1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Multifunksjon

Vårt multifunksjonsmåler-program

Det innovative konseptet med et universalt basisapparat som kan utvides med fleksibelt utskiftbare sensorer, gjør at brukeren ikke trenger å ha en komplett samling med målere med seg for å gjøre jobben.

Et enkelt sensorbytte forvandler din T3000 til akkurat den spesialmåleren du trenger der og da. Det er ikke nødvendig med andre innstillinger på apparatet, fordi den intelligente teknologien til T3000 gjenkjenner den tilkoblede sensoren.

Mer enn tjue ulike variabelholdere er tilgjengelige for T3000 for registrering av ulike parametre – i tillegg til de innovative SDI-sensorene også mange rund-, flat- og sjikttykkelseselektroder for måling av materialfuktighet, fuktighet i treverk og byggfuktighet.