Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Termografi
 3. Solcelleanlegg – bruksområder

Praktiske løsninger for solcelleanlegg:

Enkelt og gunstig: Profesjonell måleteknologi for huseiere og installatører.

Hvordan kan du som eier sikre avkastning fra solcelleanlegget ditt? Hvordan forebygger du brannfeller? Hvordan kan du som installatør av solcelleanlegg beskytte deg mot regresskrav – og kanskje sikre en tilleggsgeskjeft? Ved hjelp av avansert måleteknologi. Les mer:

Infrarød-termografi for solcelleanlegg

Hos Trotec finner du det optimale varmekameraet.

OPTIMALE TERMISKE BILDKAMERAER

Tilpasset huseiere

Kontroller effektiviteten til solcelleanlegget regelmessig
 

KONTROLLER DITT EGET SYSTEM

For elektrikere og solcelleinstallatører

Mer sikkerhet og service med infrarød termografi og lekkasjesøk

INSPEKSJON AV SYSTEMET SOM EN TJENESTE

Viktig informasjon for huseiere og installatører.

Finn ut om andre farer
 

Kontroller solcelleanleggene!

Finn årsaker med varmekamera

Feildiagnose på solcelleanlegg
 
 

FEILDIAGNOSE
 

Infrarød-termografi for solcelleanlegg: Hos Trotec finner du det optimale varmekameraet.

Høyoppløselige bilder, høy termisk følsomhet ... det er bare to av egenskapene et varmekamera bør ha dersom det skal brukes til å kontrollere solcelleanlegg. Men hvorfor stiller solcelleanleggets termografi så store krav til et varmebildekamera? Her får du vite hvilke egenskaper et infrarød-kamera bør ha for å gi relevante måleresultater.

Termisk følsomhet

Overflaten til solarmodulene er ikke gjennomsiktig for infrarød-kameraer uten kjøling. Dette innebærer: Temperaturen til hver enkelt solcelle måles kun indirekte på glassoverflaten. Der kan temperaturforskjellen være svært lav. En høy termisk følsomhet på 0,08°C er en fordel. I bildevisningen innebærer det at hvert målepunkt som avviker med 0,08°C vises differensiert. Dermed kan man lokalisere feilkilden mye mer nøyaktig enn ved lavere følsomhet. 

Høy bildeoppløsning

Jo flere piksler, jo tydeligere og jo mer differensiert er bildevisningen. En høy bildeoppløsning er spesielt viktig når solcelleanleggets flate er stor og opptaket skjer fra stor avstand. Også små feilkilder, for eksempel defekte loddepunkter, blir synlige og lett å finne. Utskiftbare objektiver passer optimalt, fordi man da kan benytte et vidvinkelobjektiv til å kontrollere store solcelleanlegg fra stor avstand.

Bevegelig display

Glassoverflatens emisjonsgrad er på det høyeste når kameraobjektivet holdes loddrett over modulen. Samtidig er det da fare for at kameraet reflekterer seg selv på glassoverflaten, noe som kan føre til feil resultat. Et mulig kompromiss er å forskyve vinkelen med 5° til 60°, hvis man definerer en loddrett posisjon som 0°. Forutsetningen for en slik fleksibilitet er et bevegelig kameradisplay.

Integrert digitalkamera

Det integrerte digitalkameraet oppretter reelle bilder til hvert termogram, noe som gjør det enklere å lokalisere en feilkilde. Fusion-modus er en fordel når man ønsker å se nøyaktig hvor den defekte delen befinner seg, fordi dagslys- og fargebilde legges over hverandre. 

Optimale målebetingelser for entydige måleresultater

Hos Trotec får du det perfekte infrarød-kameraet. Men omstendighetene rundt selve målingen er like viktig som utstyret.
På en kjølig, vindstille vår- eller sommermorgen med klar himmel er betingelsene helt optimale. For å aktivere solcellene trengs det en stråleverdi på minst 500 W/m². 700 W/m² er enda bedre. Lave omgivelsestemperaturer øker den termiske kontrasten ytterligere.

Skyer som skygger for sollyset, hel eller delvis tilskygging for eksempel på grunn av høye bygninger eller refleksjoner, bør unngås. Dette påvirker måleresultatet i negativ forstand.

De meget varmeømfintlige infrarød-kameraene i serien IC085LV og IC125LV fra Trotec har fremragende egenskaper som gjør dem velegnet til bruk i termografi-inspeksjon av solcelleanlegg. Her finner du en oversikt over alle relevante egenskaper for infrarød-kameraene i IC-serien.

Tilpasset huseiere: Kontroller effektiviteten til solcelleanlegget regelmessig

I likhet med en personbil utsettes solcelleanlegget på taket for ekstreme forhold. Sol, regn, snø, vind og temperatursvingninger setter sine spor og stiller de høyeste kravene til materialer og installasjon. På den annen side skal solcelleanlegget fungere problemfritt uten vedlikehold mens bilen regelmessig kontrolleres av TÜV eller et verksted. Men gjør det det? Med den infrarøde kameraet er det enkelt å kontrollere om solcelleanlegget ditt virkelig oppnår maksimal ytelse.

Materialfeil, dårlige kontakter eller et dårlig loddepunkt kan bidra til å redusere solcelleanleggets ytelse. Kontroller derfor anlegget umiddelbart etter installasjonen ved bruk av et infrarødt varmekamera. Dermed kan du være sikker på at solcelleanlegget leverer full effekt fra starten av og at du oppnår den avkastningen du er lovet. Samtidig får du en referanseverdi som senere målinger kan rette seg etter.

Sikre kvaliteten og avkastningen på solcelleanlegget ditt med regelmessige inspeksjoner ved bruk av et infrarødt kamera. Kontroller solcelleanlegget:

 • Umiddelbart etter installasjon for å sikre at det fungerer effektivt fra begynnelsen av
 • I intervaller på ca. to år for å finne eventuelle skader fra fallende steiner, skitt, fuktighet, kortslutninger, osv.
 • Kort tid før utløpet av garantien for å oppdage material- eller installasjonsfeil og dermed spare penger

Det infrarøde kameraet gjør defekter synlige

Det infrarøde kameraet benytter termografi og gjør varmestråling synlig. Defekte solceller utvikler mer varme enn intakte celler og identifiseres av et varmekamera. Også inaktive celler vises i det termiske bildet. Dermed kan du enkelt og presist bestemme feilkilden uten å berøre moduler eller demontere solcelleanlegget.

For å kunne arbeide så nøyaktig som mulig, krever IR-kameraet en viss avstand fra gjenstanden som skal måles. Har du hyggelige naboer? Flott! Da kan målingen gjøres fra nabohuset. Et stativ med teleskoparm eller en løfteanordning er andre muligheter. På det infrarøde kameraets falskfargebilde kan du umiddelbart identifisere defekte moduler, tilkoblinger, materialskader og andre problemer. Jo høyere oppløsning og termisk sensitivitet, desto mer nøyaktig kan du lokalisere feilkilden.

For elektrikere og solcelleinstallatører: Mer sikkerhet og service med infrarød termografi og lekkasjesøk

Er du solcelleinstallatør elektroingeniør eller elektriker? Trotec tilbyr profesjonelt utstyr for inspeksjon av tak og solcelleanlegg. Slik kan du sikre deg – og gi kundene dine ekstraservice. Garanter og bevis solcelleanleggets korrekte funksjon med detaljert inspeksjon og dokumentasjon ved bruk av et veldig følsomt varmekamera. Eller tilby regelmessig kontroll og vedlikehold av solcelleanlegget som et ekstra tjenestetilbud.

Kunder som velger å bruke solen som energileverandør tenker langsiktig fordi hvert solcelleanlegg i utgangspunktet er en kostbar investering. Først etter mange år gir solcelleanlegget avkastning. Hvis det fungerer ett hundre prosent, riktignok! Selv små skader på det elektriske systemet, tilkoblinger eller solcellene gjør at en del av anlegget settes ut av drift. Ofte går denne reduksjonen i ytelse ubemerket hen i flere år. Med varmekameraet kan du enkelt finne defekte moduler eller tilkoblinger. Mange huseiere føler seg riktignok litt overveldet når det kommer til håndtering av høyteknologisk utstyr og vurdering av termografien.

