Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Klimatisering
  3. Klimatisering av prosesser – elektronikkindustrien

Prosessklimatisering i elektronikk- og halvlederproduksjonen

Punktvis luftavfukting for hvert bearbeidingstrinn

Mange av bearbeidingsprosessene ved produksjon av elektroniske komponenter og halvledere krever ekstremt tørr luft – dels med duggpunkter langt under 0 °C. Disse lave duggpunktene kan enkelt oppnås med ytekraftige adsorpsjonstørkere, også punktvis i en maskin.

Mange elektroniske og elektromekaniske komponenter er høyømfintlige for fuktighet. For høy luftfuktighet under produksjonen av elektronikk og halvledere kan føre til problemer i form av korrosjon på ledningssegmenter og kondens på overflaten av mikrochiper. I tillegg er enkelte kjemiske stoffer svært ømfintlige overfor forstyrrelser: For høy luftfuktighet kan for eksempel gjøre at fotoavdekningen hefter dårlig, og dette vil i sin tur føre til driftsforstyrrelser i halvlederkomponentene. Mange av disse prosessene må avfuktes lokalt og uavhengig av romluften. Våre reguleres optimalt med adsorpsjonstørkerne muliggjør punktvis avfukting – blant annet gjennom målrettet tilføring av tørr luft via slanger.

Økonomisk prosessklimatisering med adsorpsjonstørkere

De stasjonære og mobile adsorpsjonstørkerne i TTR-serien sørger gjennom en av de tre variantene av TTR-funksjonsprinsippet for høy avfuktingseffekt samtidig som energiforbruket er lavt. De mobile adsorpsjonstørkerne TTR 400 D og TTR 500 D er særlig egnet for punktvis prosessklimatisering i elektronikk- og halvlederindustrien. I tillegg kan det opprettes lukkede klimasoner ved å kombinere arbeidsteltene våre med luftavfukting. Ved prosessklimatisering i større lokaler eller produksjonslinjer med behov for lave duggpunkter, anbefales de stasjonære adsorpsjonstørkerne med modellnummer TTR 800 - 13500.     

TTR 400 D og TTR 500 D oppnår ekstremt lave duggpunkter.

De to innovative adsorpsjonstørkerne TTR 400 D og TTR 500 D – der "D" står Duoventic-luftmengderegulering– gir dessuten maksimal fleksibilitet ved innstilling av nødvendig mengde tørrluft. I motsetning til vanlig ventilering kan disse to mobile adsorpsjonstørkerne oppnå duggpunkttemperaturer som er opptil 30 °C lavere enn prosessluften som suges inn. Dette muliggjør duggpunkter langt under 0 °C, og dermed vesentlig dypere tørkingstilstander og betraktelig høyere energieffektivitet! Lave duggpunkter ved minusgrader er for eksempel nødvendig når elektroniske komponenter må mellomlagres i tørkeskap før de brukes i andre produksjonsprosesser. Ekstremt lave duggpunkter på langt under -40 °C er også påkrevd ved QS-tester under produksjon av høyeffektive halvledere (IGBT-er). For å unngå at halvlederne iser er ekstrem luftavfukting eneste løsning.

Rådgivning og mobilt testutstyr: Bruk vår industriservice

Trotec Group tilbyr deg som elektronikk- og halvlederprodusent teknisk og økonomisk optimaliserte løsninger og alt du trenger av utstyr. Avhengig av det aktuelle oppdraget kan vår industriservice dekke hele prosessklimatiseringen eller deler av den. I tillegg stiller vi mobilt utstyr til din disposisjon, slik at du kan teste den planlagte prosessklimatiseringen på forhånd, og forvisse deg om at den fungerer i praksis.

Flere løsninger for elektronikk- og halvlederindustrien

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

  • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
  • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
  • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …