Home Comfort
  1. Produkter og tjenester
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Klimatisering
  4. Tilbehør klimatisering

Tilbehør for klimatiseringsapparater

Strømsparende monteringsløsninger for klimaanlegg med avluftsslange

Midlertidig bruk av mobile monoblock-klimaanlegg har mange fordeler sammenlignet med fastmonterte klimaanlegg med ekstern uteenhet. Disse må monteres både inne og ute før de kan tas i bruk.

Mobile klimaanlegg som komfort-klimaanlegg i PAC-serien er som oftest rimeligere enn veggmonterte klimaanlegg. Siden de er mobile, er de mer fleksible i bruk og når de ikke behøves, kan de lagres et sted der de er ute av syne til det blir varmt igjen.

Hvis det ikke hadde vært for avluftsslangen: Mobile klimaanlegg trenger enten en eller to avluftsslanger. Disse må som oftest festes til et åpent vindu, slik at den varme luften kan slippe ut.

AirLock – Fensterabdichtungen für den energiesparenden Einsatz von Monoblockgeräten

Vindustetning AirLock 100/200/1000

Fås slutt på strømsløsing på grunn av det åpne vinduet.

Med den praktiske vindustetningene AirLock 100 og AirLock 200 blir det lekende lett å feste slangen, helt uten å bore. Dessuten øker de effektiviteten til det mobile klimaanlegget, siden det kun må kjøle ned luften i rommet, ikke varm luft som strømmer inn utenfra. Det fører igjen til et betydelig lavere strømforbruk.

For klimaanlegg med en avluftsslange (en-slange-teknologi) har Trotec vindustetningen AirLock 100 (ekstrautstyr). Du er enda mer fleksibel, for eksempel hvis du skifter klimaanlegg fra en- til to-slange-teknologi, med industetningen Airlock 200, til bruk med klimaanlegg med en eller to slanger.

Dør- og vindustetningen AirLock 1000 er spesielt designet for tetning av vinduer som går helt ned til gulvet eller balkong- og terrassedører – den eneste vindustetningen på markedet med et omfang på 560 cm.

Begge monteringsløsningene festes uten verktøy og kan fjernes uten spor.


 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig