Hvilken luftavfukter til hvilket formål? Trotec har løsningen!
Home Comfort

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter og tjenester
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Avfukting
  4. Praksiskunnskaper luftavfukter
  5. Kriterier for å velge luftavfukter

Kriterier for valg av luftavfukter

Hvilken luftavfuktingsmetode til hvilket formål?

Valgkriterium romtemperatur

Valgkriterium romtemperatur

Gjennomsnittlig lufttemperatur i rommet som skal tørkes, er den viktigste kriteriet når du skal velge en egnet luftavfukter.

Makten under 8

I kjellere uten oppvarming, fritidsboliger eller kjølige rom om vinteren med en gjennomsnittlig romtemperatur under 8 °C anbefales det å bruke adsorpsjonstørkere. Disse benytter en tørkemetode som gjør dem i stand til å holde omgivelser med lave temperaturer kontinuerlig tørre på en effektiv måte.

Også ved tidvis høyere temperaturer inntil 12 °C arbeider disse apparatene pålitelig. Over 12 °C oppviser disse apparatene et dårligere energiregnskap, slik at det ikke lønner seg å bruke dem.

Allroundere fra 5 C til 35 °C

Fra en gjennomsnittstemperatur på 8 °C er også kjøletørkere egnet til luftavfukting.

Hvis temperaturen synker til under 15 °C over tid, kreves det et apparat med varmgassavriming.

Disse allrounderne kan brukes over et stort temperaturområde, mens kjøletørkere med omluftavriming først overbeviser ved en temperatur over 15 °C – se også Kapittel 2 – «romklimatiske bruksgrenser for metodene».

Valgkriterium driftskostnader

Når det gjelder hvor mye du får for pengene og avfuktingseffekt i forhold til strømforbruk, havner kompressordrevne kondensatorer på en klar førsteplass i nær sagt alle områder i boligen.

Peltier-kondensatorer er billigere i innkjøp og på første blikk har den lavere strømforbruk. Men den har også en betydelig lavere avfuktingseffekt og samtidig ca. et tre ganger så høyt strømforbruk per liter avfuktet kondensvann.

Adsorpsjonstørkere kan oppvise et strømforbruk som ligger 100 % høyere ved lik avfuktingseffekt sammenlignet med kompressordrevne kjøletørkere. Men driftskostnadene er ikke det avgjørende når man bestemmer seg for en adsorpsjonstørker. Det finnes bruksområder der en adsorpsjonstørker er den eneste muligheten.

Valgkriterium effektradius

Valgkriterium effektradius

Kjøletørkere med kompressor – storartet for alle romstørrelser

Jo større rommet som skal holdes tørt er, desto lurere er det å bruke en kjøletørker med kompressor. Denne apparatgruppen tilbyr private brukere det største utvalget av ulike, effektive kombinasjoner av vifter og kompressorer.

Til tørrholding av store rom må luftavfukteren tilføres like store mengder fuktig luft, noe som forutsetter en sterk vifte. Og kondensatoren til apparatet må være like sterk, slik at luftmassene kan avfuktes på en effektiv måte.

Vær oppmerksom på produsentens angivelser angående romstørrelse og kontroller at disse er plausible med hensyn til lufteffektivitet, strømforbruk og avfuktingseffekt. Enkel huskereget: Mange liter i kombinasjon med lite watt – finnes ikke ;-)

Peltier-luftavfuktere – spesialister for lite volum

Peltier-apparater er ingen klassiske luftavfuktere, siden de ikke er utviklet for å avfuktet hele rom, men heller tørrholding av spesielle områder. Den kompakte konstruksjonen, det lave strømforbruket og den stillegående driften gjør denne apparatklassen så velegnet til bruk i klesskap og skoskap, oppbevaringsrom for matvarer eller små sanitærrom uten vinduer og uten stor fuktighet (ingen dusj). Peltier-avfuktere egner seg først og fremst for omgivelser uten ekstern tilførsel av fuktighet (se følgende avsnitt, «infiltrasjon»).

