DA 4 Qube

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Vannskade­sanerere og utleiere: +49 2452 962 444
Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter og tjenester
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Vannskade­sanering
  4. Tørke-kontrollenhet DA 4 Qube
  5. Funksjonsprinsipp

Slik reduserer DA 4 Qube tørketid og strømkostnader

Lave energikostnader og rask tørking av alle lagene med DA 4 Qube

Det høye mottrykket i skikkelig gjennomvåte isolasjonsområder fører til at tørkede områder gjennomstrømmes for kraftig med tørkeluft mens fuktige områder gjennomstrømmes for lite dersom det benyttes tradisjonell vakuum-tørking med jevn fordeling av sugeevne på alle tørkesonene. Dette resulterer i unødig lange tørketider.

I motsetning til dette muliggjør tørke-kontrollenheten DA 4 Qube som er konstruert spesielt for vakuumtørking og har den spesialutviklede og sensorstøttede automatiske styringen Efidry, helautomatisk en aktiv styring av luftsuget i de ulike områdene som skal tørkes.

DA 4 Qube kan også tas i bruk i enkeltdrift sammen med andre isolasjonstørkere firmaet har fra før, ved hjelp av en VX-koblingsplate (ekstrautstyr) som mellomslange.
DA4 Qube med VX-koblingsplate

Denne automatiske kanaliseringen av luftsuget på det området som er mest fuktig, gir en jevnere og mye raskere tørking av alle isolasjonsområdene. På denne måten kan tørketidene og strømkostnadene reduseres med 30 til 70 %, avhengig av skade. Eventuelt kan du tørke 30 % større områder på samme tid.

Som en følge av dette reduserer også støy- og varmebelastningen på bruksstedet, og rommene kan tas i bruk igjen raskere.

Tørke-kontrollenheten DA 4 Qube er spesielt kompakt og perfekt tilpasset Qube+ og kan enkelt plasseres direkte på Qube+ og klemmes fast. Slik unngår du en omstendelig vannutskiller-mellomslange.

Også sammen med andre isolasjonstørkere firmaet har fra før, som VX 5 MultiQube fungerer DA 4 Qube perfekt, takket være en VX-koblingsplate (ekstrautstyr).

Funksjonsprinsippet for kontrollenheten DA 4 Qube

Skjematisk fremstilling av en vakuum-isolasjonstørking uten DA 4 Qube

Skjematisk fremstilling av en vakuum-isolasjonstørking uten DA 4 Qube

Ved vanlig vakuumtørking er alle sugekanalene åpne hele tiden. Det høye mottrykket i skikkelig gjennomvåte isolasjonsområder fører med denne metoden til at tørkede områder gjennomstrømmes for kraftig med tørkeluft mens fuktige områder gjennomstrømmes for lite. Dette resulterer i unødig lange tørketider.

Forløpet til de sensorstøttede tørkesyklusene i detalj

Skjematisk fremstilling av en vakuum-isolasjonstørking med DA 4 Qube

Skjematisk fremstilling av en vakuum-isolasjonstørking med DA 4 Qube

DA 4 Qube settes rett på Qube+ og klemmes fast. Deretter festes fuktighetssensoren for prosessluften [1] på og så plasseres fuktighetssensoren for romluften enten i rommet, eller i sensorholderen, alt etter behov [2].

I den første driftssyklusen blir først alle sugekanaler åpnet komplett for installasjonkontroll og registrering av referansemåleverdier. Denne statusen tilsvarer en «klassisk» vakuumtørking uten bruk av DA 4 Qube.

Deretter blir tørkingen akselerert til «aktiv tørking» basert på dynamisk styrte Efidry-intervaller, som fremstilt i de påfølgende skjemaillustrasjonene.

1. Efidry-intervall, driftssyklus 2

1. Efidry-intervall, driftssyklus 2

I den andre driftssyklusen i første intervall blir fuktmåleverdiene registrert separat for hver enkelt kanal og overført til styringslogikken i DA 4.

1. Efidry-intervall, driftssyklus 3

1. Efidry-intervall, driftssyklus 3

Basert på de registrerte fuktighetsverdiene styrer den automatiske kontrollen til DA 4 Qube nå i den tredje driftssyklusen hovedsugingen i isolasjonstørkingsanlegget til tørkesonen med høyeste fuktighetsverdi i et kalkulert tidsrom.

2. Efidry-intervall (og videre)

For andre og hvert påfølgende intervall beregner sensorstyringen til DA 4 Qube kontinuerlig den aktuelle fuktigheten i tørkesonene. Apparatet optimaliserer takttidene til sugekanalene basert på dette. På denne måten blir hovedsugeeffekten alltid styrt helautomatisk til de fuktigste sonene. Denne aktive sensorstøttede sugebelastningsstyringen fører til en jevn og betydelig raskere tørking av alle de gjennomfuktede områdene.

Efidry-sluttintervall

Efidry-sluttintervall

Så snart Efidry-sensorstyringen registrerer en optimal, homogen tørkegrad for de overvåkede sonene, avsluttes syklusgjennomgangen automatisk og alle sugekanaler kobles til resttørking med 100 % luftgjennomstrømming. Denne ettertørkingen skjer med kvalitetssikring: Ved å sammenligne prosess- og romluftfuktigheten veksler DA 4 Qube automatisk tilbake til modusen «aktiv tørking» hvis fuktigheten i en tørkesone stiger på nytt.

DA 4 Qube

Med DA 4 Qube blir «risikotørking» til pålitelig kalkulerbart fasttidsprosjekt

Ved bruk av den sensorstøttede tørke-kontrollenheten DA 4 Qube kan tørketider og energikostnader alt etter skade reduseres med 30 til 70 %, støy- og varmebelastningen blir drastisk redusert og rommene kan raskere tas i bruk igjen. I tillegg muliggjør DA 4 Qube også «standardisert akkordtørking» med forutsigbar tørkeslutt.

På denne måten kan du redusere dyre «målekjøringer for sikkerhets skyld» til et minimum. «Risiko-tørking» blir dermed til et pålitelig kalkulerbart fasttidsprosjekt!