DA 4 Qube

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Vannskade­sanerere og utleiere: +49 2452 962 444
Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Vannskade­sanering
 4. Tørke-kontrollenhet DA 4 Qube
 5. Systemfordeler

Helt på høyde med moderne tørketeknikk

DA 4 Qube slår an takten for rask og effektiv isolasjonstørking – helautomatisk

80 % av alle vannskader utmerker seg med inhomogen fuktfordeling i gulvet: Kraftig gjennomvåte områder ligger tett inntil mindre eller lite gjennomvåte soner.

Med en vanlig vakuumtørking av isolasjonssjiktet strømmer prosessluften for tørking prosessbetinget i høyere grad gjennom tørrere soner enn gjennom fuktige, noe som betyr betydelig lengre tørketider, og dermed høyere strømkostnader.

DA 4 Qube derimot, er en tørke-kontrollenhet som er spesielt utviklet for vakuumtørking. Den har en patentert Efidry-styringsautomatikk, en sensorstøttet, selvregulerende kontroll som muliggjør en helautomatisk, aktiv styring av luftsuget mellom de ulike områdene som skal tørkes.

Taktingen og sugeintervallene justerer DA 4 Qube selvstendig i forhold til materialblandingen og fuktighetsgraden i isolasjonssjiktets områder og informerer brukeren om alle prosesser på det integrerte statusdisplayet.

Sensorikken registrerer kontinuerlig gjennomfuktingsgraden til hver enkelt overvåket tørkesone, analyserer og loggfører fortløpende fuktighetsverdiene og justerer hovedsugeeffekten vekslende og automatisert til arealet som er mest gjennomfuktet.

I tillegg måles fuktigheten i rommet, og fra en bestemt nærhetsverdi til isolasjonsfuktighetsverdiene kobler DA 4 Qube automatisk fra aktiv tørking til ettertørking.

På oversiden har DA 4 Qube et oversiktlig display som går over tre linjer.
Statusdisplay over flere linjer
All statusinformasjon blir vist som «klartekst» på displayet til DA 4 Qube.
Statusdisplay over flere linjer

Praktisk: Strømsvikt vipper heller ikke DA 4 Qube av pinnen, siden det ikke er nødvendig å slå den på igjen eller konfigurere den på nytt. Den «husker» den siste fasen og arbeider pålitelig videre der den slapp. På denne måten kan tørketidene og strømkostnadene alt etter skadetype reduseres med 30 til 70 %. Eventuelt kan opptil 30 % større arealer tørkes på samme tid hvis DA 4 Qube brukes sammen med annen identisk utstyr.

Også tomkjøring på grunn av dyr «målekjøring for sikkerhets skyld» kan reduseres til praktisk talt null ved bruk av DA 4 Qube:

Takket være det integrerte GSM-modemet til DA 4 Qube har vannskadesanerere tilgang til data via en MQDatamonitor med tilknyttet server overalt fra. De kan hente frem tørkedata i sanntid, informere seg om tørkefremgangen og automatisk få melding så snart tørkingen er avsluttet og anlegget kan kobles fra.

Slik blir «risiko-tørking» til et pålitelig kalkulerbart fasttidsprosjekt!

Ikke minst gir den svært reduserte tørketiden en betydelig reduksjon i støy- og varmebelastning for de skadelidende, og rommene kan raskt tas i bruk igjen.

Med tørke-kontrollenheten DA 4 Qube profitterer du av «standardisert tørking» på akkord:

Tørke-kontrollenheten DA 4 Qube fra Trotec bidrar til å forkorte tørketiden og spare strøm, samtidig som den tørker isolasjonssonene mer homogent. I tillegg forandrer den arbeidsprosesser og bedriftens arbeidsmetoder, noe som innebærer enestående sjanser for tjenesteytere:

 • DA 4 Qube gjør en vanlig tørking til en «standardisert tørking» (akkordtørking): Samtlige tørkeprosesser kan planlegges, forløpet blir protokollført og kan kontrolleres ved å hente inn data, og tørketidene kan beregnes.
 • Dyre «målingskjøringer for sikkerhets skyld» faller helt bort.
 • DA 4 Qube reduserer fatale økonomiske konsekvenser av monteringsfeil:
 • DA 4 Qube «konsentrerer seg» alltid automatisk om de fuktigste sonene.
 • «Standardiserte tørkinger» muliggjør høy planleggingssikkerhet med hensyn til personal- og materialforbruk samt beregning!
 • Med DA 4 Qube blir «risikotørking» til et pålitelig kalkulerbart fasttidsprosjekt.
 • Større områder som ligger langt unna og hittil ikke lønte seg pga. risikoen for tapt inntekt og tomgangskjøring, kan bedriften nå utnytte økonomisk.
 • Med identisk materiale og personale kan bruttomarginen økes, og omsetning og resultatprognoser kan beregnes på en pålitelig måte.
 • Dermed blir det mulig med «tørking på akkord».
Globalt unik – eksklusivt hos Trotec!
Maksimal effektivitet
Med to Efidry-sensorer registrerer DA 4 både blandingsforholdet og den relative fuktigheten i prosessluften samt fuktigheten i rommet og romtemperaturen [1]. DA-4-grensesnittet [2] muliggjør i tillegg et datautveksling med Qube+ eller VX 5 MultiQube.
DA 4 Qube
Du får også kjøpt en DA-adapterplate til bruk av DA 4 Qube sammen med andre isolasjonstørkere (ekstrautstyr). Når den monteres på baksiden, kan du nyte godt av fordelene ved den ekstremt praktiske DA 4 Qube også når du tørker med MultiQube-aggregater som du har fra før.
Universal bruk

DA 4 Qube gir maksimal effekt ved vakuum-isolasjonstørking

Maksimal effektivitet!