Granulat

Slike tørkemidler brukes hovedsakelig til å beskytte varer som ikke tåler fukt under transport og lagring. Alle har sett de små posene som ligger i vareforsendelser med elektroniske artikler, vesker, kofferter, sko og medikamenter. Til tørrholding av varer i små beholdere er granulatposene meget velegnet.

Men også større poser inklusiv oppbevaringsboks tilbys på markedet som «luftavfukter». Granulat er ikke egnet til slik bruk, av flere årsaker.

For det første er effekten begrenset til få kubikkmeter luft og kun i områder uten noen form for ekstra tilførsel av fuktighet utenfra (se følgede avsnitt, «infiltrasjon»).

Dessuten er granulat-luftavfuktere svært dyre i forhold til avfuktingseffekten. Engangssystemer krever stadig etterkjøp av nye granulatposer. Når granulatet er mettet med vann, slutter det å virke uten å gi beskjed. Ingen varsling, ingen indikator som viser «full tank», ingen tørking ;-)

Adsorpsjonstørker – profesjonell teknologi for små, kjølige rom

Når det gjelder kjølige kjellere og rom uten eller med kun midlertidig oppvarming, er denne apparatklassen praktisk talt enestående.

Effektive kjøletørkere med kompressorer kan riktignok også brukes på en effektiv måte i rom som holder 12 °C, men når det gjelder rom med en temperatur på under 8 °C over tid, oppnår adsorpsjonstørkere Avfuktingseffekten som behøves for å holde rommet tørt, mer effektivt.

Valgkriterium funksjoner

Et kriterium med samme betydning når du vil finne en egnet luftavfukter, kan også være hvilke funksjoner den byr på.

Apparater i samme effektklasse kan ha ulikt komfort-utstyr som kan være viktig for brukeren.

For en automatisk avfuktingsdrift i perioder, bør du velge et apparat med en 24 timers timerfunksjon. Ønsker du automatisk utkobling, behøver du også en timerfunksjon.

Dessuten har mange apparater en hygrostatstyrt automatisk drift. Noen har også et trinnløst justeringshjul, andre et presist forvalg for ønsket luftfuktighet med innstilling av sannverdi.

Også bruksstedet kan spille en rolle. Hvis du for eksempel ønsker å bruke apparatet i kontinuerlig drift uten tilsyn, for eksempel på hytta eller et fritidsbolig, behøver luftavfukteren en dreneringstilkobling, slik at kondensvannet kan strømme fra vannbeholderen og ut i et avløp.

Kondensatorer med varmgass-avrimingsautomatikk, adsorpsjonstørkere, Peltier-tørkere eller kjøletørkere med omluft – Trotec har en optimal løsning for deg, fordi vi har det største sortimentet av luftavfuktere i verden. Klikk på bildet, så kommer du til vårt store utvalg av komfort-luftavfuktere.
Trotec har det største sortimentet av luftavfuktere i verden

Ikke glem: Infiltrasjon

Ikke glem: Infiltrasjonsfaktor!

Dette kan minne om et begrep fra en spionroman, men her handler det ikke om å smugle inn en fiende, men å tilføre fuktig luft utenfra. «Infiltrasjon» er betegnelsen på tilførselen av fuktighet i rommet som skal avfuktes, når man beregner kapasiteten til luftavfuktere.

Derfor er infiltrasjonsfaktoren viktig når du skal beregne den kapasiteten som behøves når du velger luftavfukter. Det er jo ikke bare luften i rommet som inneholder fuktighet. Også utenfra trenger det fuktighet inn, for eksempel avhengig av isolasjonen i bygningen, gjennom dørsprekker eller åpne dører, vinduer osv.

Hvis du for eksempel ønsker å avfukte et rom på 20 °C fra 80 % relativ luftfuktighet til 60 %, må vanninnholdet reduseres fra 13,8 g/m³ (80 % r.f.) til 10,4 g/m³ (60 % r.f.), altså 3,4 g per kubikkmeter luft.

