Løsninger for næringsmiddelindustrien

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Bransjeløsninger
 2. Bransjeoversikt
 3. Næringsmiddel­industrien

Løsninger for næringsmiddelindustrien

Ivareta hygiene, driftsøkonomi og driftssikkerhet ved hjelp av klimakondisjonering

Næringsmiddelindustrien er kanskje den bransjen der hygiene, driftsøkonomi og driftssikkerhet er tettest knyttet til klimaforhold og fuktighet.

Ukontrollert fuktighet fører til

 • for høye AW-verdier i næringsmidler
 • kondensproblemer ved varetransport mellom ulike temperatursoner (f.eks. kjølelageret og lastesonen)
 • hygieneproblemer under bearbeiding, eller forringede produktegenskaper
 • hygiene- og kondensproblemer ved rengjøring, arbeid med dampstråler, i vaskeanlegg for transportkasser, eller ved flaskerengjøring
 • kvalitetsproblemer ved lagring (f.eks. at krydder eller pulver klumper seg)
 • hygiene- og kondensproblemer i slakteområder (f.eks. ved fjerning av bust, oppstykking og i svikammeret)
 • korrosjon og økt vedlikeholdsbehov for maskiner og bygninger
 • akselerert slitasje på bygningsstrukturer og økte fyringskostnader pga. reduserte isolasjonsverdier for bygningskroppen

Endrede produksjonsteknikker eller mer komplekse logistikkprosesser ved lagring og transport krever dessuten at fuktighetsstyringen er tilpasset de aktuelle kravene.

Endrede krav for eksisterende anlegg

Det er en kjent sak at for høy luftfuktighet kan forårsake en rekke problemer for råvarer og bearbeidingsprosesser, og at nøyaktig styring av luftfuktigheten er avgjørende for å sikre optimale klima- og hygieneforhold. Samtidig er det ikke til å komme utenom at hver eneste virksomhet i næringsmiddelindustrien har sine særegenheter samt spesifikke arbeidsprosesser, anlegg og lokaler. Såkalte standardløsninger fungerer her dårlig, og ombygging av eksisterende HVAC-systemer er for arbeids- og kostnadskrevende til å være et reelt alternativ.

Løsningen: Trotec Condition Management for næringsmiddelindustrien

Trotec Condition Management får slutt på ukontrollert fuktighet: De ettermonterbare avfuktingssystemene våre kombinerer skreddersydde avfuktingsløsninger med høy fleksibilitet og driftsøkonomi.

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …

Trotec-produkter for næringsmiddelindustrien

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig