Isolasjonstørker VX 5 MultiQube

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Vannskade­sanerere og utleiere: +49 2452 962 444
Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Vannskade­sanering
 4. Isolasjonstørkeaggregater
 5. VX 5 MultiQube

Isolasjonstørker VX 5 MultiQube

Referanseklasse med patentert Trotec-teknologi – én til alt og enda mye mer ...

Hvilket apparat for hvilken tørking? Allerede med den tidligere modellen var denne spørsmålsstillingen historie, for den unike adaptroniske effektstyringen til VX 5 gjør tenking praktisk talt overflødig i apparatklassen:

Den tretrinns justerbare turbomotoren til VX 5 oppnår opptil 20 000 o/min og garanterer maksimal effektivitet på ethvert effektnivå, for takket være den integrerte HiDry-automatikken blir den aktuelle volumstrømmen kontinuerlig registrert i m³, og VX 5 blir regulert selvstendig til den optimale luftgjennomstrømningen.

Ett tastetrykk er nok til at apparatet veksler valgfritt til en høyere effektklasse, eller ved behov til den ekstra tilgjengelige hviskemodusen.

Effektoptimert energiforbruk

I motsetning til vanlige sidekanalkompressorturbiner, står effekt og strømforbruk alltid i direkte lineær sammenheng på turbomotoren til VX 5 MultiQube:

Blir effektnivået slått ned, eller hvis mottrykket synker, så reduseres også strømforbruket. Dessuten skjer ikke effektreguleringen i forhold til motstanden, men etter nødvendig volumstrøm.

Takket være denne teknikken arbeider VX 5 sammenlignet med sidekanalkompressorer ekstremt energibesparende, og særlig i tørkesluttfasen praktisk talt til strømsparende øko-tariff.

Alltid så høy effekt som du trenger:

 • Effektnivå 1:
  Svarer til effekten av en 0,8 kW sidekanalkompressor.
 • Effektnivå 2:
  VX 5 er ca. 10 % kraftigere enn en sidekanalkompressor med 1,1 kW til 1,3 kW effekt
 • Effektnivå 3:
  Svarer til 140 % av effekten til en 1,1 kW til 1,3 kW kraftig sidekanalkompressor og 80 % av effekten til en 3 kW kraftig sidekanalkompressor.
Betjeningselementer på VX 5: slitasjefritt touch-betjeningsfelt for innstilling av effekttrinn (1), hviskemodus-aktivering (2) og digitalvisning av energiforbruk og driftstimer (3), innovativt Optiflow-NT-multifunksjonsdisplay (4) og integrert DA-4-grensesnitt (5).
 • Profesjonell kvalitet "made in Germany" – Originalt Trotec-produkt
 • Unik adaptronisk effektstyring – gjør tenking i apparatklassen praktisk talt overflødig
 • Erstatter samtlige sidekanalkompressorer i effektklassen fra 0,8 kW til 3 kW
 • Superlett – bare 10 kg
 • 35 % lettere enn sammenlignbare konkurrerende modeller
 • Opptil 75 % lettere enn sidekanalkompressorer i samme effektklasse
 • DA 4-grensesnittet for nettverksbygging for alle apparatdata inkludert sanntids-fjernovervåkning av anleggsstatus og tørkefremgang
 • Optiflow-NT-multifunksjonsdisplay med statusanvisning i klartekst og fargebelyst effektkontroll
 • Digitalteller for driftstimer og energiforbruk
 • Hviskemodus for svært stillegående nattdrift
 • Slitasjefritt berøringspanel
Isolasjonstørker VX 5 MultiQube

HiDry-automatikk

VX 5 med innovativ HiDry-automatikk – Beskyttet Patent

Helautomatisk alltid den mest effektive tørkeytelsen

Overveldende kraft alene uten smart effektstyring er ikke mye verdt.

Tvert imot: Brukes den overmåtes, øker bare slitasjen og strømforbruket. Ikke noe annet. For det er ikke så veldig den anvendte motoreffekten, men snarere en jevnt høy luftgjennomstrømning i isolasjonsområdet som skal tørkes som er nøkkelindikatoren for akselerert tørkefremgang.

Derfor er nye VX 5 utstyrt med den innovative HiDry-styringsautomatikken, som ikke tilpasser effekten avhengig av motstanden, men heller etter volumstrømmen, og på den måten garanterer den mest effektive ytelsen for hver tørkekonstruksjon på hvert nivå.

I likhet med "cruisekontrollen" i en bil, regulerer den sensorstøttede HiDry-automatikken volumstrømeffekten til VX 5 fortløpende dynamisk til det forhåndsinnstilte optimale for ethvert effektnivå.

På begynnelsen av tørkingen når motstanden fremdeles er relativt høy, er mer motoreffekt nødvendig for å holde volumstrømmen. I løpet av tørkeprosessen avtar effektbehovet kontinuerlig.

HiDry-automatikken sørger gjennom hele tørkingen for at VX-motoren aldri genererer med effekt enn det som er nødvendig for å holde volumstrømmen på et optimalt nivå. Resultatet: Raskest mulig tørking med minst mulig energiforbruk!

Optiflow-NT-multifunksjonsdisplay

En ny dimensjon av forenkling

På Optiflow-NT-multifunksjonsdisplayet til VX 5 kan aktuell driftsstatus og volumstrøm leses greit av som klartekstanvisning, selv i mørket eller på avstand. I tillegg angir fargen på displayet automatisk hvor effektiv tørkeluften kan strømme gjennom isolasjonen med din installasjon.

Et grønt display bekrefter optimal volumstrøm, oransje angir grenseområder, og ved rød LED er det ikke tilstrekkelig luftgjennomstrømning, slik at en oppbygningsoptimering er nødvendig for en rask tørking.

