DL200L datalogger

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

DL200L

Overvåkning av innendørs luftkvalitet

DL200L gir deg alle sensorfunksjonene og egenskapene til DL200H, og har i tillegg en ekstra integrert NDIR-sensor for registrering av CO₂-konsentrasjonen i romluften.

Langsiktig loggføring av klimadata og karbondiokosidverdier gjør DL200L med alarmfunksjonen ideell som kontrollinstrument for luftkvaliteten på arbeidsplasser, for eksempel på skoler, hos myndigheter og i næringslivet.

Begrepsdefinisjon målekanal – Hvor mange variabler kan registreres?

Alle apparater i DL-serien er kraftige dataloggere med flere kanaler. Med disse kan samtlige variabler som den i henhold til de tekniske spesifikasjonene kan samles inn, også registreres.

Her blir imidlertid begrepet "målekanal" ikke likestilt unisont med de tilgjengelige sensorene, som hos mange konkurrenter. Det tilsvarer, analogt med analyseprogramvaren, alltid et "registreringsspor" som kan forhåndsvelges, dvs. den verdien som skal logges.

For hver variabel og måleenhet (kanalgruppe) kan det derved registreres enten én eller flere av de fire følgende måleverditypene: Aktuell, min.-, maks.- eller middelverdi. Hver av disse fire verdiene representerer en målekanal.

Det maksimale tilgjengelige antallet målekanaler for hver datalogger tilsvarer dermed mengden kanalgrupper som kan registreres (f.eks. temperatur i °C) multiplisert med de fire måleverditypene.

20 av hver av disse målekanalene kan dermed velges fritt i programvaren for registrering og tre for displayvisning.

Alle dataloggere kan i tillegg til standardfargen koksgrått også leveres i hvitt eller gult hus.

Fordelene i praksis:

 • Vedlikeholdsfri kvalitetsmåler
  „made in Germany“
 • Manipuleringssikker måleverdiregistrering
  og dokumentering
 • Optimal for langtidsmålinger
 • Minne for opptil 3 200 000 måleverdier
 • Parallell registrering av opptil
  20 separate målekanaler
 • Nettverksfunksjon
 • Lavt strømforbruk
 • Fleksibel strømforsyning via batteri
  eller USB – alternativt med PoE også via LAN
 • Timerfunksjon, variable måleintervaller,
  alarmfunksjon for hver målekanal
 • LCD-display med tre linjer for visning av måleverdier
 • Inkludert profesjonell programvare
Kjøp
Proff datalogger DL200L vis i Trotecs nettbutikk

Proff datalogger DL200L

3,2 mio. måleverdier, 20 kanaler parallelt, med min-/maks-/middelverdi og alarm hver, for temperatur / luftfuktighet / karbonoksid.

