Nedsenkbare pumper i TWP-E-serien

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

NEDSENKBARE PUMPER

Klart eller skittent vann – vi finner alltid den beste løsningen for deg

Våre nedsenkbare pumper for rent vann eller avløpsvann er effektive og driftssikre "undervanns"-pumper som mestrer store transportmengder uten problemer. De kan brukes fleksibelt innen drenasje- og vanningsarbeid i alt fra rent til sterkt forurenset vann. For eksempel for å pumpe ut vann fra innsjøer, dammer og elver, til om- og utpumping av vann fra bassenger, dammer, sisterner, regntønner eller til å pumpe vann ut av oversvømte kjellere.

Alt etter om det dreier seg om klart eller skittent vann, dype eller grunne vann, små eller store partikler, lønner det seg å finne en pumpeløsning som passer perfekt til dine behov. Mens pumper til rent vann egner seg til bruk i basseng, svømmebasseng, dammer, sisterner og brønner, transporterer nedsenkbare pumper for avløpsvann sterkt forurenset vann med partikkelstørrelser på inntil 25 mm. Derfor skiller også vi for eksempel mellom nedsenkbare pumper for rent vann og nedsenkbare pumper for avløpsvann.


Hva er forskjellen på nedsenkbare pumper for avløpsvann og rent vann?

Nedsenkbare pumper for rent vann:

Nedsenkbare pumper for rent vann er utviklet for effektiv av- og ompumping av rene eller kun lett tilsmussede væsker, som for eksempel transport av husholdningsavvann, regn- og underjordisk vann, etter lekkasje fra en vaskemaskin og pumping av basseng. Hvor store smusspartiklene kan være uten at pumpen tar skade, vises med målene for "maksimal kornstørrelse".

En spesiell fordel ved nedsenkbare pumper for rent vann er muligheten for "grunn avpumping". Med denne tekniske egenskapen kan du pumpe vann ved så lav vannstand som noen få millimeter, og resultatet kaller man "vasketørr avpumping". Det minimale avsugingsnivået, altså den lavest mulige vannstanden der det er mulig å pumpe ut vann, vises under tekniske data for pumpen.

Nedsenkbare pumper for avløpsvann:

Nedsenkbare pumper for avløpsvann transporterer sterkt tilsmusset vann, som for eksempel ved tømming av hagedammer, dammer eller sisterner, pumping av bygge- og avløpsvanngraver, vannuttak fra sjøer, dammer og elver samt nødpumping etter oversvømmelser. Også her viser "maksimal kornstørrelse" den maksimale diameteren for forurensninger i væsken som pumpes ut. Selvsagt egner nedsenkbare pumper for avløpsvann seg også til å pumpe rent vann. 

I tillegg til de typiske bruksområdene som er nevnt ovenfor omfatter det fleksible bruksområdet til de nedsenkbare pumpene for avløpsvann også vannpumping under vanskelige og ekstreme betingelser. Pumpene er uvurderlige ved pumping av bygge- og avvansgraver og til nødpumping etter oversvømmelse på grunn av sin suverene teknologi.

Sammenligning av partikkelstørrelse og restvannstand
Sammenligning av partikkelstørrelse og restvannstand
Sammenligning av partikkelstørrelse og restvannstand

I rent vann skal det ikke være smusspartikler som er har en større diameter enn 5 mm. En nedsenkbar pumpe for rent vann fra Trotec kan pumpe av vannet på en rett flate til en restbestand på 3 mm, noe som kalles et vasketørt resultat.

Sammenligning av partikkelstørrelse og restvannstand
Sammenligning av partikkelstørrelse og restvannstand
Sammenligning av partikkelstørrelse og restvannstand

I avløpsvann skal det ikke være små steiner, trebiter eller jordklumper med en diameter som overskrider 25 mm. De effektive nedsenkbare pumpene for avløpsvann fra Trotec pumper ut vannet inntil en restvannstand på 35 mm.


Oversikt: Hvilken Trotec-pumpe er best egnet til hvilken type bruk?

Type nedsenkbar pumpe: Nedsenkbar pumpe for rent vann Nedsenkbare pumper for avløpsvann
Bruksområder TWP 4005 E TWP 4025 E TWP 7025 E
For rent, lett tilsmusset vann
For sterkt forurenset vann
Lett kloret vann
Kjellerrom
Lekk vaskemaskin
Regntønne
Dam/badedam
Vanntønne
Oversvømmelse
Liten byggegruve

Sammenligning av transporthøyde og transportmengde for våre nedsenkbare pumper:

Sammenligning av transporthøyde og transportmengde for våre nedsenkbare pumper

Merkekvalitet med prisfordel

Pålitelig, effektiv og fleksibel i bruk: Det er kjennetegn som viser kvaliteten til nedsenkbare pumper fra Trotec. Den kraftige effekten gjør at de mester selv ekstreme utfordringer. HighPerformance over hele linjen. Vi står for merkevarekvalitet og profesjonelle løsninger som gir deg mye for pengene.


Våre nedsenkbare pumper

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Selskapsgruppen  |  Messen  |  Jobber  |  Kontakt  |  Avtrykk  |  Personvern  |  Områdekart
Social