Angrerett

Angrefristen for privatkunder gjelder ikke for firmakunder.

Du har 30 dagers angrefrist, uten å måtte oppgi noen grunn for å tre tilbake fra denne avtalen.
Angrefristen er på 30 dager fra den dagen du, eller en tredjepart du har valgt som ikke er speditør, har fått varene i din besittelse.
For å utøve din angrefrist må du informere oss

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Faks: +49 2452 962-92450
E-post: online-no@trotec.com
om din beslutning om å tre tilbake fra denne avtalen med hjelp av en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, en faks eller en e-post). Du kan i den forbindelse benytte det vedlagte standardformularet, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen holder det at meldingen om at angrefristen benyttes blir sendt før angrefristen utløper.

Unntak fra angreretten:

Angrefristen gjelder ikke for avtaler om levering av varer som ikke er forhåndsproduserte, og hvor individuell utvelgelse eller fastleggelse av forbrukeren er utslagsgivende for produksjonen, eller hvor produksjonen entydig er tilpasset forbrukerens personlige behov, samt for avtaler om levering av varer med forsegling, som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke egner seg for en retur dersom forseglingen ble fjernet etter leveringen.

Følger av å benytte seg av angrefristen

Dersom du benytter deg av angrefristen i denne avtalen, skal vi refundere alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av ekstrakostnader som skyldes at du valgte en annen form for levering enn den gunstigste standardvarianten som vi tilbyr). Dette skal skje uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra den dagen vi mottok melding om at du benytter deg av angrefristen i denne avtalen. Ved denne tilbakebetalingen benytter vi samme betalingsmetode som du valgte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet har blitt uttrykkelig avtalt med deg. Ikke i noe tilfelle vil vi kreve inn et gebyr fra deg for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte å utføre tilbakebetalingen inntil vi har mottatt varene igjen, eller inntil du har fremlagt dokumentasjon på at du har sendt tilbake varene, alt etter hvilket tidspunkt som er tidligst.

Varer som kan sendes som pakke

Du må sende eller levere tilbake varene til oss omgående, senest innen 30 dager fra den dagen du meldte fra om at du benytter deg av angrefristen, til 

Trotec GmbH
Logistikzentrum Heinsberg
TOR C
Industrieparkstrasse 1-11
D-52525 Heinsberg

. Fristen er overholdt dersom du sender varene innen fristen på 30 dager har utløpt. Du er ansvarlig for å dekke de umiddelbare kostnadene for å sende varene tilbake.

Varer som ikke kan sendes som pakke

Vi henter varene. Du er ansvarlig for å dekke de umiddelbare kostnadene for å sende varene tilbake, inntil en verdi på 79 EURO.

Du må kunne dekke et eventuelt verditap hos varene dersom dette verditapet kan føres tilbake til en hendelse som ikke var påkrevd for å kontrollere varenes beskaffenhet, egenskaper og funksjonsmåte.

Avsluttet erklæring om angrefrist