Din privatsfære er viktig for oss

Gjenstand for denne erklæringen er innsamling, bearbeiding og anvendelse ("bruk") av personopplysninger som innhentes når du benytter deg av tilbudet til TROTEC®. Vi takker for din interesse i vår nettside. Nedenfor vil vi informere deg om behandlingen av dine data.
TROTEC® innsamler og benytter kun data når det er tillatt i henhold til de personvernrettslige bestemmelsene i personvernforordningen (DSGVO) og den nasjonale tyske personvernlovgivningen (BDSG) samt den tyske telemedieloven (TMG). I den forbindelse vil TROTEC® alltid opptre i samsvar med de grunnleggende prinsippene i personvernforordningen, nemlig

 • Dataminimering ("så mye som påkrevd")
 • Dataintegritet ("ingen endring ved innhenting av data")
 • Formålsorientering ("kun slik det er påkrevd for oppfyllelse av et formål")
 • Datasikkerhet ("beskyttelsestiltak for data" f.eks. SSL-kryptering)
 • Transparens ("etterprøvbar bearbeiding av data")

Data blir kun innhentet i henhold til disse retningslinjene, og kun i den utstrekning den respektive situasjonen gjør det nødvendig, dersom dette er påkrevd for bruk og service av TROTEC®, eller dersom data, fremfor alt personopplysninger, er påkrevd for avvikling av et kjøp eller andre tjenesteytelser.

Generelt

 1. Ansvarlig sted
  Ansvarlig sted i henhold til personvernlovgivningen er TROTEC® GmbH (se impressum) i betydningen man finner i art. 4 nr. 4 i EU-forordningen 2016/679 ("DSGVO"). Dersom du har spørsmål om bruken av dine data, eller ønsker å ta i bruk rettsmidlene som beskrives her, kan du benytte kontaktformularet. Selvsagt kan du også benytte tilbudet til TROTEC® uten å formidle noen informasjon om din person eller å måtte oppgi noen personopplysninger. I den forbindelse innhentes kun tilgangsinformasjon som ikke er personbasert (som for eksempel navnet på internettleverandøren, nettleseren, siden som du ankom fra eller navnet på den etterspurte filen); det er ikke mulig å knytte dette opp mot din person. Slike data benyttes kun til å forbedre vårt tilbud.

 2. Intet samtykke gjennom bruk
  Avgjørende for bruken av dine data er de respektivt gjeldende rettslige bestemmelsene, fremfor alt den nasjonale personvernlovgivningen og telemedieloven. Dersom det innhentes data til et formål som i henhold til disse bestemmelsene krever ditt samtykke, vil vi i slike tilfeller be om ditt uttrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid trekke tilbake et samtykke du har gitt tidligere med fremtidig virkning og/eller motsette deg fremtidig bruk av dine data. Selve registreringen, bruken av tjenester eller det at du gjør deg kjent med denne erklæringen er ingen erstatning for din uttrykkelige samtykkeerklæring.

 3. Bruk av dine data
  I det etterfølgende gis det en kort beskrivelse av bruken av dine data. Dersom du henter frem nettsiden via din nettleser eller appen via din mobile enhet, innhenter vi kun slike personopplysninger som din nettleser eller mobile enhet formidler automatisk, for å muliggjøre ditt besøk på vår nettside eller appen, samt å sikre stabiliteten og sikkerheten. Dette inkluderer fremfor alt

  • din IP-adresse,
  • innhold, dato og klokkeslett for forespørsel,
  • nettsiden som henvendelsen ble formidlet fra,
  • siden som ble hentet frem,
  • den overførte datamengden,
  • benyttet nettlesertype
  • ditt operativsystem,
  • språk og versjon for nettleserens programvare
  • din internettleverandør

  . Behandlingen av slike data benyttes til å

  • sikre problemfri etablering av forbindelsen med nettsiden,
  • visning av våre tjenester og produkter,
  • anvendeligheten av våre tjenester,
  • evaluering og systemsikkerhet og -stabilitet, samt
  • til andre administrative formål.

   Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er art. 6 første ledd s. 1 bokstav f i DSGVO. Vår berettigede interesse fremgår av de tidligere nevnte formålene med datainnsamlingen.

