Luftrenser Trotec AirgoClean® 10 E
Luftrenser Trotec AirgoClean®
Luftrenser Trotec IQAir
 
Home Comfort

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter og tjenester
  2. Maskiner - HomeComfort
  3. Luftrensing

Luftrensere for bedre luft

Effektive systemer for et sunt inneklima

Luftrensere benytter seg av moderne teknologi og øker kvaliteten til inneluften ved hjelp av moderne filterteknologi. Både hjemme og på arbeidsplassen reduserer luftrenserne belastningen fra hus- og finstøv. Skadelige stoffer, allergener og pollen blir redusert, ubehagelige lukter forsvinner. Apparater for luftrensing fås i ulike utførelser.

Hjemme og på arbeidsplassen: God, ren luft er viktig for helse og velvære. Inneluften inneholder støv og skadelige stoffer som kan være helsefarlig. Allergener og pollen medfører sykdom og plager som du kan unngå med en effektiv luftrenser. Røyk og andre lukter er ubehagelige. Luftrenseren er nyttig året rundt, og øker kvaliteten til inneluften. Bruk den ikke bare om våren når luften er full av pollen. Vår veiledning informerer deg om mulighetene som åpner seg med moderne og effektive luftrensere. Du finner informasjon om hvilke metoder apparatene benytter seg av og hvilket apparat som passer for ditt behov.

Ren luft for bedre helse – pust fritt!

Vet du hvor mye luft du puster inn og ut hver dag? Hver dag behøver vi mer enn 10 000 liter luft! Det tilsvarer kapasiteten til over 71 badekar. Hver liter inneholder støv. Hjemme er det mer enn ute. Støv kan være både synlig og usynlig. Et vegg-til-vegg-teppe kan for eksempel ta opp åtte ganger så mye støv som sin egen vekt. Bakterier kan ikke ses med det blotte øye. Dessuten finnes det andre kritiske substanser som svever i luften. Møbler, laminat og paneler kan være belastet med formaldehyd, som avgis til luften i boligen eller på kontoret over årtier. Luften inne kan ofte være opptil ti ganger mer belastet med skadestoffer og støv enn frisk luft utendørs. Siden de fleste mennesker tilbringer ca. 80 prosent av tiden inne, er det enormt viktig at inneluften er ren og sunn. Rengjøring, støvsuging og lufting er som oftest ikke nok. Med en luftrenser kan du redusere støvinnholdet og øke luftkvaliteten betraktelig. Det påvirker helsen positivt! 

Luftrenseren som passer for allergikere og astmatikere

Husstøvallergi er blant de allergiene som det er vanskeligst å behandle. Grunnen er at det finnes utallige støvkilder i boligen. Støv alene gjør deg ikke syk. Det er husstøvmidden som er utløseren. En teskje med støv fra soverommet inneholder i snitt 1 000 husstøvmidd og 250 000 ørsmå middkuler. Generelt oppstår det seks milligram støv per kvadratmeter i boligen hver dag. Det lønner seg å benytte en effektiv luftrenser hvis du ønsker deg ren, frisk luft.

For allergikere og astmatikere er det farlig når luften er belastet med støv og skadestoffer. Men også for deg som ikke merker negative konsekvenser, er hygienen til inneluften en viktig faktor om du vil holde deg frisk. Bakterier er usynlige, men finnes overalt. På skrivebordet er det for eksempel hundre ganger flere bakterier enn på kjøkkenet. Under en influensaepidemi kan en kubikkmeter luft kan inneholde opptil 15 000 influensavirus. På kontoret finnes det dessuten belastende stoffer fra lim, tusjer og blekkpatroner.

Hvorfor er filtere og filtersystemer så viktige?

