Kapasitetsberegning luftfukting
  1. Produkter og tjenester
  2. Service
  3. Rådgiveren / Kapasitetsberegning
  4. Kapasitetsberegning luftfukting

Kapasitetsberegning luftfukting

Beregne hvilken luftfuktingseffekt rommene dine krever

Brukshenvisning:

Her kan du selv beregne hvilken luftfuktingskapasitet du trenger til rommene dine på en enkel måte. Denne omtrentlige kapasitetsberegningen er kun en retningslinje og kan ikke erstatte en nøyaktig beregning ut fra gjeldende normer. Den er kun gyldig innenfor angitte grenser. Hvis du har spørsmål, står vi gjerne til rådighet.

For beregning av påkrevd luftfuktingseffekt behøves følgende informasjon:

     

  • Hvilken luftfuktighet har luften i rommet?
  • Hvor stort er romvolumet som skal fuktes?

     

Du kan oppgi romvolumet ved å oppgi rommets dimensjoner, eller romvolumet hvis dette er kjent.

Deretter oppgir du først lufttemperatur og så relativ fuktighet for å beregne fuktigheten.

Med et klikk på “beregne” får du nå et overslag over påkrevd luftfuktingseffekt og romvolumet.

Beregning av romvolum

Fuktighetsberegning

Resultat av kalkulering

Resultat av volumkalkulering [m³]:

0

Absolutt fuktighetsinnhold i luften [g/m³]:

0

Duggpunkt [°C]:

0

Resultat av kalkuleringen [l/24 t]:

0

Juridiske henvisninger:
Dette skjemaet må kun brukes til tiltenkt bruk. Enhver reproduksjon eller uautorisert bruk av kildekoden er forbudt.

Ta kontakt med våre faglærte rådgivere for en beregning av luftfuktingseffekten. Alle resultater av beregningen er utelukkende ment for en grov vurdering, og TKL GmbH tar ikke noe ansvar for noen som helst følgeskader. Bruk skjer på brukers eget ansvar og risiko. Våre generelle forretningsbetingelser (vilkår og betingelser) gjelder.