Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Termografi
 3. Termografi i vindkraftanlegg

Kvalitetskontroll: Termografi i vindkraftanlegg

Før installasjon må rotorblader til vindkraftanlegg kontrolleres meget nøye for feil – ved hjelp av et varmekamera.

Rotorbladenes oppgave i et vindkraftanlegg er å omgjøre vindkraften til elektrisk energi. De består av blandingsmateriale, kompositt, og blir utsatt for en enorm belastning både under produksjon og i drift. Derfor er det avgjørende for stabiliteten at de er i feilfri tilstand. Både produsenten og driftsansvarlig for en vindturbin får en nøyaktig oversikt over rotorbladene, både utvendig og innvendig, for å forsikre seg om at de vil fungere feilfritt over lang tid. Alle varmekameraer fra Trotec gir detaljerte bilder som tydelig viser frem feil eller mangler. Nøyaktig og skånsom kontroll takket være Trotec!

Vindkraftanlegg er den viktigste måten å utnytte vindkraft på. Som oftest bygges vindkraftanlegg med tre rotorblader som omgjør vindenergien til elektrisk kraft. Rotorbladene er nok de viktigste komponentene i et vindkraftanlegg, siden de tar opp energien fra vinden og overfører den til generatoren. Der opptil hundre meter lange og består av kompositt, slik at vekten skal bli lavest mulig. Men det skjer av og til at det oppstår feil og små mangler på rotorbladene under produksjon, noe som kan få alvorlige konsekvenser. Dersom det skulle oppstå skader eller brudd under drift, innebærer dette stor fare for medarbeiderne som måtte oppholde seg i nærheten av vindkraftanlegget. I tillegg kommer finansielle tap. Derfor er en detaljert kvalitetskontroll helt avgjørende.

Slike inspeksjoner utføres som regel ved hjelp av ultralyd eller ved direkte kontakt. Dette gjør dem meget tidkrevende og kompliserte. I tillegg finnes det en stor ulempe ved visuell inspeksjon: Inspektørene kan ikke se inn i rotorbladene. Dermed begrenser kontrollen seg til overflaten. Infrarød-teknologi gir et omfattende innblikk i og oversikt over rotorbladet.

Oppdag feil tidsnok

Til dette formålet har Trotec et stort utvalg effektive og nøyaktige varmekameraer. De detaljerte, skarpe varmebildene viser tydelig anomalier i kompositten, på grunn av temperaturforskjellene de forårsaker. Kvalitetskontrollen utføres ved hjelp av et av de praktiske og effektive varmekameraene fra Trotec. På relativt kort tid vil fagfolk kunne undersøke tilstanden til rotorbladets materiale. Virkelige talenter når det gjelder skånsom lokalisering av feil er varmekameraene i IC-serien. De overbeviser med nøyaktige termografiske målinger i sanntid – og det ved et spesielt høyt temperaturmåleområde. Takket være de allsidige måle- og analysefunksjonene gir de pålitelige, raske og nøyaktige resultater og finner selv de minste feil.

Spesielt effektivt

Vårt varmekamera IC085LV garanterer høyeste effektivitet. Det fungerer i et temperaturområde fra -20 til +600 grader Celcius og er utstyrt med en stor infrarødsensor med over 110 000 autarke temperaturmålepunkter. IC085LV står for helt nøyaktige måleresultater. Blant standardutstyret er et realbildekamera, fotolampe og DuoVision-funksjon til visning av overlappende infrarød- og reelle bilder. Og fagfolk kan opprette detaljert dokumentasjon av rotorblad-inspeksjonen. Bluetooth-tilkobling fås som ekstrautstyr. Slik kan du i tillegg ta opp muntlige kommentarer, slik at de inspiserte områdene og eventuelle materialfeil kan beskrives og lagres.

Fordeler ved IC085LV

 • helradiometrisk IR-kamera produsert i EU oppfyller de høyeste krav
 • effektiv bildesensor med 384 x 288 målepunkter
 • høy termisk følsomhet på 0,05 grader Celcius for detaljerte varmebilder
 • Temperaturmålingsområde fra -20 til 600 grader Celcius
 • meget høy geometrisk oppløsning på 1,1 mrad

Flere løsninger

Termografi i vindkraftanlegg

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Ytterligere brukseksempler for måleteknologi innen termografi

 • Overvåkning av ville dyr

  Foruten kikkert er det for overvåking av ville dyr spesielt ett utstyret som ikke bør mangle: et varmekamera. Ved hjelp av infrarøde bilder kan dyrene spores opp ved dårlige siktforhold og i totalt mørke. Med varmekameraene i IC-serien tilbyr Trotec pålitelige overvåkningsenheter. Hendig, presise og robuste – alt til en lav pris.

  Ytterligere informasjon
 • Helsesjekk av trær

  Det er enten eiere eller offentlig forvaltning som har ansvar for sikkerheten i parker, på stier og i skogen, og som må ta seg av området. Aktsomhetsplikten omfatter også å vurdere helsen til trærne profesjonelt for å kunne utføre noen pleietiltak. Hvis det viser seg at et tre er døende, må det fjernes raskest mulig så det ikke utgjør noen fare for forbipasserende. Ved hjelp av infrarød teknologi...