HEPA-filter effektivitet Trotec

Luftrensere som er utstyrt med et filtersystem av høy kvalitet gir svært gode resultater når det gjelder luftrensing ved allergi og andre vansker, og øker luftkvaliteten. Våre apparater er utstyrt med HEPA-filtere. Det finnes to hovedvarianter av to trinns-filtersystemer i AirgoClean®-luftrensere. Den første varianten kombinerer et DACRON®-filter med et HEPA-filter. Den andre varianten benytter seg av aktivkull-forfilter og True-HEPA-filter. DACRON®-filtersystemet består av robuste syntesefiber-forfiltere. DACRON®-fiber er en syntetisk produsert, sammenhengende tråd av polyester. Materialet utmerker seg med fremragende, allerginøytrale egenskaper. DACRON® er perfekt egnet til produksjon av forfiltere for luftrensing. Filtere som består av disse fibrene har lang levetid, er vannavvisende og ekstremt slitesterke.

Totrinns romluft-filtersystem med HEPA-filter benytter seg av et syntesefiber-filter som forfilter. Dette fjerner lette til middels kraftige lukter samt grovt husstøv fra luften. I neste trinn eliminerer et effektivt HEPA-filter pollen, finstøvpartikler, allergener og muggsoppsporer. HEPA-filteret fjerner 95 prosent av de skadelige substansene. På denne måten fjerner luftrenseren støv og andre stoffer som kan være skadelige, og reduserer helsefaren betraktelig.

Hva kjennetegner et True HEPA-filter?

For at filteret skal kunne kategoriseres som True HEPA-filter, kreves det en spesiell dampbelastningstest. Den såkalte DOP-testen foregår slik: Filteret blir påført en definert test-aerosol (damp) med kornstørrelsen 0,3 µm. Utskillingsgraden må være minst 99,97 %. Det vil si at kun tre av 10 000 partikler som treffer filteret, kan passere.

Luftrenserne AirgoClean® 105 S og AirgoClean® 205 S er utstyrt med True-HEPA-filtere som har bestått DOP-testen. Disse filtrene en meget effektive. Sammenlignet med filtere som “ligner på HEPA-filtere” er forskjellen klar. Disse filtrene er billigere i kjøp, men oppviser ulemper i bruk. Særlig når det dreier seg om bio- og antropogene finstøvpartikler som er mindre enn en mikrometer, oppnår de billige kopiene ikke de samme gode resultatene som True HEPA-filtere. En kvalifisert luftrenser må fange opp støv, og særlig da de ekstremt små partiklene. Dermed unngår du at små partikler når inn i lungene og blodomløpet. Hvis du ønsker å benytte en luftrenser på grunn av allergi, merker du raskt de positive kjennetegnene til et True HEPA-filter.

Luftrensere gir sunn, frisk og hygienisk inneluft. Alle profitterer av dette: Allergikere og astmatikere, barn, voksne og eldre mennesker.

Gode luftrensere med effektive filtersystemer er et viktig bidrag til forbedring av inneluften. DACRON®- og True-HEPA-filtere utmerker seg med antiallergene egenskaper og gjør at luftrenserne kan vise til svært gode resultater ved allergi.

HEPA-filter: Vær oppmerksom på originalvare

HEPA-filter Trotec luftrenser

Hvis du benytter HEPA-filtere, er det viktig at det er snakk om et True HEPA-filter. Kategorien True-HEPA-filter garanterer best kvalitet. Vær oppmerksom på korrekt betegnelse når du kjøper luftrenser og filtere.

Hvis filteret beskrives med uttrykk som “samme effekt som et HEPA-filter” eller “kan sammenlignes med et HEPA-filter”, gjelder det å være forsiktig. Effekten kan være redusert i slike tilfeller.

Luftrenserne AirgoClean® 105 S og AirgoClean® 205 S fra Trotec er utstyrt med ekte True-HEPA-filtere. Dermed er du garantert gode resultater.

Luftrensere med ionisator:

Effektiv rensing som forbedrer romluften

Luftrensere med integrert ionisator er pålitelige og nøyaktige. Ionisatoren produserer negative ioner som har en antistatisk effekt. Dermed blir alle partikler i luften negativt ladet. På grunn av dette blir partiklene tyngre enn luften og synker ned til gulvet. Her er det enkelt å fjerne dem med en støvsuger. Tenk på støvsuging: Ofte virvles det opp mer støv enn det suges bort. Ionisator-teknologien forhindrer dette. Det er enkelt å fjerne det tunge støvet med støvsugeren. Romluften renses effektivt ved hjelp av denne teknologien. I tillegg blir luften tilsatt aktivt surstoff. 

