Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Arbeidstelt, mobil personvern
  3. Evakueringsøvelse fra tog

Sikkerhet på skinner: Evakueringsøvelse fra tog

Med en tåke- og røykgassimulator kan man simulere brann på et tog – og besetningen kan øve på en nødssituasjon

Om det er et defekt klimaanlegg, en skade på drivverket eller brann i ei søppelbøtte: Årsaken til røykutvikling på et tog kan som regel først fastsettes etter slukkingen. Innen brannen er slukket må imidlertid besetningen bevare roen og evakuere passasjerene. I tilsvarende brannøvelser blir medarbeiderne forberedt på alvoret. Ved en slik øvelse blir ofte tåke- og røykgassimulator FS200 fra Trotec brukt. Den sørger for konstant og naturlig ufarlig røykutvikling.

Når det spres tykk røyk i en avdeling eller en vogn på et tog, bryter panikken ut. Passasjerene vet som regel ikke hva årsaken til den kvelende røyken er og hvor stor fare som truer. Da hjelper bare én ting: Passasjerene må kunne stole på besetningen i en nødssituasjon, for besetningen vet hva de skal gjøre. For nettopp når det bryter ut brann under en togtur, så må roen bevares. Togføreren må først stoppe toget, slik at passasjerene kan føres utenfor. Rad for rad kontrollerer besetningen avdelingene, toalettene og spisevognen for å evakuere alle personer så raskt som mulig.

Test før alvoret

For at besetningen skal kunne håndtere en slik nødssituasjon på en glimrende og suveren måte, må de være forberedt på slike situasjoner. Med evakueringsøvelser lærer de hvordan de skal gå frem ved ukjent røykutvikling i et tog og hvordan de skal sørge for passasjerenes sikkerhet. Fremfor alt må det tas hensyn til at vognene raskt blir fulle av tett røyk i tilfelle brann i et tog. Det gjelds å sørge for åndedrettsvern og beholde orienteringen slik at passasjerene kan føres ut i frisk luft så raskt som mulig.

En slik alvorlig situasjon tester besetningen ved mest mulig reelle betingelser. Det betyr at minst én vogn må stilles til disposisjon, og her slippes det ut tett røyk. Trotecs tåke- og røykgassimulator FS200 skaper på kort tid de siktforholdene som råder ved en brann i et trangt rom.

Pålitelig bruk

Transporten og igangsettingen av tåke- og røykgassimulatoren er fantastisk enkelt. Takket være de kompakte dimensjonene og den lave vekten kan den kompakte kraftpakken uten problemer stilles opp i en vogn. Med få håndgrep er beholderens holder låst opp og foldet ut, og beholderen med tåkevæsken kan settes inn. Alt etter behov stilles den ekstremt kraftige turbinen og væskepumpen til FS200 inn. Praktisk: Disse innstillingene gjøres trinnløst, slik at tettheten på den kunstige tåken kan tilpasses til de individuelle driftsbetingelsene. Den intelligente effektkoblingen av turbiner, varme og pumpe sørger for at røyken ikke skal svikte under en evakueringsøvelse i toget. På den måten kan den tette tåkestrømmen produseres jevnt uten at apparatet må ettervarmes.

Den som bruker tåke- og røykgassimulatoren FS200 til evakueringsøvelser, kan konsentrere seg fullt og helt om det som skjer. Kort monteringstid og rask preparering av vognen uten ekstra tilsyn av utstyret garanteres.

Tåke- og røykgassimulatoren FS200 ved evakueringsøvelser på tog

  • Profesjonell kvalitet "made in Germany" – naturligvis fra Trotec
  • Konstant, tett tåkeutvikling
  • Rask preparering av vognen
  • Problemfri transport takket være de kompakte dimensjonene og den lave vekten
  • Trinnløst justerbar for optimal tilpasning til bruksstedet og for en kontinuerlig og pålitelig bruk

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig