Praksiskunnskaper luftavfukter
Home Comfort
  1. Produkter og tjenester
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Avfukting
  4. Praksiskunnskaper luftavfukter

Praksiskunnskaper luftavfukter

Oversikt over teknologi, funksjonsmåter og bruk av de ulike apparatgruppene

Praksiskunnskaper luftavfukter
Praksiskunnskaper luftavfukter
Praksiskunnskaper luftavfukter

Kondensator eller adsorpsjonstørker, kjølekompresjon eller Peltier-teknologi, omluft eller varmgassavriming?

For deg som leter etter det perfekte apparatet for et optimalt inneklima med sunn luftfuktighet, kan det være vanskelig å beholde oversikten. Utvalget er stort og mulighetene mange.

Derfor vil vi føre deg målrettet gjennom teknologi-jungelen. Du kan profittere av den omfattende oversikten over forskjellene mellom apparatene, funksjonene og bruksmulighetene som vi viser deg i de følgende kapitlene:

Videre til Basiskunnskaper om luftfuktighet …

Basiskunnskaper luftfuktighet – alt er relativt

For at du skal holde rommene dine tørre på en best mulig måte og forstå forskjellene innen teknologien i de ulike apparatklassene, behøver du basiskunnskaper om luftfuktighet. Luften kan ikke ta opp ubegrensede mengde vann – den har et metningspunkt.

I dette kapittelet får du vite alt du trenger om luftfuktighet. Dette er teori, men vi skal ikke presentere temaet tørt og kjedelig – det lover vi!

Kapittel 1: Her blir du ekspert med know-how om luftfuktighet – kom igjen …

Les mer om metoder for luftavfukting …

Metodene for luftavfukting – kondensering og adsorpsjon

For å trekke overflødig fuktighet ut av romluften på en effektiv måte over tid, må vi gripe til tekniske løsninger som kondensering eller adsorbsjon. I dette kapittelet får du vite årsaken, pluss alle de viktige forskjellene mellom og funksjonsmåten til de to metodene. Og hvorfor «bare oppvarming» overhodet ikke hjelper mot høy
luftfuktighet.

Kapittel 2: Rett videre til oversikten over metodene for luftavfukting …

Oversikt over alle utvalgskriteriene …

Hvilken luftavfuktingsmetode til hvilket formål?

Etter at du har lest alle de foregående kapitlene, har du opparbeidet deg ekspertstatus. Du vet hva som skiller funksjonene til de ulike apparatgruppene, så det gjenstår kun ett spørsmål: «Hvilken metode skal jeg benytte til hvilket formål?» Her er det flere viktige faktorer som for eksempel romtemperaturen, driftskostnader, virkningsradius, funksjoner – og ikke minst: infiltrasjon.

Kapittel 3: Oversikt over alle utvalgskriteriene – med et raskt overblikk over bruksmulighetene til hvert apparat …

Her får du vite alt du behøver om kondensatorer med kompressorteknologi …

Kondensator med kompressorteknologi

Hva gjør kompressoren og hvorfor er avrimingsmetoden så avgjørende for effektiviteten til apparatene?

Kapittel 2.1: Alt du trenger
å vite om kondensatorer med kompressorteknologi …

Her får du vite alt du behøver om kondensatorer med Peltier-teknologi …

Kondensator med Peltier-teknologi

Hvorfor har disse luftavfukterne «Peltier» i navnet og hvilke restriksjoner innebærer det?


Kapittel 2.2: Alt du trenger
å vite om kondensatorer
med Peltier-teknologi …

Her får du vite alt du behøver om adsorpsjonstørkere …

Adsorpsjonstørkere

Avfukting uten luftkondensering – kun med hygroskopiske sorpsjonsmidler? Hvordan fungerer det?

Kapittel 2.3: Alt du trenger
å vite om
adsorpsjonstørkere …

Brand Promise
Rett til Produktfinder

Finn en luftavfukter som passer til dine behov!

Med vår Produktfinder finner du raskt og enkelt en luftavfukter
som passer perfekt til dine bruksområder.

Rett til Produktfinder