Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

Luftavfuktere i stålindustrien
 1. Bransjeløsninger
 2. Bransjeoversikt
 3. Stålindustrien

Luftavfuktere i stålindustrien

Profesjonelle systemer for dråpeutskilling til tørrholding i stållagre.

Luftavfuktere i stålindustrien

Profesjonelle løsninger for alle arbeidstrinn

Innen stålindustrien finnes det mange prosesser der det skilles ut væsker, slik at fukten må transporteres bort. Det starter med produksjonen. Dråpeutskilling reduserer kjemiske tap og emisjoner. Dessuten beskytter en målrettet avfukting anleggene og viktige deler mot skadelig korrosjon. Også lagring av stålproduktene krever at en viss luftfuktighet overholdes, noe som forhindrer at produktene angripes av korrosjon og oksidering. For en avstemt tørking i alle områder innen stålindustrien tilbyr Trotec perfekte løsninger. Både som permanente systemer og utleievarianter.

Under stålproduksjonen er det svært viktig å holde luftfuktigheten nede, siden det reduserer kjemiske tap og emisjoner. På samme måte krever optimal lagring av produktene også lav luftfuktighet. Et eksempel er driften av et behandlingsanlegg der det benyttes kjemikalier til behandling av stålet. Allerede under produksjonen av stålproduktene må visse luftfuktighetsverdier ikke overskrides. Dette ville gå ut over prosessen, og gjøre det mulig for fukten å angripe de til dels ømfintlige maskinene.

Gode lagerbetingelser

Lagring av stålprodukter krever også lav luftfuktighet. Er fuktigheten for høy, blir de kalde overflatene fuktige, slik at materialene blir utsatt for oksidering og korrosjon. Dette går ut over kvaliteten til produktene, og kan gjøre dem ubrukelige. Stål begynner å korrodere allerede når den relative luftfuktigheten stiger over 50 prosent. Ligger den relative fuktigheten på over 50 prosent, er oksideringshastigheten inntil 2000 ganger høyere enn når luftfuktigheten er proporsjonalt lavere. Altså er det viktig å unngå å bruke vann i nærheten av lagrene og å sørge for en aktiv og effektiv luftavfukting. På denne måten kan du både sikre kvaliteten på metallprodukter og senke svinnet.

Beskytter ømfintlig utstyr og maskiner

Det er ikke bare stålproduktene som lagres, som må beskyttes. Også annet utstyr, som kompressorer, turbiner og gassturbinfiltre må beskyttes mot fukt og korrosjon. De tar raskt skade av høy luftfuktighet. Maskiner behøver tørr luft. I motsetninger til oss mennesker krever maskin- og produksjonsanlegg ekstrem tørr luft. Dette er den eneste måten å unngå korrosjonsproblemer på.

Dette diagrammet viser korrosjon i stål

Gode partnere for luftavfukting

Dråper av væske oppstår overalt der gasser eller væsker blir skilt. De forårsaker som regel betraktelige tekniske problemer i produksjonsanlegg. Trotec til byr effektive løsninger for luftavfukting som bidrar til å sikre effektiviteten i hele anlegg og forhindre produksjonsfeil: de stasjonære TTR-adsorpsjons-tørkeaggregater. De sørger selvsagt også for å avfukte hele lagre på en effektiv måte. Produktene er dermed beskyttet mot fukt over hele linjen. Den fuktige luften føres gjennom en rotor med hygroskopisk overflate som adsorberer fuktigheten. Deretter blåses den tørre luften ut i lageret.

Oversikt: de aktuelle klimaverdiene

For å være på den sikre siden kan du måle luftfuktighetsverdiene i alle områder av et stålindustrianlegg på en rask og enkel måte. Alle fuktmålere og særlig klimadatalogger fra Trotec er sterke og nøyaktige måleinstrumenter for klimadetaljer.

Bruk vår beste praksis industrielle tjeneste

Nutzen Sie den Best-Practice-Industrieservice von Trotec

Fordi hvert industriselskap har sine egne karakteristiske prosesser, systemer og rom, krever hver luftbehandlingsløsning også en saksspesifikk enhetskonfigurasjon. I sum er det ofte vanskelig å beregne de kombinerte effektene av luftstrømmer, luftfuktighetsforhold og temperatursvingninger på et rent teoretisk grunnlag, for eksempel i låseområder eller på transportørruter. Resultatet: Unødvendige ekstra kostnader på grunn av overbelastede krav eller - enda verre - i praksis, utilstrekkelig fungerende løsninger.

Du kan stole på våre eksperter

Erfarne klimaanleggsspesialister er nødvendig for å nøyaktig beregne behovene i industrien og utvikle skreddersydde konsepter for klimaanlegg. Stol på ekspertteamet vårt og tjenestene til industrielle tjenester: Vi analyserer situasjonen for individuelle behov sammen med deg på stedet, bestemmer de spesifikke enhetskravene og utarbeider en skreddersydd prosjektløsning helt til den nøyaktige plasseringen av enhetene.

Våre industrikonsulenter vil også gjerne informere deg personlig på tlf. +49 2452 962-777 om vår beste praksis industrielle service. Eller du kan ganske enkelt sende en forespørsel direkte til våre bransjeeksperter med dine personlige krav. Vi svarer raskt!

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …

Trotec-produkter for stålindustrien

Brukseksempler for stålindustrien

 • Tørking av trykkluft

  De vanligste årsakene til produksjonsstans er for mye vanndamp i maskiner og anlegg, og korrosjon i rørledninger. Derfor er det viktig å unngå for fuktig trykkluft. En effektiv mulighet er å bruke kraftige lufttørkere. Hvor tørr trykkluften må være for å å sikre optimale produksjonsbetingelser og vern av maskiner og anlegg, finner du ut ved å se på den relative luftfuktigheten. Ligger den under 50...

  Ytterligere informasjon
 • Kabelreparasjon

  Kabler i industrien utsettes hyppig for de tøffeste miljøbetingelser. Da oppstår det defekter som fører til at den nødvendige strømforsyningen avbrytes – og det gjerne over lengre tid. For å forhindre alvorlig produksjonsstans, eller kunne utføre reparasjoner så raske som mulig, lokaliseres kabelbrudd og -defekter med infrarød termografi. For effektiv kabelreparasjon i industrien brukes de...

  Ytterligere informasjon