 1. Datainnsamling
  Vi innhenter personopplysninger når du innleder en bestillingsprosess eller oppretter en kundekonto eller abonnerer på et nyhetsbrev; i den forbindelse innhentes informasjon om din person og data som er påkrevd for avviklingen. Blant slike data er obligatoriske felt kun den informasjonen som er påkrevd for avtaleforholdet. Dersom du benytter den gjentagende kundefunksjonen, vil TROTEC® automatisk innhente og lagre teknisk informasjon som din server formidler til oss i server-logger. Her er det fremfor alt snakk om data som er å finne på såkalte cookies (se avsnittet "Cookies") og som er påkrevd for servicefunksjoner.

 2. Bearbeiding og bruk av data
  TROTEC® benytter innsamlede data til fire grunnleggende formål, skjønt ikke alle data benyttes faktisk til alle formål:
  1. Kontodata om din person og adresse (bestandsdata) benyttes til å begrunne og avvikle brukerforholdet (bestillingen).
  2. Data om din bruk av de enkelte tilbudene (bruksdata) benytter vi til den tekniske avviklingen av brukertjenestene (forenklet bestilling). Her kan det forekomme at bruksdata fra ulike tjenester kombineres til faktureringsformål.
  3. Med fullstendig avvikling av avtalen og fullstendig betaling av kjøpesummen blir dine data sperret for videre bruk, og så slettet etter utløpet av skatterelaterte og handelsrettslige oppbevaringsfrister, med mindre du uttrykkelig har gitt ditt samtykke til videre bruk og anvendelse av dine data (kundekonto).
  4. Ved abonnement på nyhetsbrev benyttes din e-postadresse til reklameformål inntil du avbestiller nyhetsbrevet.

 3. Dataoverføring til tredjepart
  TROTEC® formidler dine personopplysninger kun til tredjepart dersom:
  1. Formidlingen er påkrevd for gjennomføring eller fakturering av en bestilling, fremfor alt dersom en tredjepart trenger slike data for avvikling av avtaleforholdet (eksempelvis kredittkortselskaper eller speditører; men her blir data kun formidlet videre til tredjepart i den utstrekning det er påkrevd for tjenesteytelsen).
  2. Dersom det foreligger en berettiget interesse fra vår side, vil det i enkelte tilfeller innenfor de rettslige rammebegrensningene bli formidlet personopplysninger videre til tredjepart, som eventuelt er autorisert til å kontrollere gyldigheten av oppførte data (eksempelvis kredittkortinformasjon, kontoforbindelser etc.) og kredittverdighet. I den forbindelse blir data kun videresendt til påkrevde instanser for avviklingen. Herunder blant annet den eventuelt oppførte banken og de følgende selskapene som TROTEC® samarbeider med:

   Kontrollselskap for kredittkort
   B+S Card Service GmbH
   Lyoner Straße 9
   D-60528 Frankfurt/Main

   Logistikkselskap
   Basert på anvendelig lovgivning kan dessuten statlige instanser eventuelt kreve informasjon eller data fra oss for oppfyllelse av sine rettslige forpliktelser, f.eks. i forbindelse med etterforskning.
   Utover dette formidles dine personopplysninger kun til tredjepart dersom du på forhånd har gitt ditt samtykke i henhold til art. 6 første ledd s. 1 bokstav a i DSGVO eller en rettslig tillatelse i henhold til art. 6 første ledd s. 1 bokstav c i DSGVO foreligger.
   I den utstrekning vi formidler personopplysninger til stater utenfor EØS-området, sikkerstiller vi at mottakeren av slike data kan garantere et tilstrekkelig personvernnivå i henhold til art. 45 i DSGVO. Ved manglende rimelighetsvurdering vil TROTEC® påse at mottakeren av data har avgitt egnede garantier i henhold til art. 46 i DSGVO, og benytter fremfor alt standardavtalene til EU for formidling av data til stater utenfor EU, i deres respektivt gjeldende utgave. Ved formidling av data til USA vil TROTEC® medvirke til at mottakeren forpliktes til å følge og overholde prinsippene til Privacy Shield (dvs. til å godta minimumsstandarder i omgang med personopplysninger).

 4. Sletting av data
  Dersom dine data ikke lenger er påkrevd for de ovennevnte formålene, inkludert fakturering, vil disse bli slettet. Bemerk at data ved enhver sletting først bare blir sperret, og først etter en viss tidsforsinkelse slettes ugjenkallelig, for slik å hindre utilsiktet sletting eller for å forebygge eventuell forsettlig påført skade. Av tekniske årsaker dupliseres data eventuelt i sikkerhetskopifiler og speiling av tjenester. Slike kopier slettes eventuelt tilsvarende først med en teknisk begrunnet tidsforsinkelse. Forøvrig foreligger det også en forpliktelse til å oppbevare visse data om avviklede transaksjoner for et gitt tidsrom av handels- og skatterettslige årsaker.

Bearbeiding av data for bruk av våre tilbud
Dersom du ønsker å benytte våre tjenester og produkter kan du på ulike tidspunkter bli oppfordret til å meddele oss personopplysninger som


 • ditt navn,
 • din fødselsdato,
 • din adresse,
 • din e-postadresse,
 • ditt telefonnummer eller mobilnummer, samt
 • kredittkortinformasjon

.
Dine personopplysninger bearbeides av oss til de etterfølgende formålene, og er påkrevd for disse:

 1. i henhold til art. 6 første ledd s. 1 bokstav b i DSGVO for oppfyllelse av avtaleforpliktelser hhv. for gjennomføring av prekontraktuelle tiltak: for bearbeiding av ditt oppdrag – blant annet for å kontrollere din identitet, for bearbeiding av dine betalinger samt for å kunne tilby deg en kundeservice, for korrespondanse med deg, for avvikling av fordringer gjennom deg eller fra oss, for å sikkerstille den tekniske administrasjonen av vår nettside samt for å håndtere våre kundedata;
 2. i henhold til art. 6 første ledd bokstav b og bokstav c i DSGVO, for oppfyllelse av avtaleforpliktelser, samt på bakgrunn av rettslige pålegg: for å kunne sende deg viktige e-poster om bruken av nettsiden, produkter og tjenester som tilbys, aktuell informasjon om tekniske problemer eller anliggender i forbindelser med våre rettslige eller regulatoriske forpliktelser; samt
 3. i henhold til art. 6 første ledd s.1 bokstav c i DSGVO på bakgrunn av rettslige pålegg, eller i henhold til art. 6 første ledd s.1 bokstav e i DSGVO i offentlig interesse: for å beskytte deg og oss (inkludert våre tilknyttede selskaper) mot bedrageri, samt for å kunne kontrollere identitet og alder.


Bruk av kontaktformularet
Vi tilbyr deg muligheten til å ta kontakt med oss via et av de klargjorte formularene på nettsiden. For bruken av dette er det påkrevd med angivelse av en gyldig e-postadresse, annen informasjon er frivillig. Bearbeidingen av slike data benyttes til å ta kontakt med oss og foretas i henhold til art. 6 første ledd s. 1 bokstav a i DSGVO på bakgrunn av ditt frivillige samtykke.

Cookies
TROTEC® benytter såkalte "cookies" på nettsiden, altså små filer med tekstinformasjon som plasseres på harddisken din når du benytter deg av tilbudet ("cookies"). I en cookie finner man informasjon som er forbundet med den respektive enheten som konkret benyttes. Dette innebærer imidlertid ikke at vi på den måten umiddelbart får kjennskap til din identitet.
På den ene siden benytter vi cookies til å utforme navigasjonen og bruken av vår nettside så brukervennlig som mulig. Vi trenger cookies for å kunne identifisere og autorisere deg under hele besøket ditt. Slike cookies slettes automatisk fra harddisken din igjen etter avsluttet nettleserøkt (Session-Cookies).

Dessuten benytter vi også cookies som forblir på harddisken din en viss tid etter nettleserøkten (Persistent-Cookies). Slike cookies forenkler bruken av nettsiden vår, samt våre tjenester og produkter, for eksempel ved at visse oppføringer og innstillinger lagres slik at du ikke alltid må gjenta disse. Dessuten gjør slike cookies det mulig for oss å registrere bruken av vår nettside statistisk, bidrar til optimering av tilbudet vårt og til å utforme våre nettsider og tilbud personlig tilpasset deg (se også punkt VII i denne personvernerklæringen). Persistent-Cookies lagres på harddisken din og slettes av nettleseren etter en viss tid, som vil avhenge av hvilken cookie det er. Vedrørende cookies, så kan det også forekomme slik fra tredjepart (Third Party Cookies), ettersom vi benytter enkelte reklamepartnere som hjelper oss med å gjøre internettilbudet og nettsidene for deg mer interessant (se her også punkt VII i denne personvernerklæringen).
Data som bearbeides av cookies er påkrevd for de omtalte formålene for å ivareta de berettigede interessene våre og til tredjeparter i henhold til art. 6 første ledd s. 1 bokstav f DSGVO.
Vi informerer om bruken av cookies ved ditt (første) besøk på vår nettside hhv. appen. Du kan til enhver tid hindre bruk av cookies med fremtidig virkning ved å slette cookies og nekte mottak av cookies i dine nettleserinnstillinger. Du kan videre stille inn din nettleser slik at du blir informert når det settes cookies og kun godtar cookies i enkelttilfeller, aktivere mottak av cookies i konkrete tilfeller eller generelt utelukke samt automatisk slette cookies ved lukking av nettleseren. I dette tilfellet kan du muligens ikke dra nytte av alle fordelene med våre tjenester. Anvisninger om utførelse av slike endringer finner du under www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Cookies forenkler bruken av tilbud fra TROTEC®. Du kan fremdeles hindre lagring av cookies på harddisken ved å velge innstillingen "ikke godta cookies" i nettleseren. Du kan også stille inn nettleseren din slik at den ber om ditt samtykke før cookies plasseres. Avslutningsvis kan du også til enhver tid slette igjen cookies som er plassert. Hvordan alt dette fungerer i de enkelte tilfellene kan du se i veiledningen fra nettleserprodusenten.

Rett til informasjon
Selvsagt har du til enhver tid krav på å bli informert av TROTEC® gratis om hvilke data som lagres om deg. Dersom du er registrert vil alle data befinne seg i din brukerkonto, og kan der også til enhver tid rettes, sperres eller slettes. Bemerk at data som lagres offline først kan slettes når de ikke lenger er påkrevd for avviklingen av avtaleforholdet. Dersom du ikke er registrert kan du sende oss en e-post via e-postformularet med forespørselen. Dersom du ønsker at vi skal slette brukerkontoen din helt, klikk her (jfr. Også avsnittet "Sletting av data").
Du har i henhold til art. 15 i DSGVO til enhver tid krav på å bli informert om dine personopplysninger som lagres hos oss. Fremfor alt kan du forlange informasjon om bearbeidingsformål, kategoriene av data som lagres om deg, kategoriene av mottakere av slike data, planlagt lagringsvarighet, eksistensen av en rett til retting, sletting, begrensning av behandlingen eller til å motsette deg denne, eksistensen av en klagerett hos en tilsynsmyndighet, opprinnelsen til dine data dersom disse ikke ble innhentet hos deg, samt om eksistensen av en automatisert beslutningsprosess, inkludert profilering og evt. vesentlig informasjon om detaljene her.
Dessuten kan du i henhold til art. 16 i DSGVO forlange retting av feilaktige opplysninger, samt i henhold til art. 17 i DSGVO kreve sletting av personopplysninger, med mindre behandlingen er påkrevd for utøvelse av retten til fri meningsytring og informasjon, til oppfyllelse av en rettslig forpliktelse, av hensyn til offentligheten eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav.
Videre har du i henhold til art. 18 i DSGVO rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger sperres eller begrenses, i den utstrekning korrektheten av slike data bestrides av deg, behandlingen er urettmessig men sletting avvises av deg, selv om vi ikke lenger trenger slike data, fordi du imidlertid trenger disse til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav, eller du i henhold til art. 21 i DSGVO motsetter deg denne behandlingen.

Nyhetsbrev og reklame / Tilbakekall av en samtykkeerklæring
Med ditt samtykke, som du kan avgi ved din registrering på vår nettside, vil vi per e-post eller telefon sende deg nyhetsbrev og markedsføringsmateriale om våre produkter og tjenester, eller produkter og tjenester fra våre tilknyttede selskaper, som vi anser kan være av interesse for deg.
Du kan til enhver tid motsette deg direktereklame med virkning for fremtiden og avbestille nyhetsbrevet, ved å klikke på lenken som er klargjort i hvert nyhetsbrev per e-post, eller ved å informere oss per e-post til https://no.trotec.com/shop/personvernerklaering.
Vi forbeholder oss også retten til å sende tilbud per e-post selv uten ditt samtykke for produkter og tjenester som ligner på de som du allerede har anskaffet. Du har til enhver tid rett til å motsette deg behandlingen av dine data til reklameformål gjennom en e-post til https://no.trotec.com/shop/personvernerklaering eller via en passende lenke i vårt nyhetsbrev, uten at det her oppstår andre utgifter enn formidlingskostnadene i henhold til basistariffene.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine data for det formål å sende nyhetsbrev er art. 6 første ledd s. 1 bokstav a hhv. bokstav f i DSGVO.

Datasikkerhet
TROTEC® forsøker alltid å beskytte dine data mot uautorisert tilgang, tap, misbruk eller ødeleggelse. Dine personopplysninger er kun tilgjengelig for medarbeidere som nødvendigvis må ha innsyn i dine data for å kunne utøve sin virksomhet på forskriftsmessig vis, og tilby deg tilbud og produkter på best mulig vis. Sensitiv informasjon formidles kryptert til TROTEC® under bestillingsprosessen med hjelp av SSL-prosedyren. Hos registrerte kunder er tilgang til kundekontoen kun mulig etter angivelse av brukernavn og passord; vi ber deg derfor om alltid å behandle tilgangsinformasjonen din fortrolig, og ikke gjøre denne tilgjengelig for tredjepart. Du bør også lukke vinduet til nettleseren din fullstendig etter hver pålogget bruk av tilbudet til TROTEC® før du åpner en annen side, men fremfor alt også når flere benytter samme PC som deg, dersom andre personer har tilgang til PCen eller du benytter en offentlig tilgang for en internettforbindelse.

Lagringens varighet
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge dette er påkrevd for det respektive lagringsformålet. Deretter slettes dine data av oss, med mindre vi i henhold til art. 6 første ledd s. 1 bokstav c i DSGVO er forpliktet til dette som følge av skatte-, handelsrettslige eller andre rettslige oppbevarings- eller dokumentasjonsforpliktelser, eller dersom du har samtykket i en lagring utover dette i henhold til art. 6 første ledd s. 1 bokstav a i DSGVO.

Analysetjenester
Aktuelt benyttede analysetjenester:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA


Dersom du har gitt ditt samtykke benyttes Google Analytics på denne nettsiden, en nettanalysetjeneste fra Google Inc.. Bruken omfatter driftsmodusen "Universal Analytics". På den muligheten er det mulig å tilordne en pseudonym bruker-ID data, økter og interaksjoner på flere enheter, og dermed analysere aktivitetene til en bruker over flere enheter.
Google Analytics benytter informasjonskapsler (cookies), tekstfiler som lagres på din datamaskin og som gir mulighet til å analysere din bruk av nettsiden. Informasjonen som genereres av en slik cookie om din bruk av denne nettsiden blir normalt overført til en server hos Google i USA og lagres der. Dersom IP-anonymisering aktiveres på denne nettsiden vil Google imidlertid først forkorte din IP-adresse innenfor EUs medlemsland, eller i andre land som er medlemmer av EØS. Kun i unntakstilfeller vil da hele IP-adressen bli overført til en server hos Google i USA og forkortes der. Vi gjør oppmerksom på at Google Analytics på denne nettsiden ble utvidet med en IP-anonymisering, for å sikre anonymisert registrering av IP-adresser (såkalt IP-maskering). Den IP-adressen som din nettleser formidler til Google Analytics vil ikke bli ført sammen med andre data hos Google. Nærmere informasjon om bruksvilkårene og personvern finner du under https://www.google.com/analytics/­terms/de.html, hhv. under https://policies.google.com/?hl=de.

