Kapasitetsberegning vifter
  1. Produkter og tjenester
  2. Service
  3. Rådgiveren / Kapasitetsberegning
  4. Kapasitetsberegning ventilasjon

Kapasitetsberegning vifter

Beregne hvilken vifteeffekt rommene dine krever – med vår praktiske nettkalkulator

Brukshenvisning:

Her kan du selv beregne hvilken vifteeffekt du trenger til rommene dine på en enkel måte. Kapasitetsberegningen for viftene er et overslag. Den er kun en retningslinje som ikke erstatter en nøyaktig beregning ut fra gjeldende normer. Hvis du har spørsmål, står vi gjerne til rådighet.

For beregning av påkrevd vifteeffekt behøves følgende informasjon:

  1. Hvilket volum har rommet (i kubikkmeter)?
  2. Hvilken type rom dreier det seg om?
  3. Alternativt kan ønsket antall luftutskiftningsrater oppgis direkte.

Beregning av romvolum

Luftutskiftning

Alternative opplysninger

Resultat av kalkulering

Resultat av volumkalkulering [m³]:

0

Resultat av kalkulering [m³/h]:

0

Juridiske henvisninger:
Dette skjemaet må kun brukes til tiltenkt bruk. Enhver reproduksjon eller uautorisert bruk av kildekoden er forbudt.

Maksimalt beregningsgrunnlag opp til 1000 m³. For rom som er over 1000 m³ må du ta kontakt med våre faglærte rådgivere for en beregning av varmeeffekten. Alle resultater av beregningen er utelukkende ment for en grov vurdering, og TKL GmbH tar ikke noe ansvar for noen som helst følgeskader. Bruk skjer på brukers eget ansvar og risiko. Våre generelle forretningsbetingelser (vilkår og betingelser) gjelder.