Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Lagring og logistikk avfukting
  3. Tørrluftlager – avfukting i stedet for varme

På tørrluftslagre – avfukting i stedet for varme

Et avfuktingssystem er alltid mer kostnadseffektivt enn et varmesystem

Behovene på et tørrluftslager er like for mange bransjer. Bakterievekst på næringsmidler, pulver som klumper seg og metalldeler som korroderer kan alle unngås hvis den relative fuktigheten holdes konstant på under 50 %. En relativ luftfuktighet på 70 % er tilstrekkelig beskyttelse mot mugg. Luftavfukterne i TTR-serien sammen med matchende dataloggere danner luftavfuktingssystemer som pålitelig oppnår dette målet for alle lagerstørrelser og transportveier.

For å holde luftfuktigheten på et tørrlager konstant under 50 % relativ fuktighet har man to muligheter. På den ene siden kan man isolere lageret godt og bruke mye energi på oppvarming. Men dette er ikke mulig eller meningsfylt for alle lagerstørrelser. En mer energisparende og derfor mer økonomisk løsning er alltid det andre alternativet, nemlig installasjon av et luftavfuktingssystem på tørrluftslageret. Systemet tilfører rommet konstant tørr luft og fjerner vannet i innstrømmende fuktig luft. En løsning som fungerer selv i lite isolerte haller eller telt uansett årstid. For luftavfuktingen er det tilstrekkelig at det ytre skallet på tørrluftslageret er diffusjonssikkert og at tetningene er røyktette.

TTR-serien: Stasjonære og mobile løsninger for tørrluftslageret

Tørrluftslagre finnes i ulike bransjer og alle størrelser – fra romstørrelse til haller, siloer eller store telt. Eksempler på typiske tørrluftslagre er sukkersiloer i næringsmiddelindustrien, platinalager i elektronikkbransjen, råstofflager for kjemikalieproduksjon, lagertelt i felten med forsvarsteknisk utstyr eller delelager for bilprodusenter. Adsorpsjonsavfukterne i TTR-serien passer for tørrluftslagre i alle størrelser, ettersom serien består av både stasjonære og mobile enheter i ulike effektklasser. Stasjonære TTR-adsorpsjonstørkerne kjennetegnes av et firesifret modellnummer. Modellene fra og med TTR 800 er også tilgjengelig med værbeskyttelse. Det vil si at de kan plasseres utenfor lageret, og er kraftige nok til å forsyne lageret med tørr luft og transportere bort fuktig luft ved hjelp av luftslanger. Mobile TTR-tørkerne har tresifrede modellnumre, og passer for fleksible løsninger i mindre tørrluftslagre. Begge avfuktertypene, både mobile og stasjonære, kan leveres i rustfritt stål – f.eks. for bruk i næringsmiddellager. TTR-luftavfukterne fra Trotec har to separate luftføringer (TTR Trisorp dobbelt arbeidsprinsipp) med spesielt enkle justeringsmuligheter. I tillegg, med deres interne varmegjenvinning og spesialrotorenes høye belastbarhet og ytelse, er avfukterne de mest økonomiske av sitt slag. Dataloggere, som den innovative DL200X -enheten, runder av luftavfuktingskonseptet og gjør konstant overvåking mulig.

Planlegges fra starten av – foravfukting av transportveiene

Luftavfukting av transportveier og omlastingsplasser må inkluderes i planleggingen av luftavfukting av tørrluftlagre. Hvis det dreier seg om hygroskopiske stoffer som salt, sukker, pulverdrikker, kjemikalier, legemidler eller drivladningspulver, begynner et godt luftavfuktingskonsept for tørrluftslagre med transportveiene. Forhåndsavfukting av transportluften til de pneumatiske transportveiene garanterer at pulver og granulat er frittflytende når de ankommer tørrluftslagrene. Adsorpsjonstørkerne i TTR-serien er også ideelle for denne typen bruk.

Benytt deg av ekspertkunnskap med Trotec Industriservice

Trotec Group leverer ikke bare adsorpsjonstørkere for luftavfukting i tørrluftslagere og for transportveiene. Medarbeiderne våre i industriservice hjelper deg også med å planlegge nødvendig kapasitet. Trotec gir deg også muligheten til å låne mobile luftavfuktere slik at du kan teste konseptet på forhånd. Først når testingen har vist at fuktighetsnivået holder seg under målet på 50 % relativ fuktighet installeres den endelige løsningen.

Flere løsninger for næringsmiddelindustrien

Flere løsninger for elektronikkbransjen

Flere løsninger for forsvarsteknologien

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

  • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
  • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
  • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …