1. Produkter og tjenester
 2. Service
 3. Kapasitetsberegning
 4. Kapasitetsberegning oppvarming

Beregning varmebehov

Beregne hvilken varmeeffekt rommene dine krever – med vår praktiske nettkalkulator

Brukshenvisning:

Her kan du selv beregne hvilken varmeeffekt du trenger til rommene dine på en enkel måte. Denne omtrentlige beregningen av varmebehovet er kun en retningslinje for romvolum på inntil 1000 m³ og kan ikke erstatte en nøyaktig beregning ut fra gjeldende normer. Hvis du har spørsmål, står vi gjerne til rådighet.

For beregning av påkrevd varmeeffekt behøves følgende informasjon:

   

 1. Hva er det totale volumet på rommet som skal oppvarmes?
 2. Hvilken omtrentlig isolasjonsverdi har rommet som skal oppvarmes?
 3. Hvilken maksimal temperaturforskjell forventer du mellom ute- og innetemperaturen?
  (Differanse i °C mellom minste utetemperatur og ønsket romtemperatur.)

   

Beregning av romvolum

Forventet temperaturforskjell

Resultat av kalkulering

Resultat av volumkalkulering [m³]:

0

Resultat av varmeeffektkalkuleringen [kW]:

0

Juridiske henvisninger:
Dette skjemaet må kun brukes til tiltenkt bruk. Enhver reproduksjon eller uautorisert bruk av kildekoden er forbudt.

Maksimalt beregningsgrunnlag opp til 1000 m³. For rom som er over 1000 m³ må du ta kontakt med våre faglærte rådgivere for en beregning av varmeeffekten. Alle resultater av beregningen er utelukkende ment for en grov vurdering, og TKL GmbH tar ikke noe ansvar for noen som helst følgeskader. Bruk skjer på brukers eget ansvar og risiko. Våre generelle forretningsbetingelser (vilkår og betingelser) gjelder.