Mobile vifter i TFV-serien

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Ventilasjon
 4. Radialvifter i TFV-serien

Mobile vifter i TFV-serien

Den optimale løsningen for alle bruksområder der luft transporteres over lange avstander.

Apparatene i TFV-serien er blant de kraftigste mobile høytrykks-radialviftene på markedet.

Riktig ventilering er ikke bare viktig for et trivelig arbeidsklima. På mange områder er det nødvendig av arbeidvernsårsaker og på grunn av regulatoriske krav.

Med ventilering og lufting av rom blir skadelige stoffer, som maling- eller lakkdamp, sveiserøyk, støvpartikler, karbonmonoksid, nitrogenoksid, karbondioksid og vanndamp ledet bort.

Høytrykks-radialviftene i TFV-serien er godt rustet for slike oppgaver da de transporterer opptil 54 000 m³/t luft, også over lange strekninger med høyt mottrykk og er ytterst stabilt konstruert for tøffe praktiske omgivelser.

Siden disse viftene suger luften inn aksialt og blåser den ut radialt, er de ikke bare uømfintlige mot kraftig forurenset luft med høy støvandel, de garanterer dessuten store, stabile ytelseskurver.

I standardutførelsen får du viftene i TFV-serien i et robust, pulverlakkert stålhus med svært bestandig tokomponent-lakkering. Alternativt kan viftene leveres i alle ønskede ståltyper.

Grunnet de overbevisende praktiske fordelene er disse viftene egnet for svært mange ventilerings- og lufteanvendelser, for eksempel ...

 • Innen bygging: ved kloakkanleggsarbeid, sveisearbeid, mudring av forurenset jordsmonn
 • For ventilering og lufting av tunnelanlegg
 • Innen industri og landbruk
 • Ved tankrengjøring
 • Til lufttransport ved kjøling eller oppvarming for partytelt, haller og utstillingsrom
 • Etter brannskader for å bekjempe kvelningsfare
 • For midlertidig lagring av landbruksprodukter og i dyrefjøs

Samtlige modeller i TFV-serien er i tillegg til standardutførelsen også tilgjengelige som alternative utleieutførelser. Utleieversjonen tilbyr største mulige mobilitet og egner seg ideelt for brukssteder som veksler hyppig.

made in germanyAlle viftene i TFV-serien er utviklet og produsert i henhold til de høyeste kvalitetsstandardene i Tyskland.

Fordelene i praksis:

Også for bruk i eksplosjonsbeskyttede soner ...

Modellene TFV 100, TFV 300, TFV 600 og TFV 900 er også tilgjengelige i eksplosjonsbeskyttet utførelse.

For tilkoblingsforlengelser av de eksplosjonsbeskyttede TFV-utførelsene i eksplosjonsbeskyttede soner er dessuten spesielle koblingsstøpsler tilgjengelige. Disse oppfyller ATEX-direktivet 2014/34/EU og er tillatt for bruk i sonene 1 og 2 (gasseksplosjonsbeskyttelse) samt sonene 21 og 22 (støveksplosjonsbeskyttelse).