Servicenumre:

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
Mandag til Fredag: 8.00 til 17.00
DL200

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Nyheter
 3. Oversikt
 4. Vedlikeholdsfri profesjonell datalogger i den nye DL200-serien

Trygg registrering av langsiktige målinger uten manipulering

Vedlikeholdsfri profesjonell datalogger i den nye DL200-serien

Dataloggerne i den nye DL200-serien har et minne som kan lagre over 3 millioner måleverdier. Dermed byr måleinstrumentene fra den anerkjente MultiMeasure Professional-serien fra Trotec en perfekt grunnlag for en optimal langtidsmåling. Eksperter og sakkyndige kan overvåke, registrere og dokumentere klimadata og andre måledata på en sikker måte uten fare for manipulasjon.

Brukere fra industri, håndverk og byggebransjen får et stort spektrum av bruksmuligheter med de vedlikeholdsfrie DL200-dataloggerne som er produsert i Tyskland – for eksempel innen byggovervåkning, kontroll av klimasensitive produksjonsprosesser og dokumentasjon ved kontroll. Takket være den høye kvaliteten til de interne sensorene som registrerer ulike klimaverdier og tilkoblingsmuligheter for eksterne sensorer og elektroder er de meget velegnet for et stort utvalg målinger.

100 % Trotec – vedlikeholdsfri kvalitetsmåler: "made in Germany"

DL200-dataloggerne registrerer inntil 32 målekanalgrupper fra ulike sensorsignaler. Ut fra dette grunnlaget er det mulig å konfigurere sammenstillingen av registrerte måleverdier individuelt med inntil 20 separate målekanaler i valgfrie intervaller – perfekt til overvåkning av bygningsklima, kontroll av klimasensitive produksjonsprosesser og lagerbetingelser eller for nødvendig dokumentasjon ved kontroll. Apparatene har et LAN- og USB-grensesnitt som standard for rask dataoverføring.

Alle dataloggere i DL200-serien leveres med en profesjonell programvare som standard. Med denne kan mange datalogger avleses samtidig – via LAN også fra eksterne og avsidesliggende stasjoner. I tillegg til det komfortable alternativet for forvaltning og konfigurering av samtlige datalogger, gjør programvaren det også mulig å utarbeide rapporter eller eksportere data om registrerte målinger for arkivering.

Alle dataloggere i DL-serien kan tilordnes en individuell IP-adresse slik at de kan registrere sanntidsdata i nettverk – også i distribuerte målesystemer med mange forskjellige dataloggere – og muliggjør både måledataoverføring og apparatkonfigurasjon via LAN. Alternativt kan strømforsyningen skje via nettverket (PoE), slik at de interne batteriene bare brukes for avbruddsfri strømforsyning.

Forøvrig: Alle dataloggere kan i tillegg til standardfargen koksgrått også leveres i hvitt eller gult hus.

Fordelene i praksis:

 • Vedlikeholdsfrie kvalitetsmålere „made in Germany“
 • Måleverdiregistrering og dokumentasjon uten manipulasjon
 • Optimal for langtidsmålinger
 • Minne for opptil 3 200 000 måleverdier
 • Parallell registrering av inntil 20 målekanaler
 • Nettverksfunksjon
 • Lavt strømforbruk
 • Fleksibel strømforsyning via batteri eller USB – alternativt med PoE også via LAN
 • Timerfunksjon, variable måleintervaller, alarmfunksjon for hver målekanal
 • LCD-display med tre linjer for visning av måleverdier
 • Inkludert profesjonell programvare
DL200
DL200
DL200X
DL200

Profesjonell datalogger i DL200-serien – løsninger for nærmest alle målespørsmål

DL200D
 • DL200D – komplett innendørs meteorologisk stasjon

I tillegg til klimainformasjon om lufttemperatur og luftfuktighet registrerer de integrerte sensorene til DL200D også aktuelle lufttrykkverdier. Takket være den fleksible kombinasjonen av visning av sanntidsdata, langsiktig registrering og loggføring av samtlige måleverdier, også i nettverksdrift, er DL200D en perfekt måledatasamler, særlig for kalibreringslaboratorier, og et uunnværlig hjelpemiddel for alle presisjonsmålinger. Profesjonell måler for langtidsregistrering av klimadata med både USB- og LAN-grensesnitt samt 16 MB dataminne, og som leveres med evalueringsprogramvare.


DL200H
 • DL200H – optimal løsning for klimaovervåkning

Med de to interne sensorene registrerer og protokollfører dataloggeren parallelt lufttemperatur, duggpunkt samt relativ og absolutt luftfuktighet. Derfor er DL200H optimalt egnet til klimaovervåkning i bygninger, datasentre, museer eller varehus og til kontroll av klimasensitive prosesser i industriell produksjon. Den profesjonelle måleren for langtidsregistrering av klimadata med både USB- og LAN-grensesnitt samt 16 MB dataminne leveres med evalueringsprogramvare.


DL200L
 • DL200L – overvåkning av innendørs luftkvalitet

DL200L gir deg alle sensorfunksjonene og egenskapene til DL200H, og har i tillegg en ekstra integrert NDIR-sensor for registrering av CO2-konsentrasjonen i romluften. Langsiktig loggføring av klimadata og karbondioksidverdier gjør DL200L med alarmfunksjonen ideell som kontrollinstrument for luftkvaliteten på arbeidsplasser, for eksempel på skoler, hos myndigheter og i næringslivet. DL200L klimalogger for langtidsregistrering av klimadata har både USB- og LAN-grensesnitt samt 16 MB dataminne og leveres med evalueringsprogramvare.


DL200P
 • DL200P – Klimadatalogger med mulighet for ekstern tilkobling av sensorer

Mens de interne klimadatasensorene til denne multifunksjonelle dataloggeren tilsvarer utstyret til DL200H, åpner denne måleren for andre bruksområder med en ekstra tilkoblingsmulighet for opptil fire eksterne måleenheter. På DL200P kan det monteres to elektrodepar for motstands-fuktighetsmåling og i tillegg to TS910-kontakttemperatursensorer samtidig. Måleren har et ekstra stort minne på 3 200 000 måleverdier, tilkoblingsmulighet for eksterne motstandselektroder i MultiMeasure-serien og en spesielt slank fasong.


DL200X
 • DL200X – industridatalogger til universalt bruk

DL200X er en optimal datasamler for mange overvåkningsoppgaver innen automatiserings-, styrings- og reguleringsteknologien. Enten det er partikkelkonsentrasjon, trykk, transport- eller strømningshastighet, kan DL200X konfigureres fleksibelt etter behov. Istedenfor interne sensorer, har den eksterne koblingspunkter for digitale og analoge sensorer.