Ved bruk av varmekameraet kan du tilby kundene dine en eksklusiv service som er lønnsom for begge parter i det lange løp:

 • Den regelmessige termografikontrollen garanterer kundene at solcelleanlegget deres fungerer riktig og med full ytelse.
 • Som solcelleinstallatør beskytter testingen deg ved at du kan dokumentere funksjonaliteten til solcellesystemet umiddelbart etter at det er installert
 • Som en solcelleinstallatør, elektroingeniør eller elektriker kan du tilby kundene dine spontane tester ved mistanke om feil og tap av ytelse, samt langsiktige vedlikeholdskontrakter

Profesjonelle måleinstrumenter for kontroll av taket før det installeres

Uansett om taket er flatt eller skrått må underlaget som solcelleanlegget installeres på være skadefritt. Av to grunner:

For det første gjør dette at du kan unngå eventuelle følgeskader på solcelleanlegget. For det andre bidrar det til å beskytte deg som elektriker eller solcelleinstallatør fra dyre regresskrav. Hvis du installerer et solcelleanlegg uten å kontrollere taket på forhånd, hvordan kan du senere bevise at arbeidet ditt ikke har forårsaket skade på taket?

Derfor er det bedre å utføre et lekkasjesøk på forhånd. Trotec tilbyr profesjonelle måleinstrumenter for lekkasjesøk, som f.eks. kombidetektoren LD6000.

Hvilket infrarødt kamera er det beste?

Noen ganger fører noe så simpelt som et defekt loddepunkt til at solcelleanlegget delvis slutter å fungere. På et stort anlegg kan det være vanskelig å finne frem til disse små feilkildene. Den ideelle vinkelen på glassoverflaten til solcellemodulen er også viktig for å oppnå en nøyaktig måling. Det infrarøde kameraet som brukes for å kontrollere solcelleanlegget bør derfor oppfylle følgende krav:

 • Høy bildeoppløsning, minst 320 x 240 piksler.
 • Høy termisk følsomhet, minst 0,08 °C.
 • Integrert digitalt kamera, for bedre orientering ved hjelp av det reelle bildet.
 • Bevegelig LCD-skjerm for optimal visning, uavhengig av objektivets målevinkel.

Alle varmekameraer i IC-LV-serien fra Trotec passer for bruk på solcelleanlegg. LV-modellene har i tillegg et integrert digitalkamera og DuoVision-funksjon for kombinerte visning av det termiske og reelle bildet. Valgfrie utskiftbare objektiver, f.eks. for bruk på store solcelleanlegg, er tilgjenglig. Programvarepakken som følger med i pakken inneholder alt du trenger for å dokumentere måleresultatene dine på en profesjonell måte.

Forøvrig: Du kan også lease de infrarøde kameraene!

Spør leasingavdelingen om det produktet du ønsker.

Lær om termografi og lekkasjesøk fra ekspertene – videreopplæring

Termografi eller lekkasjesøk: Begge er viktige områder som kan hjelpe deg i hverdagen og gi deg en ekstra inntektskilde.

Trotec tilbyr ulike videreopplæringsmuligheter innen termografi og lekkasjesøk på fire steder, fra kompakte seminarer til treningsleire med praktiske problemstillinger og løsninger og praktisk trening hvor du følger erfarne måleteknikere på oppdrag. Her lærer eksperter av eksperter.

Kontroller solcelleanleggene! Viktig informasjon for huseiere og installatører.

Fyr og flamme? Nei takk: Den siste tiden har vi hørt mye om mulig brannfare, forårsaket av solcelleanlegg. Det er snakk om installasjonsfeil, problemer med lysbuer og at solcelleanleggene ikke kan drives lønnsomt. Derfor anbefaler vi: Rett etter installering bør panel, kabler osv. kontrolleres. Dette bør gjentas med jevne mellomrom så lenge solcelleanlegget er i drift.

Trotec tilbyr moderne måleteknologi for kontroll av solcelleanlegg: Infrarød-kameraer som er spesialtilpasset solcelleanlegg. Måleapparater for lekkasjesøk på taket før solcelleanlegget installeres. Dette forebygger mulige defekter på anlegget som følge av lekkasje. Og måleteknologi for kontroll av kablene. Det finnes mange faktorer som kan redusere solcelleanleggets sikkerhet og funksjonalitet: Takskader fra før installasjonen, vær og vind, og skader forårsaket av dyr, for eksempel mår.

