Vis alle x Qube+ x VX 5 MultiQube x VE 4 MultiQube x VE 4 S MultiQube
Qube+
VX 5 MultiQube
VE 4 MultiQube
VE 4 S MultiQube

Tekniske spesifikasjoner Utstyr, kjennetegn og...

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
Artikkelnummer 1.560.000.055 1.560.000.042 1.560.000.025 1.560.000.024
egnet for flater opptil (undertrykk)
Nivå 1 [m²] 25
Nivå 2 [m²] 50
Nivå 3 [m²] 85
maks. undertrykk
mbar 220 220 175 175
Luftmengde (fri utblåsning)
Luftmengde fritt utblåsende maks. [m³/h] 250
Volumstrømeffekt HiDry (innsugning)
Nivå Stillegående modus [m³/h] 90
Nivå 1 [m³/h] 90
Nivå 2 [m³/h] 140
Nivå 3 [m³/h] 160
Nivå Boost-modus [m³/h] 180
Motoreffekt
Nivå min. [kW] 0,2
Nivå maks. [kW] 1,2
Lydnivåer
Nivå min. - Avstand 3 m [dB(A)] 48
Nivå maks. - Avstand 3 m [dB(A)] 62
Oppsamlingsbeholder
Volum [l] 10
Elektriske verdier
Anbefalt sikring [A] 16 16 16 16
Nominellstrømforbruk [A] 6,7 5,5 7,5 7,5
Strømtilkobling 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Effektforbruk [kW] 1,2 1,1 1,1
Elektrisk tilkobling
Tilkoblingsplugg CEE 7/7
Kabellengde [m] 3,5
anbefalt romareal overtrykk
anbefalt lokalestørrelse overtrykk [m²] 90 50 50
anbefalt romareal undertrykk
anbefalt lokalestørrelse undertrykk [m²] 70 40 40
maks. overtrykk
mbar 270 200 200
lufttransportvolum (utblåsende)
Nivå maks. [m³/h] 150
lufttransportvolum (utblåsende)
Nivå maks. [m³/h] 250 150
Definert optimalt strømvolum (innsuging)
Nivå Stillegående modus [m³/h] 100
Nivå 1 [m³/h] 100
Nivå 2 [m³/h] 150
Nivå 3 [m³/h] 180
Nivå 4 - Boost-modus [m³/h] 250
Motorvern
elektronisk
Termo-kontakt
Sikkerhetsfunksjon
Overopphetingsvern Høytemperaturlager Høytemperaturlager
Grovpartikkelvern
Innsugingskanal
Utblåsingskanal
Dimensjon
Lengde (uten emballasje) [mm] 490 420 420 420
Bredde (uten emballasje) [mm] 500 430 430 430
Høyde (uten emballasje) [mm] 735 415 415 415
Vekt
(uten emballasje) [kg] 25,2 10 25,5 25,5
Utstyr, kjennetegn og funksjoner
Mobilitet
Bære-/transporthåndtak
kan stables
kan rulles
Tralleutførelse
Svinghjul med parkeringsbrems
tilkoblinger
Slangetilkoblinger isolasjonstørking 3 x Ø 38 mm
TTKwic-luftavfukter-hurtigkoblinger [x] 2
Avløpstilkobling
50 mm tilkobling til prosessluftavtrekk
Servicestikkontakt
visning og betjening
Strømforbruksteller - ja digital
NT-multifunksjonsmåler
Statusindikator i klartekst
Effektkontrollvisning
Touch-betjeningsfelt
digital driftstimeteller
Restvanndrenering
regulering og overvåkning
DA-4-grensesnitt
Efidry-fuktighetssensortilkobling
Overløpssensor med automatisk utkobling
Standardutstyr
Ledeplate for grovfiltrering
Demister i rustfritt stål for vannutskilling og finfiltrering
Kabelholder med fast stikkontakt
Hurtiglåser for vedlikehold
Nedsenkede betjeningselementer for bedre sikkerhet
Effektkontrollbelysning
Statusindikator i klartekst
Touchfelt med display
Strømforbruksteller
Service-stikkontakt for luftavfukter
Driftstimeteller
HotStop-system
NT-multifunksjonsmåler
Optiflow-display
LED-list
Reservesikring
Amperemeter
Lagerevne
kan stables
Leveringsomfang
Apparat | Tekniske spesifikasjoner | Tekniske spesifikasjoner | Tekniske spesifikasjoner
Filtersil | Tekniske spesifikasjoner
Mikrofilterelement finstøvfilter klasse F8 | Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsstusser 38 mm - 2x | Tekniske spesifikasjoner
Tilkoblingsstuss 38 mm | Tekniske spesifikasjoner

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig