Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Service
 3. Rådgiveren / Kapasitetsberegning
 4. Kapasitetsberegning oppvarming

Beregning varmebehov

På bare tre trinn for å beregne oppvarmingsbehovet

Her kan du selv beregne hvilken varmeeffekt du trenger til rommene dine på en enkel måte.

   


For beregning av påkrevd varmeeffekt behøves følgende informasjon:

 1. Volum
  Hva er det totale volumet på rommet som skal oppvarmes?
 2. Romtyper
  Hvilken omtrentlig isolasjonsverdi har rommet som skal oppvarmes?
 3. Temperaturforskjell
  Hvilken maksimal temperaturforskjell forventer du mellom ute- og innetemperaturen?
  (Differanse i °C mellom minste utetemperatur og ønsket romtemperatur.)

Juridiske henvisninger:

Dette skjemaet må kun brukes til tiltenkt bruk. Enhver reproduksjon eller uautorisert bruk av kildekoden er forbudt.

Maksimalt beregningsgrunnlag opp til 1000 m³. For rom som er over 1000 m³ må du ta kontakt med våre faglærte rådgivere for en beregning av varmeeffekten. Alle resultater av beregningen er utelukkende ment for en grov vurdering, og Trotec GmbH og TKL GmbH tar ikke noe ansvar for noen som helst følgeskader. Bruk skjer på brukers eget ansvar og risiko. Våre generelle forretningsbetingelser (vilkår og betingelser) gjelder.

Beregning av romvolum

Forventet temperaturforskjell

Resultat av kalkulering

Resultat av volumkalkulering [m³]:

0

Resultat av varmeeffektkalkuleringen [kW]:

0