Få bedre luftkvalitet med AirgoClean
Home Comfort

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter og tjenester
  2. Maskiner - HomeComfort
  3. Luftrensing
  4. Komfort-luftrenser AirgoClean
  5. Verdt å vite

Få bedre luftkvalitet med AirgoClean

Verdt å vite om luften vi puster og hvorfor AirgoClean-renset romluft er bedre

True-HEPA-filter

Ikke alle HEPA-filter er like. Mange tilbydere annonserer for eksempel med "HEPA-lignende" eller "kan sammenlignes med HEPA-filter" når de informerer om filtereffekten. Disse oppfyller ofte ikke klassifiseringen av True-HEPA-filter slik de brukes på Trotec-luftrenserne i AirgoClean-serien.

Kvalifisert True-HEPA-filter må bestå en spesifikk aerosolbelastningstest. I denne såkalte DOP-testen blir filteret påført kornstørrelsen 0,3 µm med en definert test-aerosol og må påvise en utskillingsgrad på minst 99,97 %. Det betyr at høyst 3 av 10 000 partikler på denne størrelsen kan passere gjennom filteret.

Alle True-HEPA-filter i AirgoClean-luftrenserne er DOP-testet og svært effektive. I motsetning er ofte filter som er "HEPA-lignende" billigere, men særlig ved bio- og antropogene finstøvpartikler mindre enn 1 mikrometer mindre effektive – og nettopp disse skal et kvalifisert luftrenser holde tilbake slik at de ikke kan havne i lungene og blodstrømmen.

AHAM-sertifisering

AirgoClean-luftrenserne er AHAM-sertifisert fra produsenten. AHAM som stammer fra USA, er en uavhengig organisasjon for effektkontroll av husholdningsapparater.

En AHAM-sertifisert luftrenser gir brukeren sikkerheten ved at "Clean Air Delivery Rate" (CADR) er kontrollert i henhold til ANSI-/AHAM-standard-AC-1 og luftrenseren er sertifisert med CADR-merkenummer.

Effektivt filtersystem

AirgoClean-luftrensere er utstyrt med en svært effektiv aktivkull-True-HEPA-filterkombinasjon.

Det spesielle AirgoClean-aktivkullfilteret virker som en katalysator som reduserer oksideringsmidler ut av luften og samtidig adsorberer skadelige stoffer i luften. Aktivkull har en svært porøs struktur som partikler binder seg til. Den indre overflaten på bare 4 gram aktivkull svarer omtrent til arealet på en fotballbane. Derfor trenger AirgoClean-luftrensere ingen ekstra tredje forfilter for True-HEPA-filteret.

AirgoClean luftrenserne

VOC – hva er det egentlig for noe?

VOC er substanser som fordamper lett allerede ved lave temperaturer – altså "gjemmer seg" i gasstilstand – og dermed belaster luften. Derfor blir de betegnet som flyktige organiske forbindelser (volatile organic compounds).

Innendørs finnes det mange VOC-kilder, for eksempel gulvbelegg, maling og lakk, tetninger og lim, møbler og tepper. Mennesker kan bli kronisk syke av VOC-belastet inneluft. I den forbindelse snakker vi også om "Sick-Building-Syndrom".

AirgoClean-luftrensing uten ionisering. Hvorfor?

Fordi ionisering ikke reduserer støvmengden i rommet, det bare lader støvet opp elektrisk, slik at det kleber seg til jordede flater, men det forblir likevel i rommet.

Hvordan gjenkjenner man støvbelastning i romluften?

AirgoClean-luftrenserne er utstyrt med en støvsensor som standard, og i tillegg en VOC-sensor. Luftkvaliteten blir stadig målt og vist på displayet.


Visste du det?

71 badekar med pusteluft per dag

Bare 20 % av tiden tilbringes ute, 80 % innendørs. Vi puster daglig inn mer enn 100 000 liter luft. Det tilsvarer kapasiteten til over 71 badekar.

Usynlige støvkilder

Et vanlig skrivebord har hundre ganger flere bakterier enn et kjøkken. Tepper opptar smusstoffer opptil åtte ganger egenvekten. Og møbler, laminat eller paneler kan inneholde formaldehyd, som i mange tiår har blitt sluppet ut i romluften.

 

 

Støv finnes overalt

Leilighets- eller kontorluft kan være opptil ti ganger mer forurenset enn uteluften. Bare en teskje med støv fra soverommet inneholder i snitt 1000 husstøvmidd og 250 000 ørsmå middkuler.

I stuer oppstår det hver dag ca. 6 mg nytt støv per kvadratmeter, og på kontorer kommer det i tillegg dunster fra tusjer, lim og toner. En kubikkmeter luft kan dessuten inneholde opptil 15 000 influensavirus.