Behandlingsformålet
Google er gitt i oppdrag av den ansvarlige for dette nettstedet å benytte denne informasjonen til å evaluere bruken av nettstedet, utarbeide rapporter om aktivitetene på nettstedet, og frembringe ytterligere relaterte tjenesteytelser til den ansvarlige for nettstedet som står i sammenheng med bruken av nettstedet.
Rettslig grunnlag
Det rettslige grunnlaget for bruk av Google Analytics er ditt samtykke i henhold til https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/.
Mottakere / Kategorier av mottakere
Mottakeren av data som innhentes er Google.com.
Formidling til tredjestater
Personbaserte data formidles til USA under EU-USA Privacy Shield på bakgrunn av rimelighetsvurderingen til EU-kommisjonen. Sertifikatet kan hentes frem her.
Varigheten av datalagring
Data som sendes av oss og som er forbundet med cookies, bruker-ID eller reklame-IDer slettes automatisk etter 14 måneder. Sletting av data som har nådd utløpet av oppbevaringsfristen foretas automatisk en gang i måneden.
Rettighetene til berørte parter
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke med virkning for fremtiden ved at du forhindrer lagringen av cookies gjennom å foreta en tilsvarende innstilling hos programvaren for din nettleser; vi gjør deg imidlertid oppmerksom på at du i tilfelle eventuelt ikke vil være i stand til å benytte deg fullt ut av samtlige funksjoner på denne nettsiden.

Du kan dessuten forhindre at data (inkl. din IP-adresse) som en cookie innhenter relatert til din bruk av nettstedet registreres av Google, samt at Google bearbeider slike data ved å laste ned og installere programvareutvidelsen som er tilgjengelig for din nettleser. Bruk av Opt-Out-cookies hindrer fremtidig registrering av dine data ved besøk på denne nettsiden. For å hindre registrering via Universal Analytics via ulike enheter må du foreta Opt-Out på alle benyttede systemer. Dersom du klikker her blir det plassert en Opt-Out-cookie: Deaktivering av Google Analytics.
Du kan forhindre lagringen av cookies gjennom å foreta en tilsvarende innstilling hos programvaren for din nettleser; vi gjør deg imidlertid oppmerksom på at du i tilfelle eventuelt ikke vil være i stand til å benytte deg fullt ut av samtlige funksjoner på denne nettsiden.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Personvernerklæringen til Google Analytics


Bruk av programvareutvidelser
Internettilbudet til TROTEC® benytter også såkalte programvareutvidelser. Dersom du besøker ulike nettsider hos TROTEC® med en slik programvareutvidelse opprettes det en forbindelse til serverne hos den respektive tilbyderen av programvareutvidelser, og dermed med programvareutvidelsen gjennom varsling til din nettleser på nettsiden. På den måten formidles det til serveren hos tilbyderen av programvareutvidelsen hvilke av våre nettsider som du har besøkt. Er du i den forbindelse registrert som medlem av tilbyderen av programvareutvidelsen, er det mulig å tilordne denne informasjon til den personlige brukerkontoen din. Ved bruk av funksjonene til programvareutvidelsen (f.eks. Ved å klikke på en "knapp", avgi en kommentar) blir også denne informasjonen eventuelt tilordnet din brukerkonto, noe du imidlertid også kan hindre ved å logge ut fra bruken av programvareutvidelsen.

Nærmere informasjon om data som innhentes og muligheten for å unngå registrering og bruk samt mulighetene for beskyttelse av din privatsfære utleder du av personvernerklæringene til den respektive tilbyderen, som kan ses direkte gjennom en lenke etter betegnelsen.

Aktuelt benyttede programvareutvidelsestjenester og andre tjenester:

facebook.com
Facebook Inc.,
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
Personvernerklæringen til Facebook

Google+
Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA
Personvernerklæringen til google+

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066, USA
Her gjelder personvernerklæringen til google

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco
CA 94103, USA
Personvernbestemmelsene til Twitter

Instagram
Instagram LLC
Representert av Kevin Systrom og Mike Kriege
1601 Willow Rd
Menlo Park
CA 94025, USA
Personvernerklæringen til Instagram