  Ytterligere informasjon
 • Hestetermografi

  Hesten er et av Tysklands mest populære dyr. Hvis en hest skulle bli syk eller akutt skadet, kan behandlingskostnadene raskt bli svært høye. Jo senere en fysisk svekkelse blir oppdaget, desto lengre og dyrere blir legingsprosessen. Termografi brukes derfor stadig hyppigere for forebygging, akutt diagnostikk og rehabilitering.

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi for grensesikring

  Overvåkningen av tilfluktsrom og grenser er en ansvarsfull oppgave. Alt dreier seg om sikkerheten. Oppgaven til grensevaktene er å spore opp uvedkommende og anholde dem. Inntrengere benytter seg fremfor alt av dårlige siktforhold som skjul, så grensevaktene må fremfor alt være rustet om natten og ved tykk tåke. Det er nødvendig med utstyr med den nyeste teknikken. Og da tilbyr varmekameraene i...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi innen stålproduksjonen

  Der det trengs kraftig ytelse, brukes det stål: anleggs- og maskinkonstruksjon, bilindustrien eller bygging av jernbaner og tilbehør. Etterspørselen etter stål er stadig økende. For at produsenten av produkter som bearbeides i stål skal kunne tilby best kvalitet, er kravene til råstålet ekstremt høye. Pålitelig og ikke-destruktiv kvalitetskontroll er mulig ved bruk av varmekameraer. Takket være...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi i husdyravl

  Varmekameraer har allerede i flere år vist seg å være effektive innen industriell husdyravl av storfe, griser, sauer, geiter og fjærkre. De gir dyreoppdrettere og veterinærer en kostnadseffektiv metode for tidlig temperaturmåling og viktige data om tilstanden til det aktuelle avlsdyret. Hos Trotec finner du et stort utvalg av kameraer for infrarød termografi.

  Ytterligere informasjon
 • Elektrotermografi

  Hvordan er tilstanden til strømledningene som skjuler seg i en vegg eller et apparat? Er plasten blitt porøs? Er det feil i koblingene? Om det er like før en strømledning eller kobling løsner, eller isoleringen er i ferd med å sprekke, kan du vente deg store skader. For å forhindre brann i ledninger og feilfunksjon i det elektriske anlegget, er det viktig å finne slike feil på ledningene tidlig og...

  Ytterligere informasjon
 • Termografi i vannverk

  Kundene til en vannleverandør forventer drift uten avbrudd. Og leverandøren garanterer en tjeneste uten avbrudd. Ved kontroll av elektronikken brukes det varmekameraer slik at tekniske problemer kan lokaliseres raskest mulig og bruken av vedlikeholdsgrupper kan fortsette på en effektiv måte. Det detaljerte infrarøde bildene som varmekameraene fra Trotec leverer, viser nøyaktig hvor det er behov...

  Ytterligere informasjon
 • Inspeksjon av solcelleanlegg

  Solcelleanlegg må være i optimal stand for å forsørge privatfolk og kunder som benytter seg av dem, på best mulig måte. Det kreves mer enn planlegging og installasjon. Også kontroll av solcellene og hele anlegget er utslagsgivende. Skjulte mangler eller defekter kan enkelt lokaliseres med et varmekamera fra Trotecs IC-serie. En god partner under inspeksjonen – både for fagfolk og privat.

  Ytterligere informasjon
 • Lokalisering i vann

  God sikt i høy sjø er ekstremt viktig, nettopp om natten. Det vet enhver sjømann som har vært ute med et skip i mørket. Fritidsbåtførere og redningsmannskaper som ønsker å styre båtene sine sikkert og lokalisere andre båter og personer i vannet, bruker infrarød teknologi. Varmekameraene fra Trotec gir detaljerte og innsiktsfulle termiske bilder og viser hvor det befinner seg hindre eller personer...

  Ytterligere informasjon
 • Søk etter oljeflak

  Skulle et oljeflak treffe kysten, ville det innebære store skader. Hele dyrepopulasjoner blir truet og floraen blir ødelagt. Avhengig av størrelsen snakker man til og med om en oljepest. Derfor arbeider miljøvernere og utrykningsmannskap alltid for full maskin for å lokalisere og fjerne oljen så raskt som mulig. Dette krever klarsyn, særlig når sikten er dårlig og bølgene høye. Trotec-gruppen...

  Ytterligere informasjon
 • Naturdokumentarer

  Hvordan jakter løvene om natten i ørkenen? Hvor har en anakonda skjult seg? Hvor flykter antilopene når de skremmes opp i mørket? Disse og mange andre spørsmål kan filmskapere besvare for seerne ved hjelp av helt moderne teknologi. Bruken av termokamera blir stadig mer populært når det lages naturdokumentarer. De detaljerte opptakene røper skjulte prosesser og gir seerne et fascinerende innblikk i...

  Ytterligere informasjon