Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

VDL – Trotec Service Division

Tjenester for bevaring av bygninger

Tusenvis av kunder har valgt VDL som kompetent samarbeidspartner for bevaring av bygninger. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til forebygging, utredning og utbedring av skader.

Som rutinert tjenestetilbyder har VDL siden 1992. hatt en omfattende tjenesteportefølje med fokus på bevaring av bygninger samt prosessoptimalisering av anlegg. Vi er internasjonalt etterspurt som spesialister på dette feltet, og utfører årlig mer enn 20 000 oppdrag rundt om i Europa for tusenvis av kunder fra industri-, forsikrings- og offentlig sektor som ønsker å dra fordel av den mangeårige erfaringen vår.

Structure Diagnostic Services - 7000 oppdrag per år

VDL tilbyr måletekniske tjenester over hele verden innenfor byggverksdiagnostikk, lekkasjesøk og kvalitetssikring under merkenavnet SDS – Structure Diagnostic Services. Med mer enn 7000 måletekniske oppdrag per år er VDL blant de ledende tjenestetilbyderne i bransjen internasjonalt.

Tilknytning til produktutviklings- og opplæringssegmentet

Som del av Trotec-gruppen er VDL intelligent samkjørt, slik at erfaringene fra det praktiske diagnostikkarbeidet formidles til Trotec Trade Divisions utviklingsavdeling. Samkjøringen gjør at eventuelle behov raskt kan identifiseres og avhjelpes med innovative produktløsninger.
Fagkunnskapen som ekspertene våre sitter på, kommer dessuten kundene direkte til gode gjennom kurs og seminarer som Trotec Consult tilbyr for fagområdene sanering, byggverksdiagnostikk og utslippsmåling.

Sanering er inkludert

I tillegg til å diagnostisere skaden, sanerer vi den: Hvis det påvises skade, vil saneringsavdelingen hos VDL tilby rask og pålitelig brann- og vannskadesanering. Vi benytter oss av lokale håndverksbedrifter for å minimere logistikk og kostnader. Hundrevis av forsikringsselskaper, kommuner og forvaltninger har derfor i mer enn 20 år satt sin lit til VDL når uhellet har vært ute.

VDLs tjenesteområder for kunder fra industri-, bygg-, forsikrings- og forvaltningssektoren:

Diagnostikk, vedlikehold og ettersyn ved hjelp av et unikt spekter av måle- og diagnosemetoder. Hovedfokus: Termografi, lekkasjesøk, tilstandsdiagnostikk og sporing av byggskader. Fagkyndig sanering av bygninger og innbo ved påvisning av mugg eller etter vann- og brannskader. Ubegrenset full sanering ved skader i utlandet på eiendommer eller løsøre som er av særlig verdi eller sensibel art. Alt fra ett sted – uansett hvor i Europa du er.

VDL-kontor:

Tyskland

Heinsberg

von der Lieck GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Tlf. +49 2452 962-120
Faks +49 2452 962-220

Selskapsgruppen  |  Messen  |  Jobber  |  Kontakt  |  Avtrykk  |  Områdekart
Social