Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

  1. Bruksområder
  2. Fuktighetsregulering
  3. Fuktighetsregulering ved lagring av trebåter

Fuktighetsregulering ved lagring av trebåter

Den beste luftfuktigheten for lagring av trebåter er på 60 – 65 %

Tre er et levende materiale – og det er ikke alltid en fordel for båten!

Hvis luften er for tørr, er det fare for at de sensitive treplankene i båten tørker ut. Konsekvensene er sprekker i fugene, misdannelser og et sprøtt skrog.

Tre er et organisk materiale som reagerer på ulike temperaturer og luftfuktighet. Derfor lønner det seg å holde luftfuktigheten så jevn som mulig om vinteren. Trotec leverer apparatene som behøves til effektiv fukting eller avfukting av vinteropplag, lagere og haller.

Klassiske trebåter er ofte verdifulle, eller svært verdifulle. Derfor er perfekte lagringsbetingelser spesielt viktige i opplagstiden fra senhøsten til våren. Dette gjelder særlig inneklimaet der båten er i opplag. Her er det særlig luftfuktigheten som er avgjørende.

Avhengig av klimaforholdene på lagringsstedet kan det lønne seg å bruke en luftfukter eller luftavfukter til fuktighetsregulering. Trotec har et stort utvalg av mobile luftfuktere samt stasjonære kondenserings-luftavfuktere som er egnet for nærmest alle romstørrelser.

Kjekt å vite: Samme om det gjelder en verftshall eller garasje ved huset − en konstant luftfuktighetskorridor på 60 − 65 % er optimalt for å ta vare på båtens verdi og dermed også for lagringsstedet.

Luftfuktere: Perfekt klima for trebåter

Dersom romluften i vinterlageret er for tørr, er de mobile luftfuktere fra Trotec en nyttig hjelper. De effektive og enkle apparatene genererer ønsket luftfuktighet på en pålitelig måte. På denne måten kan det enkelt og effektivt forhindres at den tørre luften fører til skader på trebåten som lagres. Trotec har et stort utvalg av fordunstings-luftfuktere som passer til alle romstørrelser og klimakrav. Med en fukteeffekt på 60 liter per dag garanterer for eksempel effektive B 500 luftfukter at luftfuktigheten i kommersielle båtlagre alltid reguleres til et optimalt nivå. Den innovative, trådløse sensoren garanterer nøyaktig måling og styring av luftfuktigheten. For mindre haller og private lagre anbefaler vi den hygrostatstyrte luftfukteren B 400 som også har en fuktekapasitet på inntil 60 liter om dagen.

Luftavfuktere: Hvis det er for fuktig inne

Avhengig av lagringsstedet kan det også forekomme at luftfuktigheten er for høy. For fuktig luft kan også medføre skader på hele båten, for eksempel på grunn av faren for muggdannelse, noe som også går ut over interiøret til de verdifulle båtene. Med de stasjonære kondenseringsluftavfukterne i DH-serien for større lagerhaller og den mobile TTK-S-serien for mindre vinterlagre har Trotec et stort utvalg luftavfuktere for pålitelig avfukting av alle typer lagre i alle størrelser.

Hvis trebåter skal legges i opplag i en lagerhall uten oppvarming, er den robuste kondensatoren DH 60 et utmerket valg som beskytter mot fuktighet. Med en avfuktingseffekt på 90 liter om dagen er dette effektive apparatet pålitelig også ved lave temperaturer på inntil 0°. I mindre vinterlagere på opptil 90 m² garanterer den mobile kondenseringsluftavfukteren TTK 105 S hygrostatstyrt avfukting i kontinuerlig drift.

Hygrometer: Måler luftfuktigheten på et øyeblikk

Trotec har et stort utvalg av hygrometere og dataloggere i sitt sortiment. Ved hjelp av denne luftfuktighetsmåleren kan du fastslå luftfuktigheten permanent og nøyaktig − fra enkle målinger av luftfuktigheten og temperaturen med BZ05 termohygrometer til måling og lagring av klimadata over tid i en klimadatalogger med mange evalueringsmuligheter.

Flere løsninger

Fuktighetsregulering ved lagring av trebåter

Brukseksempel for fuktighetsregulering