Friksjonsfrie forløp i datasentraler
  1. Bransjeløsninger
  2. Bransjeoversikt
  3. Datasentraler

Friksjonsfrie forløp i datasentraler

Optimal klimatisering og presise målere i serverrommet

Friksjonsfrie forløp i datasentraler

Løsninger for jevn kontinuerlig drift

En optimal klimatisering er grunnlaget for feilfri kontinuerlig drift i datasentraler. Temperaturen må holdes relativt lag slik at teknikken ikke overopphetes. Det skal tas spesielt hensyn til tilstrekkelig luftfukting for å øke effektiviteten og sikre ekstra kjøling. For lokalisering av feil på IT-ledninger bruker proffene dessuten varmekameraer. Trotec tilbyr bransjespesifikke løsninger også i denne bransjen: Og: For presis kontroll av systemet står Trotec klimadatalogger høyt i kurs.

Kraftig og spesielt belastbar: Det er kravene til teknikken i en datasentral. Brukeren legger tilsvarende stor vekt på feilfri total drift og naturligvis også på strømbesparelser. For å oppnå dette, må fremfor alt klimatiseringen i serverrommene stemme. Trotec tilbyr effektive løsninger for lave temperaturer og skånende luftfuktighet. Presise klimadataloggere brukes for å overvåke klimaverdiene. Og dersom det skulle oppstå tekniske problemer, brukes det varmebildeteknikk for effektiv lokalisering av feil i datasentralene. Trotec tilbyr her også egnede apparater.

Mobile klimaanlegg for profesjonell drift

Der det arbeider mye elektronikk på liten plass, trengs det pålitelig og robust klimateknikk, slik at det kan garanteres kontinuerlig kjøling. De kraftige og fleksible aggregatene i PT-serien fra Trotec legger listen. De profesjonelle industri-klimaanleggene utmerker seg med enkel, rask og fremfor alt pålitelig drift. Selv store rom kan avkjøles ned til 10 grader Celsius i løpet av kort tid.

Friksjonsfrie forløp i datasentraler

Ekstra kjøling og beskyttelse mot statisk elektrisitet

I tillegg til høye temperaturer, er for lav luftfuktighet også ytterst skadelig for teknikken i serverrom og datasentraler. Det fører nemlig til høy elektrostatisk spenning som kan skade komponentene betraktelig. Effektiv luftfukting motvirker dette. Derfor bruker proffene de kraftige mobile fordunstingsluftfukterne fra Trotec. De er løsningen for optimale klimaforhold i datasentraler og serverrom. De hygrostatstyrte skiveluftfukterne suger inn romluften og fører den over en fuktetrommel som er utstyrt med en fordunstingsduk og roterer gjennom et vannbad. Den kontinuerlige roteringen sørger for at luften berikes med fuktighet før den blåses jevnt ut igjen uten at den legger seg noe sted. Med denne prosessen avkjøles rommet også!

Alltid oversikt over klimaverdiene

Alltid oversikt over luftfuktigheten: Det fungerer med de presise klimadataloggerne i DL-serien fra Trotec. Svært følsomme sensorer registrerer både den relative og den absolutte luftfuktigheten og fremstiller i tillegg andre klimaopplysninger, som lufttemperatur og duggpunkt.

Perfekt lokalisering av feil

Overbelastninger og defekter i IT-anlegg kan spores opp tidlig – med en presis varmebildeinspeksjon. Ved bruk av varmekameraene fra Trotec overvåkes temperaturutviklingen i serverrom, og feilkilder lokaliseres på en pålitelig måte.

Kompetent rådgivning

Hvilken luftfukter er best egnet for din datasentral? Hvilket klimaanlegg og hvilket varmekamera skal brukes? Disse og alle andre spørsmål rund optimalt utstyr for drift av en datasentral kan våre faglige rådgivere hos Trotec-Industrie-Service svare på.


Trotec-produkter for datasentraler

Brukseksempler for datasentraler

  • Mobile enheter for rørleggere

    Mange håndverksbedrifter som jobber med sanitær, oppvarming og klima bruker mobilt utstyr fra Trotec Group. Her finner rørleggere på et sted de regelmessig trenger i hverdagen for å kompensere for svikt av stasjonære anlegg: alt fra mobile varmeapparat og varmesentraler, over mobile klima- eller kjøleanlegg og helt til klimamålere for å overvåke den mobile klimaløsningen.

    Ytterligere informasjon
Trotec/90