Detaljvisning av tørkehjulet til en adsorpsjonstørker
Home Comfort

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter og tjenester
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Avfukting
  4. Praksiskunnskaper luftavfukter
  5. Oversikt over metoder for luftavfukting
  6. Adsorpsjonstørkere

Adsorpsjonstørkere

Funksjonsmåte og tekniske forskjeller

Industriapparater med uttransport av fuktighet

Profesjonelle adsorpsjonstørkere brukes som oftest i profesjonelle sammenhenger og i industrien, der svært store mengder ekstremt tørr luft kreves, også når temperaturen er lav. Her er det kun adsorpsjonstørkere som tilbyr en god teknisk og økonomisk løsning.

Industrielle adsorpsjonstørkere har færre komfortløsninger enn løsningene som er utviklet for private brukere, men kan i stedet skilte med en robust konstruksjon og lang levetid, lange brukstider og høy tørkeeffekt.

Ikke minst på grunn av den høye luftgjennomgangen blir den fuktige luften ikke kondensert i selve apparatene, men blåses ut i form av varm vanndamp gjennom en slange eller kanal, slik du kjenner det fra tørketrommelen din hjemme.

Derfor bør du være oppmerksom på at du ikke går til innkjøp av et industriapparat som privat bruker, siden disse ikke har noen integrert oppsamlingsbeholder til kondensvann.

Komfortapparater med kondensator

Disse apparatene er utviklet for privat bruk og fungerer på samme måte som adsorpsjonstørkere til profesjonelt bruk.

Romluften som suges inn, føres gjennom et roterende tørkehjul som er belagt med et hygroskopisk sorpsjonsmiddel som trekker til seg vannet fra luften.

Et typisk sorpsjonsmiddel er silikagel – et tørkemiddel med svært stor hygroskopisk overflate. I profesjonelle adsorpsjonstørkeaggregater har ett gram av dette midlet en overflate på over 700 kvadratmeter. Under 10 gram kan dermed oppvise en overflate på størrelse med en fotballbane.

Den tørre luften blåses ut i rommet igjen etter at den har avgitt fuktigheten sin til sorpsjonsmidlet.

For at tørkehjulet som er mettet av fuktighet igjen skal være fritt til å ta opp mer vann, strømmer varm luft fra et varmeelement gjennom en separat regenerasjonssektor i tørkehjulet. Denne tar opp fuktigheten i tørkehjulet og leder den gjennom et kondensatorelement.

På utsiden strømmer kjølig innsugningsluft, slik at vannet kondenserer inne i kondensatorelementet og fanges opp i en beholder. Regenerasjonsluften tilføres så varmeelementet igjen, slik at ny fuktighet tas opp, og kretsløpet fortsetter.

Funksjonsprinsipp for en komfort-adsorpsjonstørker
Grafikken viser hvordan en TTR 300 fra Trotec ser ut innvendig, med tørkehjul. Denne industri-adsorpsjons­tørkeren er riktig nok svært kompakt, men den har ingen oppsamlingsbeholder for vann. Dermed er den ikke egnet til bruk i husholdningen. Til slik bruk har vi utviklet spesielle komfort-adsorpsjons­tørkere som for eksempel TTR 55 E med integrert vannbeholder og luftfilter som kan vaskes:
Industri-adsorpsjonstørker TTR 300
Komfort-adsorpsjonstørker TTR 55 E
Teknologi for luftavfuktere – praktiske kunnskaper fra Trotec

Praksiskunnskaper luftavfukter – oversikt over alle kapitlene

Kapittel 1 Basiskunnskaper luftfuktighet – alt er relativt

Kapittel 2: Oversikt over metodene for luftavfukting – kondensering og adsorpsjon

Kapittel 2.1 Kondensator med kompressorteknologi

Kapittel 2.2 Peltier-kondensator

Kapittel 2.3 Adsorpsjonstørkere

Kapittel 3: Hvilken luftavfuktingsmetode til hvilket formål?