Pinterest
Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Irland
Personvernerklæringen til Pinterest

rapidmail
rapidmail GmbH
Augustinerplatz 2
79098 Freiburg i.Br.
Tyskland
Personvernerklæringen til rapidmail 1. TROTEC® bruker kampanjesystemet til Sovendus GmbH for de enkelte tilbudene.
  For å velge et aktuelt interessant kampanjetilbud for deg, formidles hashverdien til din e-postadresse og IP-adressen pseudonymisert og kryptert til Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 første ledd s.1 bokstav f i DSGVO). Den pseudonymiserte hashverdien til e-postadressen benyttes for å ta hensyn til at vedkommende kan ha motsatt seg reklame fra Sovendus (art. 21 tredje ledd, art. 6 første ledd bokstav i DSGVO). IP-adressen benyttes kun av Sovendus til formål forbundet med datasikkerhet, og normalt anonymisert etter syv dager (art. 6 første ledd bokstav f i DSGVO). Dessuten formidler vi for faktureringsformål bestillingsnummer, bestillingsverdi med valuta, økt-ID, kampanjekode og tidsstempel pseudonymisert til Sovendus (art. 6 første ledd bokstav f i DSGVO). Dersom du skulle interessere deg for et kampanjetilbud fra Sovendus, du ikke har motsatt deg reklame for din e-postadresse og klikker på kampanje-banneret som kun vises i dette tilfellet, formidler vi din tiltaleform, ditt navn og din e-postadresse kryptert til Sovendus for å forberede din verdikupong (art. 6 første ledd bokstav b, f i DSGVO).

  Mer informasjon om behandlingen av dine data hos Sovendus utleder du av online-personveranvisningene under https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


 1. TROTEC® benytter seg av fordelstilbud fra Sovendus GmbH for enkelte tilbud:
  For å kunne velge et regionalt interessant fordelstilbud for deg vil Trotec formidle tiltaleform, fødselsår, land, postnummer, hashverdi for e-postadressen og din IP-adresse pseudonymisert og kryptert til Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 første ledd s.1 bokstav f i DSGVO). Den pseudonymiserte hashverdien til e-postadressen benyttes dessuten for å ta hensyn til at vedkommende kan ha motsatt seg reklame fra Sovendus (art. 21 tredje ledd, art. 6 første ledd bokstav i DSGVO). IP-adressen benyttes kun av Sovendus til formål forbundet med datasikkerhet, og normalt anonymisert etter syv dager (art. 6 første ledd bokstav f i DSGVO).

  Ved å klikke på et fordelstilbud får Sovendus dessuten tilsendt ditt navn, din adresseinformasjon og e-postadresse av oss for å kunne forberede de personaliserte kravene til fordelstilbudet hos produkttilbyderen kryptert (art. 6 første ledd bokstav b, f i DSGVO).

  Mer informasjon om behandlingen av dine data via Sovendus utleder du av online-personvernanvisningene under https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


Selvsagt gjelder også de rettslige bestemmelsene i personvernforordningen, den tyske personvernloven og den tyske telemedieloven. Disse kan studeres ved å klikke på teksten.

Facebook-piksel / Custom Audience

Vi benytter en "Conversion-Pixel" hhv. besøkerhandlings-piksel fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Gjennom denne pikselen innhentes informasjon om bruken av denne nettsiden (f.eks. informasjon artikler du har sett på) av Facebook Inc. Denne informasjonen kan tilordnes din person ved å benytte mer informasjon som Facebook Inc. har lagret om deg dersom du har en konto på det sosiale nettverket "Facebook". På bakgrunn av informasjonen som innhentes via pikselen, kan det bli vist interessebasert reklame om våre tilbud i din Facebook-konto (Retargeting). Informasjonen som innhentes via pikselen kan dessuten samles av Facebook Inc. og den aggregerte informasjonen kan benyttes av Facebook Inc. til egne reklameformål, såvel som til reklameformål for tredjepart. På den måten kan Facebook Inc. for eksempel på bakgrunn av din surfeadferd trekke slutninger om bestemte interesser hos deg, og dessuten bruke denne informasjonen til å reklamere for tilbud fra tredjepart. Facebook kan dessuten forbinde informasjonen som innhentes med pikselen med annen informasjon som Facebook Inc. innhenter om deg via andre nettsider og/eller i forbindelse med bruken av det sosiale nettverket "Facebook", slik at Facebook Inc. kan lagre en profil om deg. Denne profilen kan brukes til markedsføringsformål. Nærmere informasjon om personvern hos Facebook Inc. finner du her:https://de-de.facebook.com/about/privacy/update

