Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Termografi
 3. Infrarød termografi innen stålproduksjonen

Gjenkjenne skader tidlig: Infrarød termografi innen stålproduksjonen

Ved termografiske undersøkelser med et varmekamera kan overflateteksturen til råstål bestemmes helt presist.

Der det trengs kraftig ytelse, brukes det stål: anleggs- og maskinkonstruksjon, bilindustrien eller bygging av jernbaner og tilbehør. Etterspørselen etter stål er stadig økende. For at produsenten av produkter som bearbeides i stål skal kunne tilby best kvalitet, er kravene til råstålet ekstremt høye. Pålitelig og ikke-destruktiv kvalitetskontroll er mulig ved bruk av varmekameraer. Takket være infrarød termografi synliggjøres skader på overflaten av råstålet. Til slik bruk er varmekameraene fra Trotec av svært høy kvalitet svært godt egnet.

Overvåkning og kontroll av råstålets struktur er en tidkrevende og dyr oppgave. Som regel utføres disse inspeksjonene manuelt og visuelt. En slik visuell kontroll, også av ferdige stålprodukter, betyr imidlertid at mulighetene for intense kontroller er begrenset. Med det blotte øye er det bare mulig å oppdage større sprekker og bruddsteder på materialoverflaten. Hvor detaljert feilregistreringen er, er også avhengig av den ansvarlige medarbeiderens evner til å se samt medarbeiderens faglige kunnskaper. Et annet problem er at disse prosessene ikke kan dokumenteres, og dermed ikke kan spores. Så i bil- og jernbaneindustrien er behovet stort for raskere, mer pålitelige prosedyrer for kvalitetskontroll som også er sikrere for medarbeiderne. Bruken av infrarød termografi er en seier for kvalitetskontroll innen stålproduksjonen i bil- og jernbaneindustrien. Varmekameraene går nemlig stålet etter i sømmene. Trotec-gruppen har flere varmekameraer å tilby som kan se detaljert på materialet.

Kvalitetssjekk: Infrarødt sparer tid og penger

Det trengs bare en lett oppvarming av råstålet eller stålproduktet til ca. 20 grader for at varmekameraet skal kunne synliggjøre skader på stålet. I løpet av kort tid blir defekter på overflaten synlig på bildene, fordi de åpne hulrommene er varmere enn resten av materialet.

Termografi i toppklassen

Svært høy geometrisk oppløsning kombinert med en kraftig bildesensor og høy termisk ømfintlighet: Slik presenteres for eksempel varmekameraet IC125LV fra Trotec. De 110 592 autarke individuelle temperaturmålepunktene til den infrarøde sensoren med høy oppløsning muliggjør en geometrisk oppløsning på 1,1 mrad i temperaturområdet fra -20 °C til +1500 °C.

Takket være den ekstremt høye varmefølsomheten på 0,05 °C kan de minste temperaturforskjellene, og dermed de minste skadene på det oppvarmede råstålet eller på ekstremt varme stålprodukter synliggjøres. Og IC125LV er enkelt å bruke. Det 3,5-tommers fargedisplayet muliggjør bekvem, berøringsfri inspeksjon fra alle sider. Det er selvsagt også mulig med ekte bilder og opptak av infrarøde videoer av høy kvalitet – for en utførlig og detaljert dokumentasjon.

Et integrert kamera for å ta ekte bilder og DuoVision-funksjon for sanntidsvisning av overlagrede infrarøde og visuelle bilder med ulike fremstillingsalternativer er blant standardutstyret. Takket være miniSD-minnekortet er det heller ingen lagringsproblemer ved omfangsrike målinger, og selvsagt har IC125LV, som alle varmekameraer i IC-serien, også et høytytende batteri for lengre målinger.

Infrarød termografi innen stålproduksjonen

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Ytterligere brukseksempler for måleteknologi innen termografi

 • Overvåkning av ville dyr

  Foruten kikkert er det for overvåking av ville dyr spesielt ett utstyret som ikke bør mangle: et varmekamera. Ved hjelp av infrarøde bilder kan dyrene spores opp ved dårlige siktforhold og i totalt mørke. Med varmekameraene i IC-serien tilbyr Trotec pålitelige overvåkningsenheter. Hendig, presise og robuste – alt til en lav pris.

  Ytterligere informasjon
 • Helsesjekk av trær

  Det er enten eiere eller offentlig forvaltning som har ansvar for sikkerheten i parker, på stier og i skogen, og som må ta seg av området. Aktsomhetsplikten omfatter også å vurdere helsen til trærne profesjonelt for å kunne utføre noen pleietiltak. Hvis det viser seg at et tre er døende, må det fjernes raskest mulig så det ikke utgjør noen fare for forbipasserende. Ved hjelp av infrarød teknologi...