Trotec luftrenser på soverommet

Luftrensere på sove- og barnerommet:

Stillegående apparater legger til rette for god søvn

Hvis apparatet som renser og forbedrer luften skal stå på soverommet eller barnerommet, spiller lydnivået en stor rolle. Pass på at du kjøper en stillegående modell samt at den har en timer-funksjon og nattmodus. Luftrensere er særlig nyttig for allergikere, siden husstøv særlig forårsaker helseproblemer på soverommet. Bruk luftrenseren for å fjerne støv og pollen på en effektiv måte. 

Komfort

Praktiske ekstrafunksjoner for luftrensere

Det finnes mange ekstrafunksjoner som gjør luftrenseren mer brukervennlig. Det kan være nyttig å ha en infrarød fjernkontroll som gjør det enkelt å styre apparatet fra sofaen eller skrivebordet. Du kan konfigurere apparatet etter dine individuelle behov. Hvis apparatet er utstyrt med en timerfunksjon og nattmodus, kan det stilles inn avhengig av din døgnrytme. 

Slik finner du en modell som passer

Romstørrelsen er det viktigste kriteriet. Vi tilbyr apparater for luftrensing av rom i alle størrelser. Slik kan du utstyre både boligen og kontoret. På arbeidsplassen fjerner luftrenseren støv like pålitelig som hjemme. Med praktiske ekstrafunksjoner som gjør både bruken og betjeningen enklere. Hvis apparatet skal benyttes i renrom eller klinisk-medisinske områder, bør du velge en modell i IQAir-serien.


Oversikt over våre produkter

Design-luftrenser AirgoClean® 10 E

Design-luftrenseren AirgoClean® 10 E er utstyrt med et Dacron-forfilter og et HEPA-filter og er et totrinns filtersystem for inneluft. Apparatet egner seg til helautomatisk luftrensing. Romstørrelsen kan være inntil 50 m³. Rensevolumet ligger på maks. 135 m³/t. Du kan velge mellom tre viftetrinn og styre apparatet etter behov. En integrert ionisator renser luften effektivt. Apparatet er kompakt, effektivt og enkelt i bruk. Det er raskt og enkelt å skifte filter. Apparatet er stillegående med et lydnivå på maks. 55 dB(A) Strømforbruket er lavt. Design-luftrenseren AirgoClean® 10 E er utstyrt med føtter og kan benyttes i stående posisjon.

Komfort-luftrensere i IQAir-serien

Luftrensere i IQAir-serien utmerker seg med patentert HyperHEPA-teknologi. Denne innovative teknologien brukes blant annet på sykehus og moderne renrom. Apparatene HealthPro 150 og HealthPro 250 fanger opp inntil hundre ganger mer mikroorganismer og støvpartikler enn med konvensjonelle HEPA-luftrensere.

Apparatene i IQAir-serien er sertifisert og testet individuelt. Hver HealthPro luftrenser leveres med et håndskrevet sertifikat. Sertifikatet opplyser om de faktiske testresultatene til systemet. Verdiene for filtreringseffektiviteten og lufttransportmengden oppgis nøyaktig.

Luftrenser AirgoClean® 105 S og AirgoClean® 205 S

AirgoClean® 105 S og AirgoClean® 205 S er totrinns-filtersystemer med aktivkull-forfilter og True HEPA-filter. Apparatene er utstyrt med en sensor for støv og VOC-emisjoner som muliggjør strømsparende automatisk drift. Luftrenserne tilhører en merkevare-utgave av en luftrenser-serie som er utprøvd globalt millioner av ganger og har fått mange priser. Apparatene egner seg til helautomatisk luftrensing. Indikator for luftkvalitet og filterbytte gir effektivt bruk. Timerfunksjon og nattmodus gjør apparatet meget brukervennlig. Apparatene kan enkelt konfigureres fra skrivebordet ved hjelp av den infrarøde fjernkontrollen.


 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig