Kald fordamper i en kjøletørker med kompressor
Home Comfort

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter og tjenester
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Avfukting
  4. Praksiskunnskaper luftavfukter
  5. Oversikt over metoder for luftavfukting
  6. Kondensator med kompressorteknologi

Kondensator med kompressorteknologi

Tekniske forskjeller mellom og metodene til kjøletørkere med kompressor

Siden de fleste typer luftavfukting i huset skjer innenfor et temperaturområde på 15 til 25 °C, er denne typen apparater blant de mest populære luftavfukterne til privat bruk og i byggebransjen. De gir deg mye for pengene, er effektive og sparer strøm.

Kompressordrevne kondensatorer fungerer etter kjøleskapprinsippet. Inne i apparatet befinner det seg et kjøleanlegg med kompressor. Et kjølemiddel føres gjennom to varmetransportører, en kondensator og en fordamper.

Et plutselig kulesjokk gir ønsket effekt

Ved hjelp av kompressoren og en ekspansjonsventil utsettes kjølemiddelet i dette lukkede kretsløpet for ulikt trykk, slik at gassen varmes opp ved fortetting (kondensator) og kjøles av ved avspenning (fordamping).

Ved fordamperen oppstår det dermed en «full brems» av temperaturen. Luften kjøles raskt ned til under duggpunkttemperaturen, slik at fuktigheten i luften kondenserer til vanndråper. Disse fanges opp i en beholder. Den kalde, tørre luften føres nå gjennom den varme fordamperen, tar opp varmen i seg og strømmer tilbake ut i rommet som tørr, varm luft. Der mettes den på nytt med fuktighet.

Ingen fare for istid

Avhengig av romtemperaturen og luftfuktigheten kan fordamperen blir svært kald. Når temperaturen i rommet ligger under 15 °C, kan det komme et lag is på overflaten.

Skulle isen bli tykkere, blir lamellene «tilstoppet» (isdannelse) og dermed synker avfuktingskapasiteten til apparatet.

Derfor har alle kondensatorer med kompressor innretninger som avrimer fordamperen jevnlig. Som oftest med omluft eller varmgass. Mer informasjon om dette finner du i neste kapittel, «Avrimingsmetoder».

Hvis avrimingen ikke skjedde ved omluft eller varmgassavriming, ville fordamperen (kjøleelementet) bli dekket av et tykt lag is som ville hindre luften i å strømme gjennom apparatet.

Til funksjonsmåten for kjøletørkere med kompressor
En kjølekompresjonstørker som er åpen på grunn av servicearbeid, viser den integrerte varmeveksleren med fremre fordamper (1), som har en overflate der luften kondenserer, og rennen (2) som leder kondensvannet ned i vannbeholderen. Nederst i apparatet er kompressoren (3) montert. Denne fortetter kjølemidlet.
Åpen kjøletørker med kompressor
Viser varmeveksleren og kondensbeholderen

Avriming ved kjøletørkere med kompressor:

Omluftavriming

Denne metoden innebærer vanligvis en elektronisk tids- eller sensorstyrt avriming med omluftsdrift, derfor kalles det også ofte for elektronisk eller elektrisk avriming:

Ved sterk isdannelse på fordamperen, kobles kompressoren ut og starter dermed avrimingsmodusen, mens viften som oftest går videre og overstrømmer fordamperen med varm romluft.

Denne prosessen er testet og fungerer som regel bra i oppvarmede omgivelser over ca. 15 °C.

Hvis du bruker slike tørkere i kjøligere omgivelser – under 15°C, ligger også overflatetemperaturen til fordamperen under 0 °C, noe som ville medføre en kraftig isdannelse på overflaten. Konsekvensen ville være en kontinuerlig avriming med omluft, siden avrimingen ville ta lengre tid.

Luftavfuktere med omluftsavriming ville ikke kunne utføre regulær luftavfukting i slike kjølige omgivelser, fordi apparatet permanent må avrime seg selv!

Derfor er kjøletørkere med omluftavriming økonomisk sett en god løsning for bruk i moderate temperaturområder over 15 °C i varme rom.

Varmgassavriming

Luftavfuktere til bruk i kjølige rom er utstyres med et varmgass-avrimingssystem etter bypass-metoden.

Her brukes den varme kjølemiddelgassen i kompressorkretsløpet aktivt til rask og effektiv avriming. Når det dannes is, åpnes en spesiell, magnetisk ventil automatisk. Den leder den varme gassen fra kompressoren direkte via bypass til fordamperen, ikke til kondensatoren, og lukker seg igjen etter avrimingen. Deretter fortsetter det vanlige kjølemiddelkretsløpet til tørkedriften.

I motsetning til omluftavriming muliggjør automatisk varmgassavriming mye kortere avrimingsfaser på bare få minutter. Dette er en nødvendig forutsetning for effektiv luftavfukting i områder med lav temperatur, som for eksempel rom uten oppvarming. Den egentlige luftavfuktingen skjer utelukkende i tørkeapparatenes faser når de ikke avrimes!

Til avfukting i rom uten oppvarming og temperaturer under 15 °C er luftavfuktere med varmgassautomatikk bedre egnet og mer effektive enn apparater med omluft, når begge har samme kompressoreffekt.

I et temperaturområde over 15 °C jevnes avfuktingseffekten til luftavfukterne med varmgass og automatisk avriming stadig jevnere, helt til de blir identiske ved temperaturer over ca. 18 °C.

Fasit: Kjøletørkere med varmgassavriming er fleksible allroundere fordi avrimingssystemet muliggjør bruk i temperaturområder fra 5 °C til 35 °C. Dermed er disse apparatene fleksible i bruk både i varme og kalde rom, både om sommeren og vinteren. Apparater med omluftavriming kan derimot kun brukes økonomisk og effektivt i temperaturområder fra 15 °C til 35 °C.


Teknologi for luftavfuktere – praktiske kunnskaper fra Trotec

Praksiskunnskaper luftavfukter – oversikt over alle kapitlene

Kapittel 1: Basiskunnskaper luftfuktighet – alt er relativt
Kapittel 2: Oversikt over metodene for luftavfukting – kondensering og adsorpsjon
Kapittel 2.1: Kondensator med kompressorteknologi
Kapittel 2.2: Peltier-kondensator
Kapittel 2.3: Adsorpsjonstørkere
Kapittel 3: Hvilken luftavfuktingsmetode til hvilket formål?