Finn årsaker med varmekamera: Feildiagnose på solcelleanlegg

Hvis et solcelleanlegg jobber med redusert kraft, drives det ikke lønnsomt. Selv små feil i moduler, forbindelser eller i det elektriske anlegget kan føre til redusert effekt i solcelleanlegget. Den store investeringen på taket bør derfor kontrolleres for feilkilder rett etter montering og ca. hvert andre år.

Med et følsomt varmebildekamera er det mulig å stille en god feildiagnose på en enkel måte uten å klatre rundt på taket eller demontere moduler. Infrarød-kameraene i IC-serien fra Trotec er svært godt egnet til denne oppgaven. Varmebildet viser små steinslag, defekte loddepunkter, fuktighet, defekte bypass-dioder, produksjonsskader, monteringsfeil, inaktive celledeler og mange andre årsaker til redusert ytelse. Feilene lokaliseres tydelig og nøyaktig.

På denne måten kan både funksjonen og lønnsomheten til solcelleanlegget kontrolleres og sikres ved hjelp av en termografi-sjekk. Regelmessig kontroll og vedlikehold forlenger levetiden til solcelleanleggene betydelig.

Er avkastningen din i fare?

Har du valgt et solcelleanlegg fordi det lønner seg for deg? Da forventer du en viss avkastning.

Oppnår du likevel ønsket avkastning dersom solcelleanlegget ditt er defekt?

Lønnsomhetsberegningen er basert på kapasiteten til solcelleanlegget ditt. Når en modul eller omformer ikke fungerer, stemmer ikke beregningen lenger. Sørg for å være på den sikre siden:

Kontroller solcelleanlegget for å sikre avkastningen din!

Enkelt og gunstig: Profesjonell måleteknologi for huseiere og installatører.

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Ytterligere brukseksempler for måleteknologi innen termografi

 • Overvåkning av ville dyr

  Foruten kikkert er det for overvåking av ville dyr spesielt ett utstyret som ikke bør mangle: et varmekamera. Ved hjelp av infrarøde bilder kan dyrene spores opp ved dårlige siktforhold og i totalt mørke. Med varmekameraene i IC-serien tilbyr Trotec pålitelige overvåkningsenheter. Hendig, presise og robuste – alt til en lav pris.

  Ytterligere informasjon
 • Helsesjekk av trær

  Det er enten eiere eller offentlig forvaltning som har ansvar for sikkerheten i parker, på stier og i skogen, og som må ta seg av området. Aktsomhetsplikten omfatter også å vurdere helsen til trærne profesjonelt for å kunne utføre noen pleietiltak. Hvis det viser seg at et tre er døende, må det fjernes raskest mulig så det ikke utgjør noen fare for forbipasserende. Ved hjelp av infrarød teknologi...

  Ytterligere informasjon
 • Hestetermografi

  Hesten er et av Tysklands mest populære dyr. Hvis en hest skulle bli syk eller akutt skadet, kan behandlingskostnadene raskt bli svært høye. Jo senere en fysisk svekkelse blir oppdaget, desto lengre og dyrere blir legingsprosessen. Termografi brukes derfor stadig hyppigere for forebygging, akutt diagnostikk og rehabilitering.

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi for grensesikring

  Overvåkningen av tilfluktsrom og grenser er en ansvarsfull oppgave. Alt dreier seg om sikkerheten. Oppgaven til grensevaktene er å spore opp uvedkommende og anholde dem. Inntrengere benytter seg fremfor alt av dårlige siktforhold som skjul, så grensevaktene må fremfor alt være rustet om natten og ved tykk tåke. Det er nødvendig med utstyr med den nyeste teknikken. Og da tilbyr varmekameraene i...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi innen stålproduksjonen

