Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Vannskade­sanerere og utleiere: +49 2452 962 444
Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Vannskade­sanering
 4. Isolasjonstørkeaggregater
 5. VE 4 MultiQube
 6. Optiflow

Optiflow

Profesjonell optimering av installasjonen i stedet for å gjette med små tall.

Dette er du vant til fra din egen bil: Takket være speedometeret og turtallsindikatoren kan du til enhver tid kontrollere hvor raskt og effektivt bilen kjører, og eventuelt tilpasse det etter forholdene.

Det er logisk at speedometeret viser en skala mellom null og maksimalhastigheten til bilen.

Men det ville være fullstendig urimelig å integrere et speedometer i en transporter, som kan gå maksimalt 160 km/t, som for eksempel gikk fra -600 til +2400 km/t, når det relevante området begrenser seg til området fra 0 til 160 km/t.

En skala der 95 % av verdiene er helt irrelevante, ville ikke være til hjelp for å lese av og justere tempoet til en viss verdi, fordi en millimeter på speedometeret ville tilsvare så mye som 50 km/t fra eller til.

Slike absurde tilstander ville du ikke akseptere når du kjøper en bil. Hvorfor skulle du akseptere det på et isolasjonstørker-aggregat?

Fremdeles integreres amperemetere i isolasjonstørkere med det argumentet at det bidrar til å kontrollere oppbygningen av anlegget og justere det. Men nytten til et amperemeter her er nøyaktig like liten som fantasi-speedometeret i eksempelet med bilen ovenfor:

Den brede, tosifrede verdiskalaen til amperemeteret får det til å se ut som om hele skalaen på en eller annen måte er av betydning for tørkeprosessen.

Men i realiteten ligger hele det avgjørende effektområdet til en isolasjonstørker, mellom "av" og "maksimal drift", på under en ampere. Det er altså kun ett til to trinn på skalaen til amperemeteret som er relevante. Også her er altså 95 % av verdiskalaen fullstendig unyttig.

Men som om ikke det var nok:

Mellom 100 % lufteffekt (optimalt) og mindre enn 20 % lufteffekt (helt uøkonomisk) for en isolasjonstørker er det ikke engang en ampere forskjell. Dette tilsvarer et knøttlite utsnitt av amperemeter-skalaen. Innenfor et så lite område er det umulig å lese av måleverdiene riktig og trekke de riktige konklusjonene ut fra dem.

Også for de apparatene som har en fargeskala istedenfor et amperemeter, gjelder det samme. Disse måleapparatene er ubrukelige til å optimere installasjonen din.

Og det beste ved saken: Tilsynelatende fordi noen produsenter er bevisst på at amperemeterne er ubrukelige for tørking i praksis, spanderer de en temperaturindikator på noen av apparatene. En overopphetingsindikator - kanskje for at brukerne skal ha en eneste måleverdi som det er noenlunde relevant å forholde seg til. Og så skryter de av at de har en ekstra "utstyrsdetalj".

Amperemeter og isolasjonstørker -
sammendrag:

 • Verdiskalaene til de amperemeterne som ofte brukes, er uten nytte for byggtørkingsteknikere. Selv om skalaområdet ofte går fra 0 til 20 ampere, er det bare et bittelite område på rundt en millimeter som betyr noe - også i fargeskalaene.
 • Amperemetere er i beste fall en grov indikator på en mulig overoppheting i turbinen.
 • Mellom 90 % og 20 % volumstrøm i en isolasjonstørker er forskjellen som regel mindre enn en ampere. I praksis er det umulig å avlese eller styre etter slike verdier.
 • Til kontroll av installasjonen og optimering av effekten til installasjoner med isolasjonstørkeaggregat er amperemeter helt uegnet.

Optiflow - slik optimerer man i dag

I stedet for amperemeter og temperaturvisning er moderne proff-isolasjonstørkere fra Trotec utstyrt med den enestående Optiflow-teknologien. Allerede i 2007 utstyrte vi hele serien med en kompleks elektronisk løsning som registrerer, beregner og synliggjør all viktig informasjon rundt motortemperatur, trykkforhold og volumstrøm på en intelligent måte.

Optiflow er ikke en "amperemeter-erstatning i farger" eller et enkelt triks som fungerer som blikkfang - snarere tvert imot: Det som ser enkelt ut på overflaten, har krevd et intenst utviklingsarbeid, lang erfaring og omfattende know-how for at den kompliserte teknologien skal være forståelig og brukervennlig.

På egne vegne:

Vi innrømmer gjerne at også de første isolasjonstørkerne fra Trotec var utstyrt med amperemetere som skulle kontrollere oppbygningen av installasjonen. Den gangen var det den nyeste teknologien. Men det har ikke vært slik siden 2007.

Hvorfor integrerer Trotec likevel et amperemeter i den aktuelle VE 4 S MultiQube?

Dette skyldes at amperemetere fremdeles roses som moderne teknologi i konkurrerende modeller. Vi vil ikke virke belærende - derfor: Hvis våre kunder ønsker en kompressor med amperemeter, så skal de kunne sikre seg det beste man får for pengene på markedet i dag, nemlig VE 4 S MultiQube.

Fokuserer på det vesentlige

OptiflowLitt forenklet kan man forklare Optiflow-elektronikken slik: Den er blant annet i stand til å forhøye oppløsningen til det relevante ampere-området betraktelig, noe som gjør det mulig å signalisere selv de minste verdiforandringer.

Optiflow fungerer billedlig sett som et enormt forstørrelsesglass som gjør selv de minste strømverdiforandringer synlige. Dermed blir det mulig å fininnstille installasjonskonfigurasjonen.

Optiflow-indikatoren fungerer etter trafikklys-metoden, fra grønt til rødt på ni enkelt-LED-er. Dette signalet er bokstavelig talt innlysende for alle brukere, krever ingen kompliserte avlesninger av måleverdier eller omregning. Signalet kan også avleses feilfritt både på avstand og i områder med dårlig lys.

"Strålende teknologi", som viser vei (med LED-dioder)

Jo "grønnere" Optiflow-indikatorene er, jo høyere er effekten til tørkeinstallasjonen. Grønt lys indikerer at luften strømmer uhindret (> 90 %) gjennom isolasjonslaget.

Optiflow

Gult lys signaliserer at den eksisterende installasjonen ikke er riktig, men kan optimeres ved hjelp av flere avlastingsåpninger. Når de røde LED-diodene lyser, er luftgjennomstrømningen ikke optimal (< 30 %) og det er helt nødvendig å foreta endringer på installasjonen.

Dine Optiflow-fordeler:

 • Oppbygningen av dine tørkeinstallasjoner
 • Alltid på sitt mest effektive
 • Oversiktlig, "innlysende" trafikklyskonsept
 • Ekstremt godt synlig kontrollindikator for installasjonen
 • Også fra avstand eller i mørket
 • Kortere tørkeprosess takket være maksimal utnyttelse av effekten