Optimal volumstrøm, grønn displaybelysning.
Optiflow-NT-multifunksjonsdisplay
Displayet lyser grønt ved grenseområder.
Optiflow-NT-multifunksjonsdisplay
Rød belysning signaliserer at luftstrømmen er utilstrekkelig og det må iverksettes tiltak.
Optiflow-NT-multifunksjonsdisplay
Slitasjefritt touch-betjeningsfelt

Slitasjefritt berøringspanel

Utvendig et robust ABS-apparathus, innvendig den mest moderne elektronikken. Alt i alt bekvem betjening med et trykk med fingeren. Ingen skruknotter, ingen slitasje. Et lett trykk på det tilsvarende funksjonssymbolet er nok til å konfigurere din VX 5.

I tillegg til pluss-minus-tastene for raskt valg av effektnivå, har det oversiktlige kontrollpanelet også en funksjon for digital kombi-anvisning av strømforbruk og driftstimer samt en ekstra hviskemodus.

DA 4-grensesnitt

DA 4-grensesnitt

Datanettverk på den enkle måten

VX 5 har allerede et grensesnitt for datautveksling med den nyeste generasjonen av vår tørke-kontrollenhet DA 4 M. Forbindelsen til begge enhetene muliggjør et nettverk av alle apparatdata inkludert fjernovervåkning i sanntid av anleggsstatus og tørkefremgang.

VX-5-hviskemodus
VX-5-hviskemodus
Kombinert visning av strømforbruk og driftstimer
Kombinert visning av strømforbruk og driftstimer

VX-5-hviskemodus

Kraften ligger i stillheten

I hviskemodus arbeider VX 5 spesielt stille, men likevel effektivt.

For lydnivåredusering blir ikke bare effekten redusert, den reguleres med støyoptimalisert vekting på optimal volumstrøm på effektnivå 1.

Når det er aktivert, arbeider VX 5 i ti timer i hviskemodus og skifter deretter automatisk tilbake til det effektnivået som ble brukt tidligere.

Ekstremt praktisk for kunder som trenger en maksimalt dempet støykulisse kortsiktig.

Isolasjonstørker VX 5 MultiQube

VX-turbomotor – høyt turtall og høy fleksibilitet

Den tretrinns justerbare spesial-turbomotoren til VX 5 går med opptil 20 000 omdreininger per minutt og garanterer optimale trykkverdier på ethvert effektnivå.

En robust motorstyringselektronikk garanterer at det aldri blir for varmt for denne isolasjonstørkeren, selv i grenseområdene. Til kjøling har VX 5 dessuten luftinntaksåpninger i det nedre apparathusdekselet.

Filtreringen av den innsugde kjøleluften skjer via to finstøvfiltre i klase F8 iht. NS-EN 799. Disse kan raskt byttes via filterlokket på apparatets underside.


Innebygget beskyttelse av verdier for deg og kundene dine

Vi som produsent bryr oss om at du altfor ofte må skifte ut kondenstørkere som brukes til vannskadesanering. Derfor har VX 5 en integrert automatisk slukkefunksjon ved overoppheting som virker om lufttemperaturen blir for høy. Denne beskytter ikke bare isolasjonstørkere og luftavfukterene mot for høy slitasje og feilfunksjoner. Også rommene til kundene dine beskyttes mot temperaturskader på inventar og byggesubstans. Få mer informasjon…

Kjøp

Flerlagsstørker VX 5 MultiQube vis i Trotecs nettbutikk

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 1.560.000.042
anbefalt romareal overtrykk
  anbefalt lokalestørrelse overtrykk [m²] 90
anbefalt romareal undertrykk
  anbefalt lokalestørrelse undertrykk [m²] 70
maks. overtrykk
  mbar 270
maks. undertrykk
  mbar 220
lufttransportvolum (utblåsende)
  Nivå maks. [m³/h] 250
Definert optimalt strømvolum (innsuging)
  Nivå Stillegående modus [m³/h] 100
  Nivå 1 [m³/h] 100
  Nivå 2 [m³/h] 150
  Nivå 3 [m³/h] 180
  Nivå 4 - Boost-modus [m³/h] 250
Elektriske verdier
  Strømtilkobling 230 V/50 Hz
  Effektforbruk [kW] 1,2
  Nominellstrømforbruk [A] 5,5
  Anbefalt sikring [A] 16
Motorvern
  elektronisk
  Termo-kontakt
Grovpartikkelvern
  Innsugingskanal
  Utblåsingskanal
Dimensjon
  Lengde (uten emballasje) [mm] 420
  Bredde (uten emballasje) [mm] 430
  Høyde (uten emballasje) [mm] 415
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 10
Utstyr, kjennetegn og funksjoner
Standardutstyr
  Optiflow-display
  NT-multifunksjonsmåler
  HotStop-system
  Driftstimeteller
  Strømforbruksteller
  Service-stikkontakt for luftavfukter
  Touchfelt med display
  Kabelholder med fast stikkontakt
  Statusindikator i klartekst
  Effektkontrollbelysning
  Nedsenkede betjeningselementer for bedre sikkerhet
  Hurtiglåser for vedlikehold
  Reservesikring
  Amperemeter
Mobilitet
  Bære-/transporthåndtak
  Svinghjul med parkeringsbrems
Lagerevne
  kan stables
Leveringsomfang
  Apparat | Tekniske spesifikasjoner
  Filtersil | Tekniske spesifikasjoner
  Mikrofilterelement finstøvfilter klasse F8 | Tekniske spesifikasjoner
  Tilkoblingsstusser 38 mm - 2x | Tekniske spesifikasjoner

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Tilbehør

Laster inn...

Alternative produkter

Laster inn...

Nedlastinger

Laster inn...