Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

Servicenumre:

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
Mandag til Fredag: 8.00 til 17.00
SL800 - Deteksjon av selv små lekkasjer

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Nyheter
 3. Oversikt
 4. Deteksjon av selv små lekkasjer

Deteksjon av selv små lekkasjer

Den nye ultralydmåleren SL800

Med vår nye profesjonelle ultralyddetektor SL800 fra Trotec lokaliseres lekkasjer i trykkluftnett, anleggssystemer og på skjulte rørledninger på en pålitelig måte, selv på flere meters avstand. 

Allerede de minste lekkasjene i trykkluftledninger fører til økt slitasje når gass lekker ut og genererer lyder i ultralydfrekvensområdet. På samme vis gir slitasje på bevegelige deler seg tidlig til kjenne. Kan ikke oppfattes av det menneskelige øre, men det kan utskiftingssondene til SL800.

Lydvibrasjonene registrert av sondene, som blir forårsaket av strømningsfriksjon, blir omgjort til hørbar lyd med kraftig omformerteknologi. Lyden gjengis i de lydisolerte hodetelefonene og vises dessuten som indikatorverdi via LED-søylediagram med ti segmenter. Kombinasjonen av visuell og hørbar registrering med justerbart hodetelefonvolum muliggjør konsentrert arbeid til enhver tid, selv i dårlige lysforhold og støy fra omgivelsene.

Ultralyd-deteksjon med SL800-settet tilbyr allsidige bruksmuligheter:

SL800R med strukturlydsonde

SL800R med strukturlydsonde

Denne sonden bruker vibrasjonsstøy som bærer av indre tilstander og prosesser. På den måten virker apparatkombinasjonen som et elektronisk stetoskop.

 • Tidlig slitasjeregistrering på kule-, valse- eller glidelagre
 • Kontroll av sentrifugalpumper for kavitasjon
 • Tetthetskontroll av armaturer
 • Gjennomgangs- eller funksjonskontroll av kondensavleder
SL800R med luftlydsonde

SL800R med luftlydsonde

 • Lekkasjesøk på ikke skjulte ledninger og rør
 • Lekkasjebetinget tapspåvisning på gassfylte ledningsnett, også under drift
 • Deteksjon av lekkasjer på høytrykks-dampinnretninger
 • Lokalisering av krakeleringer, dårlige sveisesømmer eller slitte flensforbindelser
 • Lekkasjesøk på alle tilgjengelige armaturer og forbindelseselementer med prosesser under vakuum eller høyt trykk
Ultralydsender SL800T

SL800R med luftlydsonde og ultralydsender SL800T

For tetthetskontroll av trykkløse systemer, som tanker, containere eller klimarom og ventilasjonstekniske anlegg er det for bruk av ultralyd også en sender SL800T inkludert i settet.

 • Tetthetskontroll for å finne årsaker til energetiske tap, f.eks. på bygningdører eller vinduer
 • Tetthetskontroll av beholdere, apparathus eller klimarom
 • Bruk av ultralyd på tanker eller containere for kontroll av tetningskomponenter

Fordelene i praksis:

 • Utvikling, design, produksjon: 100 % Trotec
 • Enkel deteksjon av de minste lekkasjer og utettheter
 • Nøyaktig lekkasjeregistrering med
  kraftig transducerteknologi
 • Gunstige lekkasjesøk på trykkluftledninger samt damp-, gass- og vakuumanlegg, kjeler, væskeførende ledninger, ventiler, sleideventiler, kondensavledere
 • Pålitelig tidlig registrering av glide- og valselagerskader eller andre slitasjelyder
 • Luft- og strukturlydsonde
  for mange ulike oppgaver
 • Sikker lokalisering også ved støy i omgivelsene med lydisolerte hodetelefoner av høy kvalitet
 • Enkel håndtering
I kombinasjon med ultralydsenderen SL800T kan det raskt og rimelig utføres tetthetskontroller av f.eks. brannvernsdører.
På pumper og andre arbeidsmaskiner kan tidlig slitasje bestemmes med strukturlydsonde
Leveres i praktisk arbeidskoffert
SL800 i sett
Rask tetthetskontroll av bygninger

Rask tetthetskontroll av bygnings- og andre tetningskomponenter

For tetthetskontroller av bygnings- og brannverndører eller vinduer kan ultralydsenderen SL800T enkelt installeres bak testobjektet. Ultralyd fra objektet angir et utett sted.

Ultralydmåleren i komplett sett med arbeidskoffert

 

Ultralydmåleren i komplett sett med arbeidskoffert

Vi tilbyr vår nye ultralydmåler som komplett sett i arbeidskoffert med utskiftingssonder og ultralydsender. Det inkluderer ultralyddetektor SL800R og ultralydsender SL800T – begge klare til bruk, inkludert batterier, både en luft- og en strukturlydsonde for SL800R samt lydisolerte hodetelefoner med volumregulering.