420,00 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Detaljer
Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 3.510.260.050
Lufttemperatur [°C]
  Måleprinsipp NTC
  Måleområde min. [°C] -20
  Måleområde maks. [°C] 50
  Displayoppløsning [°C] 0,1
relativ luftfuktighet
  Måleprinsipp kapasitiv
  Måleområde min. [% r.F.] 10
  Måleområde maks. [% r.F.] 100
  Nøyaktighet ± [% r.F.] 2
  Displayoppløsning [% r.f.] 0,5
Lufttrykk
  måleprinsipp
  Måleområde [hPa]
  Nøyaktighet ± [hPa]
  Displayoppløsning [hPa]
CO²-konsentrasjon
  Måleprinsipp NDIR
  Måleområde [ppm] 0 - 5.000
  Displayoppløsning [ppm] 1
  Nøyaktighet ± 50 ppm/+ 3 % av måleverdi (ved 20 °C og 1.013 mbar)
  Langtidsstabilitet [ppm/a] 20
Termoelement K
  Måleområde min. [°C]
  Måleområde maks. [°C]
  Nøyaktighet mellom -200 °C ... 0 °C [°C]
  Nøyaktighet mellom -200 °C ... 0 °C [°C] - av måleverdien
  Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C]
  Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av måleverdien
  Oppløsning [°C]
Termoelement J
  Måleområde min. [°C]
  Måleområde maks. [°C]
  Nøyaktighet -200 °C ... 0 °C[°C]
  Nøyaktighet -200 °C ... 0 °C[°C] - av måleverdien
  Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C]
  Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av måleverdien
  Oppløsning [°C]
Termoelement S
  Måleområde min. [°C]
  Måleområde maks. [°C]
  Nøyaktighet mellom -50 °C ... 0 °C [°C]
  Nøyaktighet mellom -50 °C ... 0 °C [°C] - av måleverdien
  Nøyaktighet 0 °C ... 1 700 °C[°C]
  Nøyaktighet 0 °C ... 1 700 °C[°C] - av måleverdien
  Oppløsning [°C]
PT100
  Måleområde min. [°C]
  Måleområde maks. [°C]
  Nøyaktighet [°C]
  Nøyaktighet av måleverdien ± [%]
  Oppløsning [°C]
Spenningsinngang
  Måleområde min. [V]
  Måleområde maks. [V]
  Nøyaktighet ± [µV]
  Nøyaktighet av måleverdien - spenningsinngang ± [%]
  Oppløsning
Strømmåling
  Måleområde min. i totrådsdriften [mA]
  Måleområde maks. i totrådsdriften [mA]
  Måleområde min. i tretrådsdriften [mA]
  Måleområde maks. i tretrådsdriften [mA]
  Nøyaktighet ± [µA]
  Nøyaktighet av måleverdien ± [%]
  Oppløsning [µA]
  Last [Ω] ca.
Display
  LCD
  Størrelse [mm] 90 x 64
Minneorganisering
  Søkeintervall 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t
  Lagringsintervall 1/10/12/15/30 min
  Datalagring 16 MB / 3 200 000 måleverdier
  Dataregistrering opptil 20 målekanaler parallelt
  tilgjengelige målekanaler 28
  tilgjengelige kanalgrupper 7
  Programvare TR, DE, EN, ES, FR
Grensesnitt
  LAN
  USB
  Klinkebøssing
  BNC
  RS-485
  10-polers koblingsklemme
Apparathusutførelse
  Plast
Energiforsyning
  internt (batteri) 4 x 1,5 V, AA, driftsvarighet > 1 år (avhengig av sensor og konfigurasjon)
  eksternt (USB)
  ekstern LAN (PoE-modell)
  Terminalklemmer for ekstern strømtilførsel til sensor
Dimensjon
  Lengde (uten emballasje) [mm] 166
  Bredde (uten emballasje) [mm] 32
  Høyde (uten emballasje) [mm] 78
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 0,25
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
  Måleapparat
  Batteri(er)
  USB-forbindelseskabel
  CD-ROM med PC Software Smartgraph og bruksanvisning
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  relativ luftfuktighet [%]
  absolutt luftfuktighet [g/m³]
  Duggpunkttemperatur [°C]
  Duggpunkttemperatur [°F]
  CO₂ -konsentrasjon [ppm]
  relativt lufttrykk [hPa]
  absolutt lufttrykk [hPa]
ekstern sensorikk
  CO₂ -konsentrasjon [ppm]
  Overflatetemperatur [°C]
  Overflatetemperatur [°F]
  Materialtemperatur [°C]
  Materialtemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Trefuktighet [Digits]
  Byggfuktighet [Digits]
  relativ luftfuktighet [%]
  absolutt luftfuktighet [g/m³]
  Duggpunkttemperatur [°C]
  Duggpunkttemperatur [°F]
  Batterispenning [mV, V]
  Spenning [mV, V]
  Strømstyrke [mA, A]
  absolutt lufttrykk [hPa, Pa]
  relativt lufttrykk [hPa, Pa]
  Differenstrykk [Pa]
  Strømningshastighet [m/s]
  Blandingsforhold [g/kg tørr luft]
  Partikkelkonsentrasjon [0,1 µm]
  Partikkelkonsentrasjon [0,2 µm]
  Partikkelkonsentrasjon [0,3 µm]
  Partikkelkonsentrasjon [0,5 µm]
  Partikkelkonsentrasjon [1 µm]
  Partikkelkonsentrasjon [5]
  Partikkelkonsentrasjon [10]
  Partikkelkonsentrasjon [x µm]
  Partikkelkonsentrasjon [y µm]
  Partikkelkonsentrasjon [z µm]
  ukjent
  inaktiv
  Kjølegrensetemperatur [°C]
  Kjølegrensetemperatur [°F]
  Globalstråling [W/m²]
  Dagslys
  Nedbørsmengde [l/m²]
  Vindhastighet [m/s]
  Vindretning
  Jordfuktighet
  Bladfuktighet

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Tilbehør
Alternative produkter
Selskapsgruppen  |  Messen  |  Jobber  |  Kontakt  |  Avtrykk  |  Personvern  |  Områdekart
Social