Blir det altså riktig å beregne 340 g eller ml når rommets volum er på 100 kubikkmeter? Nei. Du må også ta hensyn til fuktighet som kommer utenfra.

Ved et beregnet uteklima på 25 °C ved 70 % r.f. er vanninnholdet i uteluften 16,2 g/m³, altså 5,8 g mer enn inne. For å si det enkelt, ønsker denne fuktigheten å blande seg med inneluften, noe som bare delvis kan skje, fordi rommet er lukket og godt isolert. Her er det at infiltrasjonsfaktoren spiller inn. Den ligger på 0,3 ved rom med god isolering.

Utenfra vil det dermed hver time trenge inn 5,8 g/m³ x 100 m³ x infiltrasjonsfaktor 0,3 l/t = 174 g/t (0,174 l). Dette gir en daglig vannmengde på 4,176 liter per 24 timer, noe som tilsvarer (0,174 l x 24).

Ca. 50 ml fuktighet avgir et sovende menneske – per time!

«Mennesket som fuktighetsprodusent»

Men det kommer også fuktighet innenfra. På samme måte som ved infiltrasjonen, er dette en ekstra fuktighetsbelastning. Selv en eneste potteplante tilfører inneluften ca. 150 ml ekstra fuktighet om dagen. Men fuktighetsbelastningen blir først betydelig hvis det er personer i rommet.

Hvert menneske produserer ca. 50 ml fuktighet per time, selv når vi sover, bare på grunn av pusten. Ved sittende aktiviteter er det 70 ml og ved husarbeid er det over 100 ml. Derfor må du ta hensyn til denne fuktigheten når du velger luftavfukter.

Selvsagt kan man ikke benytte et Peltier-apparat til tørrholding i et soverom når man vet at to personer som sover, til sammen avgir 800 ml fuktighet på åtte timer. Et Peltier-apparat har en maksimal effekt på 300 ml per 24 timer. Neste morgen ville luften være fuktigere enn dagen før.

Når man også vet at luften tilføres inntil 2 liter vann hver gang man lager mat og 2,5 liter når man dusjer, er det klart at alle typer bruk med ekstra tilførsel av fuktighet er helt håpløst å takle for Peltier-apparater eller granulat.

Når du planlegger behovet, må du altså ta hensyn til ekstra kapasitet for ekstra tilførsel av fuktighet. Det enkleste for deg er kanskje å se på Trotecs individuelle anbefalinger for bruken av hvert apparat. Her har vi tatt hensyn til alle typiske bruksparametere.


Oversikt bruksmuligheter
Etter type luftavfukter

Kondensering Adsorpsjon
Peltier Kompressor Granulat Tørkegrad
Omluft Varmgass
Tørrholding av svært små områder uten infiltrering anbefalt mulig mulig anbefalt mulig
Tørrholding av rom ved temperaturer fra 0 til 8 °C anbefalt
Tørrholding av rom ved temperaturer fra 5 til 35 °C anbefalt mulig
Tørrholding av rom ved temperaturer fra 15 til 35 °C anbefalt anbefalt mulig
Byggtørking * * *
Vannskadesanering * *
* kun industri-utførelser, ikke egnet for komfort-luftavfuktere

Teknologi for luftavfuktere – praktiske kunnskaper fra Trotec

Praksiskunnskaper luftavfukter – oversikt over alle kapitlene

Kapittel 1: Basiskunnskaper luftfuktighet – alt er relativt
Kapittel 2: Oversikt over metodene for luftavfukting – kondensering og adsorpsjon
Kapittel 2.1: Kondensator med kompressorteknologi
Kapittel 2.2: Peltier-kondensator
Kapittel 2.3: Adsorpsjonstørkere
Kapittel 3: Hvilken luftavfuktingsmetode til hvilket formål?