Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

Beregne kapasitet for klimaanlegg
  1. Produkter og tjenester
  2. Service
  3. Rådgiveren / Kapasitetsberegning
  4. Kapasitetsberegning klimatisering

Beregne kapasitet for klimaanlegg

Beregne omtrent nødvendig effekt for klimaanlegget ditt – med vår praktiske online-kalkulator

Brukshenvisning:

Her kan du enkelt og bekvemt selv beregne hvilken kjølelast du trenger til rommene dine. Denne omtrentlige kjølelastberegningen er kun en retningslinje og kan ikke erstatte en nøyaktig beregning ut fra gjeldende normer. Hvis du har spørsmål, står vi gjerne til rådighet.

For beregning av den nødvendige effekten til klimaanlegget må følgende informasjon være tilgjengelig:

  1. Hva er det totale volumet på rommet som skal klimatiseres?
  2. Hvilken omtrentlig isolasjonsverdi har rommet som skal klimatiseres?

Velg kalkuleringsmåte

Beregning av romvolum

Velg isoleringsverdi

Ekstra varmelast
Etter at du har oppgitt verdiene, klikker du på

1. Varmegjennomtrengning og innstråling gjennom vindu:
2. Yttervegg varmegjennomtrenging:
3. Tak varmegjennomtrenging:
4. Innvendige vegger varmegjennomtrenging:
5. Personer:
6. Annen last (blir beregnet med en faktor på 0,8):


Resultat av kalkulering

Resultat av volumkalkulering [m³]:

0

Resultat av effektkalkuleringen [kW]:

0

Juridiske henvisninger:
Dette skjemaet må kun brukes til tiltenkt bruk. Enhver reproduksjon eller uautorisert bruk av kildekoden er forbudt.

Maksimalt beregningsgrunnlag opp til 1000 m³. For rom som er over 1000 m³ må du ta kontakt med våre faglærte rådgivere for en beregning av kjøleeffekten. Alle resultater av beregningen er utelukkende ment for en grov vurdering, og TKL GmbH tar ikke noe ansvar for noen som helst følgeskader. Bruk skjer på brukers eget ansvar og risiko. Våre generelle forretningsbetingelser (vilkår og betingelser) gjelder.