Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Lagring og logistikk avfukting
 3. Tørrluftlager – avfukting i stedet for varme

På tørrluftslagre – avfukting i stedet for varme

Et avfuktingssystem er alltid mer kostnadseffektivt enn et varmesystem

TTR-serien: Stasjonære og mobile løsninger for tørrluftslageret

Behovene på et tørrluftslager er like for mange bransjer. Bakterievekst på næringsmidler, pulver som klumper seg og metalldeler som korroderer kan alle unngås hvis den relative fuktigheten holdes konstant på under 50 %. En relativ luftfuktighet på 70 % er tilstrekkelig beskyttelse mot mugg. Luftavfukterne i TTR-serien sammen med matchende dataloggere danner luftavfuktingssystemer som pålitelig oppnår dette målet for alle lagerstørrelser og transportveier.

For å holde luftfuktigheten på et tørrlager konstant under 50 % relativ fuktighet har man to muligheter. På den ene siden kan man isolere lageret godt og bruke mye energi på oppvarming. Men dette er ikke mulig eller meningsfylt for alle lagerstørrelser. En mer energisparende og derfor mer økonomisk løsning er alltid det andre alternativet, nemlig installasjon av et luftavfuktingssystem på tørrluftslageret. Systemet tilfører rommet konstant tørr luft og fjerner vannet i innstrømmende fuktig luft. En løsning som fungerer selv i lite isolerte haller eller telt uansett årstid. For luftavfuktingen er det tilstrekkelig at det ytre skallet på tørrluftslageret er diffusjonssikkert og at tetningene er røyktette.

Tørrluftslagre finnes i ulike bransjer og alle størrelser – fra romstørrelse til haller, siloer eller store telt. Eksempler på typiske tørrluftslagre er sukkersiloer i næringsmiddelindustrien, platinalager i elektronikkbransjen, råstofflager for kjemikalieproduksjon, lagertelt i felten med forsvarsteknisk utstyr eller delelager for bilprodusenter. Adsorpsjonsavfukterne i TTR-serien passer for tørrluftslagre i alle størrelser, ettersom serien består av både stasjonære og mobile enheter i ulike effektklasser. Stasjonære TTR-adsorpsjonstørkerne kjennetegnes av et firesifret modellnummer. Modellene fra og med TTR 800 er også tilgjengelig med værbeskyttelse. Det vil si at de kan plasseres utenfor lageret, og er kraftige nok til å forsyne lageret med tørr luft og transportere bort fuktig luft ved hjelp av luftslanger. Mobile TTR-tørkerne har tresifrede modellnumre, og passer for fleksible løsninger i mindre tørrluftslagre. Begge avfuktertypene, både mobile og stasjonære, kan leveres i rustfritt stål – f.eks. for bruk i næringsmiddellager. TTR-luftavfukterne fra Trotec har to separate luftføringer (TTR Trisorp dobbelt arbeidsprinsipp) med spesielt enkle justeringsmuligheter. I tillegg, med deres interne varmegjenvinning og spesialrotorenes høye belastbarhet og ytelse, er avfukterne de mest økonomiske av sitt slag. Dataloggere, som den innovative DL200X -enheten, runder av luftavfuktingskonseptet og gjør konstant overvåking mulig.

Planlegges fra starten av – foravfukting av transportveiene

Luftavfukting av transportveier og omlastingsplasser må inkluderes i planleggingen av luftavfukting av tørrluftlagre. Hvis det dreier seg om hygroskopiske stoffer som salt, sukker, pulverdrikker, kjemikalier, legemidler eller drivladningspulver, begynner et godt luftavfuktingskonsept for tørrluftslagre med transportveiene. Forhåndsavfukting av transportluften til de pneumatiske transportveiene garanterer at pulver og granulat er frittflytende når de ankommer tørrluftslagrene. Adsorpsjonstørkerne i TTR-serien er også ideelle for denne typen bruk.

Benytt deg av ekspertkunnskap med Trotec Industriservice

Trotec Group leverer ikke bare adsorpsjonstørkere for luftavfukting i tørrluftslagere og for transportveiene. Medarbeiderne våre i industriservice hjelper deg også med å planlegge nødvendig kapasitet. Trotec gir deg også muligheten til å låne mobile luftavfuktere slik at du kan teste konseptet på forhånd. Først når testingen har vist at fuktighetsnivået holder seg under målet på 50 % relativ fuktighet installeres den endelige løsningen.

