Metningskurve for luften
Home Comfort

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter og tjenester
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Avfukting
  4. Praksiskunnskaper luftavfukter
  5. Basiskunnskaper om luftfuktighet

Basiskunnskaper om luftfuktighet

Når det gjelder luftfuktighet er alt relativt

På kontoret, på verkstedet eller hjemme – et optimalt inneklima er den grunnleggende forutsetningen for beboernes velvære og helse.

Ikke minst vil et behagelig «følt inneklima» også fremme produktiviteten og kan bidra til å redusere sykefraværet på arbeidsplassen.

De to avgjørende faktorene for disse klimabetingelsene er: romtemperaturen og den relative luftfuktigheten.

Som du ser av behagelighetsdiagrammet nedenfor, føler vi oss vel innenfor en klimakorridor på 20 til 22 °C ved 40 til 60 % relativ luftfuktighet. Klimaforhold utenfor disse verdiene oppleves som ubehagelige av de fleste.

I tillegg kan det oppstå skader på grunn av for høy luftfuktighet. De første alarmerende tegnene er oftest fuktige klær, mugglukt og flekker på vegger, eller at potetene begynner å slå spirer når de lagres i kjelleren.

Visste du for eksempel at muggsopp allerede kan oppstå fra 70 % fuktighet – og rust allerede fra 60 %?

Uten regulering kan luftfuktigheten svinge mye i rom, slik at verdien sjelden er optimal – også avhengig av årstiden og klimaforholdene utendørs.

Behagelighetsdiagram
Vanndampinnholdet i luften: Ved en lufttemperatur på 25 °C kan en kubikkmeter luft ta opp maks. 23 g vann, det ville tilsvare 100 % luftfuktighet. Når luften avkjøles til 10 °C på grunn av kontakt med kalde overflater, kan den kun ta opp 9,4 g. Den overflødige fuktigheten kondenserer til vann på kjøligere overflater.
Vanndampinnholdet i luften
Teknologi for luftavfuktere – praktiske kunnskaper fra Trotec

Praksiskunnskaper luftavfukter – oversikt over alle kapitlene

Kapittel 1 Basiskunnskaper luftfuktighet – alt er relativt

Kapittel 2: Oversikt over metodene for luftavfukting – kondensering og adsorpsjon

Kapittel 2.1: Kondensator med kompressorteknologi

Kapittel 2.2: Kondensator med Peltier-teknologi

Kapittel 2.3: Adsorpsjonstørkere

Kapittel 3: Hvilken luftavfuktingsmetode til hvilket formål?

Først teori, så praksis

For at du skal holde rommene dine tørre på en best mulig måte, behøver du basiskunnskaper om luftavfukting. Luften kan ikke ta opp ubegrensede mengder vann – det finnes et metningspunkt. Dette er den maksimale mengden vanndamp som luften kan ta opp. Dette kaller vi den absolutte luftfuktigheten, og den blir oppgitt i gram vann per kubikkmeter luft.

Den andelen av vanndamp som faktisk er tatt opp i luften, i forhold til den mengden av vanndamp som luften har mulighet for å ta opp ved den aktuelle temperaturen, kaller vi «relativ luftfuktighet» (r.f.).

Hvis romluften for eksempel har en relativ luftfuktighet på 50 %, har den tatt opp nøyaktig halvparten av den vanndampen den maksimalt kan ta opp ved den aktuelle temperaturen.

Alt avhenger av temperaturen

Luftens kapasitet for å ta opp vann er altså avhengig av temperaturen i rommet. Jo kaldere luften er, jo mindre vanndamp kan den ta opp. Dette viser tabellen nedenfor med fem temperaturverdier som eksempel.

Romtemperaturens innflytelse på luftens kapasitet til å ta opp vann

Romtemperatur 25 °C 20 °C 15 °C 10 °C 5 °C
Eksempel 1
rel. luftfuktighet konstant
Relativ luftfuktighet 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Vanninnhold i romluften 18,4 g/m³ 13,8 g/m³ 10,2 g/m³ 7,5 g/m³ 5,4 g/m³
Eksempel 2
Vanninnhold konstant
Vanninnhold i romluften 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³
Relativ luftfuktighet 23,5 % 31,3 % 42,1 % 57,5 % 80 %

I eksempel 1 er den relative luftfuktigheten konstant 80 %, mens det absolutte vanninnholdet i luften svinger, avhengig av temperaturen.

I eksempel 2 er den absolutte vannmengden i luften konstant, og dermed stiger den relative luftfuktigheten ettersom temperaturen synker.

Dette er så absolutt komplisert – og det skal bli enda mer komplisert når vi tar i betraktning av korrosjon, råte eller muggdannelse utelukkende avhenger av den relative luftfuktigheten, og aldri av det absolutte vanninnholdet i luften.

Kun det relative er relevant

I eksempel 2, ved 5 °C romtemperatur og et vanninnhold på 5,4 g/m³, innebærer den relative luftfuktigheten på 80 % fare for muggdannelse og korrosjon i metall. Men det samme vanninnholdet ved 25 °C romtemperatur gir kun 23,5 % relativ luftfuktighet, noe som er altfor tørt, slik at luftveiene kan ta skade av det.

Muggsopp og rust har ingen sjanse i et slikt klima, selv om vanninnholdet i luften er det samme, nemlig 5,4 g/m³.

Det er altså viktig å regulere den relative luftfuktigheten på en kontrollert måte. Det spiller ingen rolle hvor mye fuktighet som trekkes ut av luften, det viktigste er verdien av den relative luftfuktigheten i rommet.

Det er avgjørende å forstå den fysiske sammenhengen for å finne en effektiv løsning for luftavfukting som dekker dine behov.

Den relative luftfuktighetens innflytelse på menneskelige og biologiske forhold:

Bakterier
Virus
Muggsopp
Midd
Luftveisinfeksjoner
Allergi, astma
Korrosjon
Illustrasjon iht. Scofield-Sterling-diagrammet