Dersom du ønsker å motsette deg bruke av Facebook-nettsiden Custom Audiences, kan du gjøre det her: FacebookOpt-Out


Uptain

For bedre interaksjon med våre brukere benytter vi en programvareutvidelse med Java-script fra uptain GmbH ("uptain-programvareutvidelse"). Det gjør det mulig for oss å analysere din bruk av nettsiden og forbedre fremgangsmåten ovenfor deg som kunde (f.eks. via et dialogvindu). For å gjøre det innhenter vi informasjon om din brukeradferd, f.eks. bevegelser av markøren, besøkets varighet, lenker som klikkes på og eventuelle angivelser som foretas. Det rettslige grunnlaget for bearbeiding er vår berettigede interesse av direkte markedsføring og klargjøring av vår nettside (art. 6 første ledd bokstav f i DSGVO). Her er uptain GmbH som tjenesteyter på oppdrag av oss strengt bundet av våre instruksjoner. Informasjonen som innhentes blir ikke videreformidlet til tredjepart, med mindre vi er rettslig forpliktet til dette. I den utstrekning programvareutvidelsen fra uptain innhenter informasjon om personopplysninger, blir disse umiddelbart slettet etter ditt besøk på vår nettside.

Du kan til enhver tid deaktivere bruken av en programvareutvidelser fra uptain via følgende lenke:https://de.trotec.com/shop/datenschutz?__up_tracking_unsubscribe

Outbrain

Vi benytter teknologi fra tilbyderen Outbrain UK Ltd. ("Outbrain"). Det gjør det mulig for oss å gjøre deg oppmerksom på mer detaljert og muligens tilsvarende interessant innhold for deg på vår nettside, eller på nettsidene til tredjeparter. Valget og leveringen av innhold foretas av Outbrain. Informasjonen som her er påkrevd lagres i cookies.Innholdet som vises for deg vil være basert på innhold du tidligere har oppsøkt på internett. En unik ID (UUID, Universally Unique Identifier) lagres i cookies for dette formålet, og den kan tilordne informasjon til enheter og nettlesere som benyttes, såvel som geolokasjon og oppsøkt innhold; her utledes geolokasjonen av IP-adressen som forkortes med den siste oktetten. Profiler som opprettes på den måten er pseudonymiserte og kombineres ikke med andre datakilder. En personbasert evaluering foretas ikke. Lagret informasjon slettes senest 60 dager etter besøket på en nettside.Mer informasjon om personvern hos Outbrain finner du under https://www.outbrain.com/legal/privacy. Du kan til enhver tid motsette deg bruken av Outbrain ved at du under https://www.outbrain.com/de/legal/imprint#advertising_behavioral_targeting klikker på Opt-Out-knappen (ved å skrolle nedover til den oransje knappen). Bemerk at du må gjøre dette separat på hver eneste enhet som du benytter når du besøker vår nettside.

Plista

Vår nettside/app støttes av teknologi fra firmaet plista GmbH, Torstraße 33, 10119 Berlin, Tyskland. Med hjelp av denne teknologien kan vi måle og forbedre effektiviteten til våre reklameaktiviteter, samt godtgjøre våre annonsepartnere tilsvarende. Her evaluerer plista informasjon om brukeradferden til brukere av vår nettside/app som tidligere oppsøkte en av våre reklameannonser. Denne informasjonen samles av plista via cookies og kombineres med en vilkårlig identifikator (cookie-ID), eller formidles av oss sammen med en Advertising-ID (IDFA eller andre) til plista (i mobile app-omgivelser). Nærmere informasjon om dette og om personvern hos plista finner du under https://www.plista.com/de/about/privacy/. Selvsagt står du til enhver tid fritt til å deaktivere plista ved at du eksempelvis under https://www.plista.com/de/about/opt-out/ erklærer din Opt-Out, eller ved å deaktivere "Ad Tracking" i personverninnstillingene til din enhet (for mobile anvendelser).

Status nov 19