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …

Ytterligere applikasjonseksempler for luftavfukting

 • Avfukting og luftrensing av lagre

  Løsningene som Trotec Group tilbyr for luftavfukting, spenner fra kondensavfuktere i DH-serien til adsorpsjonstørkere i TTR-serien. Begge fås i mobile og stasjonære utførelser. Vi har riktig avfuktingsteknologi for alle typer vare- og forsendelseslagre. Innovative målere og dataloggere gjør luftavfuktingskonseptet for lagerhaller og transportområder komplett.   Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i gjødsellageret

  Produksjon av hygroskopiske materialer i den kjemiske industrien krever takt. Disse materialene elsker vann og trekker altfor gjerne også til seg fuktighet fra omgivelsesluften. Det kan få fatale økonomiske konsekvenser. Når det binder seg til vann, blir materialet klebrig og klumpete, og i verste fall ubrukelig. Et eksempel er gjødsel. Hvis det er for høy luftfuktighet på gjødsellageret, trekker...

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting i vindkraftdelelageret

  Under montering av vindkraftanlegg blir anleggsdelene gjerne liggende månedsvis i svært store lagerhaller eller midlertidige teltlagre på stedet. For å unngå lagerskader som følge av korrosjon og rust er det viktig å ha et nøye gjennomtenkt system for fuktighetsregulering.

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting i apparathus

  Feilfritt beskyttelsesutstyr og perfekt fungerende apparater er uunnværlig for brannvesen og teknisk hjelpevesen. Sikkerhetsdresser, slanger og rør må være helt tette. Verktøy som utvidertang og boltkuttere må være i perfekt stand, det samme gjelder teknisk utstyr som vifter med høy ytelse, skjærebrennere og lyskastere. For at hele utstyret skal kunne lagres beskyttet etter bruk, må det tørkes på...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i tørkerom

  Luftfuktighet kan føre til elektrisk lading under produksjonen av elektronikk og halvledere. Sensitive bearbeidingstrinn utføres derfor i ren- og tørkerom. Våre mobile adsorpsjonstørkere i TTR-serien er ideelt egnet for å innfri slike høye krav til luftavfukting.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting for lasterom

  Det er bare én ting som hjelper mot mugg, bakterier og korrosjon på transportgods og skipet, og det er å tilføre konstant tørr luft med en luftfuktighet som er tilpasset lasten. Dette oppnås pålitelig med et profesjonelt planlagt system for luftavfukting.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting – platinalager

  Luftfuktighet under lagring av kretskort kan føre til elektrisk lading og patinadannelse/korrosjon. Patinalageret kan avfuktes ved hjelp av mobile adsorpsjonstørkere i TTR-serien, som også er egnet for andre driftsområder innenfor elektronikk- og halvlederproduksjon.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting – frakt og transport

  Både i kjemisk og farmasøytisk industri kan hygroskopisk bulkgods bli skadet av luftfuktighet i siloen og under transport. Fuktighet forblir et problem også etter produksjonen, ettersom de fleste av produktene pakkes i ømtålig emballasje med papirvedlegg. Profesjonell luftavfukting spiller dermed en viktig rolle både under lagring, frakt og transport.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting for trelastlager

  Den nødvendige konstante trefuktigheten på f.eks. mindre enn 9 prosent ved lagring av trevirke skapte en utfordring for trevirket som brukes i møbelproduksjon, fordi uten en luftavfukter sørger sesongbaserte temperaturforskjeller og -svingninger for at fuktighetsnivået i treverket øker. Dette har en betydelig negativ innvirkning på trekvaliteten, fra problemer med bearbeiding til vraking av...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i vinkjelleren

  De ulike temperaturene som viner gjæres ved stiller vinprodusenten vanligvis inn via termostater som er integrert i tankene. Men bruk av luftavfuktere er også uunnværlig. Ved lav luftfuktighet kan rødvin utvikle seg best. Dessuten motarbeider et tørkeapparat kondens helt målrettet. Trotec har en rekke kraftige tørkeapparater i sitt sortiment som kan brukes ved ulike behov. Fremfor alt er de mobile...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering ved lagring av råtobakk

  Det er en kunst å foredle råtobakk. Langt unna den store tobakksindustrien blir spesielle blandinger med ulik aroma produsert i mindre manufakturbedrifter. Men også her må bedriftene som regel kjøpe inn råtobakk, som kommer fra helt andre deler av verden, i containere. Og siden varen som regel ikke blir viderebehandlet samtidig, må tobakksbladene lagres med omhu. Dette er den eneste måten å bevare...

  Ytterligere informasjon
 • Tepperengjøring - luftavfukting i tørkerom

  Og desto viktigere er det at rengjørings- og tørkeprosessen tilpasses teppenes individuelle fibrer og materialer. Om tørketemperaturen er feil, kan materialet ta skade.

  Ytterligere informasjon