  Der det trengs kraftig ytelse, brukes det stål: anleggs- og maskinkonstruksjon, bilindustrien eller bygging av jernbaner og tilbehør. Etterspørselen etter stål er stadig økende. For at produsenten av produkter som bearbeides i stål skal kunne tilby best kvalitet, er kravene til råstålet ekstremt høye. Pålitelig og ikke-destruktiv kvalitetskontroll er mulig ved bruk av varmekameraer. Takket være...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi i husdyravl

  Varmekameraer har allerede i flere år vist seg å være effektive innen industriell husdyravl av storfe, griser, sauer, geiter og fjærkre. De gir dyreoppdrettere og veterinærer en kostnadseffektiv metode for tidlig temperaturmåling og viktige data om tilstanden til det aktuelle avlsdyret. Hos Trotec finner du et stort utvalg av kameraer for infrarød termografi.

  Ytterligere informasjon
 • Elektrotermografi

  Hvordan er tilstanden til strømledningene som skjuler seg i en vegg eller et apparat? Er plasten blitt porøs? Er det feil i koblingene? Om det er like før en strømledning eller kobling løsner, eller isoleringen er i ferd med å sprekke, kan du vente deg store skader. For å forhindre brann i ledninger og feilfunksjon i det elektriske anlegget, er det viktig å finne slike feil på ledningene tidlig og...

  Ytterligere informasjon
 • Termografi i vannverk

  Kundene til en vannleverandør forventer drift uten avbrudd. Og leverandøren garanterer en tjeneste uten avbrudd. Ved kontroll av elektronikken brukes det varmekameraer slik at tekniske problemer kan lokaliseres raskest mulig og bruken av vedlikeholdsgrupper kan fortsette på en effektiv måte. Det detaljerte infrarøde bildene som varmekameraene fra Trotec leverer, viser nøyaktig hvor det er behov...

  Ytterligere informasjon
 • Termografi i vindkraftanlegg

  Rotorbladenes oppgave i et vindkraftanlegg er å omgjøre vindkraften til elektrisk energi. De består av blandingsmateriale, kompositt, og blir utsatt for en enorm belastning både under produksjon og i drift. Derfor er det avgjørende for stabiliteten at de er i feilfri tilstand. Både produsenten og driftsansvarlig for en vindturbin får en nøyaktig oversikt over rotorbladene, både utvendig og...

  Ytterligere informasjon
 • Inspeksjon av solcelleanlegg

  Solcelleanlegg må være i optimal stand for å forsørge privatfolk og kunder som benytter seg av dem, på best mulig måte. Det kreves mer enn planlegging og installasjon. Også kontroll av solcellene og hele anlegget er utslagsgivende. Skjulte mangler eller defekter kan enkelt lokaliseres med et varmekamera fra Trotecs IC-serie. En god partner under inspeksjonen – både for fagfolk og privat.

  Ytterligere informasjon
 • Lokalisering i vann

  God sikt i høy sjø er ekstremt viktig, nettopp om natten. Det vet enhver sjømann som har vært ute med et skip i mørket. Fritidsbåtførere og redningsmannskaper som ønsker å styre båtene sine sikkert og lokalisere andre båter og personer i vannet, bruker infrarød teknologi. Varmekameraene fra Trotec gir detaljerte og innsiktsfulle termiske bilder og viser hvor det befinner seg hindre eller personer...

  Ytterligere informasjon
 • Søk etter oljeflak

  Skulle et oljeflak treffe kysten, ville det innebære store skader. Hele dyrepopulasjoner blir truet og floraen blir ødelagt. Avhengig av størrelsen snakker man til og med om en oljepest. Derfor arbeider miljøvernere og utrykningsmannskap alltid for full maskin for å lokalisere og fjerne oljen så raskt som mulig. Dette krever klarsyn, særlig når sikten er dårlig og bølgene høye. Trotec-gruppen...

  Ytterligere informasjon
 • Naturdokumentarer

  Hvordan jakter løvene om natten i ørkenen? Hvor har en anakonda skjult seg? Hvor flykter antilopene når de skremmes opp i mørket? Disse og mange andre spørsmål kan filmskapere besvare for seerne ved hjelp av helt moderne teknologi. Bruken av termokamera blir stadig mer populært når det lages naturdokumentarer. De detaljerte opptakene røper skjulte prosesser og gir seerne et fascinerende innblikk i...

  Ytterligere informasjon