  Ytterligere informasjon
 • Hestetermografi

  Hesten er et av Tysklands mest populære dyr. Hvis en hest skulle bli syk eller akutt skadet, kan behandlingskostnadene raskt bli svært høye. Jo senere en fysisk svekkelse blir oppdaget, desto lengre og dyrere blir legingsprosessen. Termografi brukes derfor stadig hyppigere for forebygging, akutt diagnostikk og rehabilitering.

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi for grensesikring

  Overvåkningen av tilfluktsrom og grenser er en ansvarsfull oppgave. Alt dreier seg om sikkerheten. Oppgaven til grensevaktene er å spore opp uvedkommende og anholde dem. Inntrengere benytter seg fremfor alt av dårlige siktforhold som skjul, så grensevaktene må fremfor alt være rustet om natten og ved tykk tåke. Det er nødvendig med utstyr med den nyeste teknikken. Og da tilbyr varmekameraene i...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi i husdyravl

  Varmekameraer har allerede i flere år vist seg å være effektive innen industriell husdyravl av storfe, griser, sauer, geiter og fjærkre. De gir dyreoppdrettere og veterinærer en kostnadseffektiv metode for tidlig temperaturmåling og viktige data om tilstanden til det aktuelle avlsdyret. Hos Trotec finner du et stort utvalg av kameraer for infrarød termografi.

  Ytterligere informasjon
 • Elektrotermografi

  Hvordan er tilstanden til strømledningene som skjuler seg i en vegg eller et apparat? Er plasten blitt porøs? Er det feil i koblingene? Om det er like før en strømledning eller kobling løsner, eller isoleringen er i ferd med å sprekke, kan du vente deg store skader. For å forhindre brann i ledninger og feilfunksjon i det elektriske anlegget, er det viktig å finne slike feil på ledningene tidlig og...

  Ytterligere informasjon
 • Termografi i vannverk

  Kundene til en vannleverandør forventer drift uten avbrudd. Og leverandøren garanterer en tjeneste uten avbrudd. Ved kontroll av elektronikken brukes det varmekameraer slik at tekniske problemer kan lokaliseres raskest mulig og bruken av vedlikeholdsgrupper kan fortsette på en effektiv måte. Det detaljerte infrarøde bildene som varmekameraene fra Trotec leverer, viser nøyaktig hvor det er behov...

  Ytterligere informasjon
 • Termografi i vindkraftanlegg

  Rotorbladenes oppgave i et vindkraftanlegg er å omgjøre vindkraften til elektrisk energi. De består av blandingsmateriale, kompositt, og blir utsatt for en enorm belastning både under produksjon og i drift. Derfor er det avgjørende for stabiliteten at de er i feilfri tilstand. Både produsenten og driftsansvarlig for en vindturbin får en nøyaktig oversikt over rotorbladene, både utvendig og...

  Ytterligere informasjon
 • Inspeksjon av solcelleanlegg

  Solcelleanlegg må være i optimal stand for å forsørge privatfolk og kunder som benytter seg av dem, på best mulig måte. Det kreves mer enn planlegging og installasjon. Også kontroll av solcellene og hele anlegget er utslagsgivende. Skjulte mangler eller defekter kan enkelt lokaliseres med et varmekamera fra Trotecs IC-serie. En god partner under inspeksjonen – både for fagfolk og privat.

  Ytterligere informasjon
 • Lokalisering i vann

  God sikt i høy sjø er ekstremt viktig, nettopp om natten. Det vet enhver sjømann som har vært ute med et skip i mørket. Fritidsbåtførere og redningsmannskaper som ønsker å styre båtene sine sikkert og lokalisere andre båter og personer i vannet, bruker infrarød teknologi. Varmekameraene fra Trotec gir detaljerte og innsiktsfulle termiske bilder og viser hvor det befinner seg hindre eller personer...

  Ytterligere informasjon
 • Søk etter oljeflak

  Skulle et oljeflak treffe kysten, ville det innebære store skader. Hele dyrepopulasjoner blir truet og floraen blir ødelagt. Avhengig av størrelsen snakker man til og med om en oljepest. Derfor arbeider miljøvernere og utrykningsmannskap alltid for full maskin for å lokalisere og fjerne oljen så raskt som mulig. Dette krever klarsyn, særlig når sikten er dårlig og bølgene høye. Trotec-gruppen...

  Ytterligere informasjon
 • Naturdokumentarer

  Hvordan jakter løvene om natten i ørkenen? Hvor har en anakonda skjult seg? Hvor flykter antilopene når de skremmes opp i mørket? Disse og mange andre spørsmål kan filmskapere besvare for seerne ved hjelp av helt moderne teknologi. Bruken av termokamera blir stadig mer populært når det lages naturdokumentarer. De detaljerte opptakene røper skjulte prosesser og gir seerne et fascinerende innblikk i...

  Ytterligere informasjon