå maks. [kW] 1,2
Lydnivåer
  Nivå min. - Avstand 3 m [dB(A)] 48
  Nivå maks. - Avstand 3 m [dB(A)] 62
Oppsamlingsbeholder
  Volum [l] 10
Elektriske verdier
  Strømtilkobling 230 V/50 Hz
  Nominellstrømforbruk [A] 6,7
  Anbefalt sikring [A] 16
Elektrisk tilkobling
  Tilkoblingsplugg CEE 7/7
  Kabellengde [m] 3,5
Dimensjon
  Lengde (uten emballasje) [mm] 490
  Bredde (uten emballasje) [mm] 500
  Høyde (uten emballasje) [mm] 735
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 25,2
Utstyr, kjennetegn og funksjoner
Mobilitet
  Bære-/transporthåndtak
  kan stables
  kan rulles
  Tralleutførelse
tilkoblinger
  Slangetilkoblinger isolasjonstørking 3 x Ø 38 mm
  TTKwic-luftavfukter-hurtigkoblinger [x] 2
  Avløpstilkobling
  50 mm tilkobling til prosessluftavtrekk
  Servicestikkontakt
visning og betjening
  Strømforbruksteller - ja digital
  NT-multifunksjonsmåler
  Statusindikator i klartekst
  Effektkontrollvisning
  Touch-betjeningsfelt
  digital driftstimeteller
  Restvanndrenering
regulering og overvåkning
  DA-4-grensesnitt
  Efidry-fuktighetssensortilkobling
  Overløpssensor med automatisk utkobling
Standardutstyr
  Ledeplate for grovfiltrering
  Demister i rustfritt stål for vannutskilling og finfiltrering
  Kabelholder med fast stikkontakt
  Hurtiglåser for vedlikehold

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Tilbehør

Laster inn...

Seminarer

Nedlastinger

Laster inn...