Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Lagring og logistikk avfukting
 3. Konstant trefuktighet på trelastlageret

Hold trefuktigheten konstant på trelastlageret

Luftavfuktere er løsningen for kvalitetssikring av trevirke

Kondensator eller adsorpsjonsprinsipp? Industriservice hjelper deg

Den nødvendige konstante trefuktigheten på f.eks. mindre enn 9 prosent ved lagring av trevirke skapte en utfordring for trevirket som brukes i møbelproduksjon, fordi uten en luftavfukter sørger sesongbaserte temperaturforskjeller og -svingninger for at fuktighetsnivået i treverket øker. Dette har en betydelig negativ innvirkning på trekvaliteten, fra problemer med bearbeiding til vraking av trevirket.

Luftfuktigheten på trelastlageret er den avgjørende faktoren for en jevn trekvalitet. Trefuktigheten står og faller med luftfuktigheten, fordi hvert hygroskopiske materiale søker en balanse med den omgivende luftkvaliteten. Trevirket tilpasser seg derfor luften både når det gjelder temperatur og produktfuktighet. Den såkalte likevektstilstanden er nådd når trevirket og luften ikke lenger får fuktighet fra hverandre. For lagring av trevirke til møbler betyr det f.eks. at fuktigheten må ligge på under 43 prosent, slik at trefuktigheten kan holde seg på under 9 prosent. For en ønsket trefuktighet på 11 prosent må luftfuktigheten konstant være på 55 prosent. Temperaturen spiller i denne anledning ingen rolle. Trelastlageret trenger altså ikke et varmesystem, men bare en luftavfukter med pålitelige måleinstrumenter for konstant regulering av fuktigheten.

Luftavfukter med kondenserings- eller adsorpsjonsprinsipp, hva som er riktig avhenger av ulike faktorer. Be oss om råd. Våre konsulenter i industriservice hjelper deg gjerne med å beregne kapasiteten.

Adsorpsjons-luftavfuktere i TTR-serien for trelastlagre

Begge seriene med luftavfuktere passer for bruk på trelastlageret. De store stasjonære adsorpsjonstørkerne i TTR-serien jobber pålitelig i minustemperaturer ned til -20 °C i store haller. Den største luftavfukteren i denne serien, TTR 13500, avfukter f.eks. 13300 kubikkmeter luft pr. time. I denne størrelsesordenen kan tilførselen av tørr luft utføres via luftslanger med takoppheng. TTR-serien overbeviser med svært stabile silikagel-sorpsjonsrotorer og TTR-funksjonsprinsippet. Monoventic-styringselektronikken, viften i toppklasse, den integrerte varmegjenvinningen og mikroprosessorstyringen med tekstdisplay for funksjonsovervåking og energistyring er andre argumenter.

Alternativt: Industri-kondensatorene i DH-serien

I tillegg til adsorpsjonsavfukterne i TTR-serien er de stasjonære DH-kondensatorene egnet for luftavfukting på trelastlageret. Også her har den største tørkeren, DH 160, med 2200 kubikkmeter luft pr. time en tilsvarende effekt som den tilsvarende TTR-avfukteren. Disse luftavfukterne med sine svært motstandsdyktige kvalitetskomponenter passer godt for permanent luftavfukting på trelastlagre. Fordi de jobber etter kondenseringsprinsippet er DH-enhetene ikke bare kjennetegnet ved en meget høy avfuktingseffekt, men også sin spesielt økonomiske bruk.

Dataloggere sikrer konstant luft- og trefuktighet

For å holde fuktigheten på et trelastlager med trevirke til møbler konstant på 40 prosent, slik at trefuktigheten holder seg under 9 prosent, er det nødvendig med pålitelige måleinstrumenter. De tyskproduserte dataloggerne i MultiMeasure Professional-serien, DL200H eller DL200X, tilbyr en rekke muligheter for manipulasjonssikre langtidsmålinger. Med disse dataloggerne sikrer du en konstant kvalitet på trevirket frem til levering.

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …

Flere løsninger

Ytterligere applikasjonseksempler for luftavfukting

 • Avfukting og luftrensing av lagre

  Løsningene som Trotec Group tilbyr for luftavfukting, spenner fra kondensavfuktere i DH-serien til adsorpsjonstørkere i TTR-serien. Begge fås i mobile og stasjonære utførelser. Vi har riktig avfuktingsteknologi for alle typer vare- og forsendelseslagre. Innovative målere og dataloggere gjør luftavfuktingskonseptet for lagerhaller og transportområder komplett.   Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i gjødsellageret

  Produksjon av hygroskopiske materialer i den kjemiske industrien krever takt. Disse materialene elsker vann og trekker altfor gjerne også til seg fuktighet fra omgivelsesluften. Det kan få fatale økonomiske konsekvenser. Når det binder seg til vann, blir materialet klebrig og klumpete, og i verste fall ubrukelig. Et eksempel er gjødsel. Hvis det er for høy luftfuktighet på gjødsellageret, trekker...

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting i vindkraftdelelageret

  Under montering av vindkraftanlegg blir anleggsdelene gjerne liggende månedsvis i svært store lagerhaller eller midlertidige teltlagre på stedet. For å unngå lagerskader som følge av korrosjon og rust er det viktig å ha et nøye gjennomtenkt system for fuktighetsregulering.

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting i apparathus

  Feilfritt beskyttelsesutstyr og perfekt fungerende apparater er uunnværlig for brannvesen og teknisk hjelpevesen. Sikkerhetsdresser, slanger og rør må være helt tette. Verktøy som utvidertang og boltkuttere må være i perfekt stand, det samme gjelder teknisk utstyr som vifter med høy ytelse, skjærebrennere og lyskastere. For at hele utstyret skal kunne lagres beskyttet etter bruk, må det tørkes på...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i tørkerom

  Luftfuktighet kan føre til elektrisk lading under produksjonen av elektronikk og halvledere. Sensitive bearbeidingstrinn utføres derfor i ren- og tørkerom. Våre mobile adsorpsjonstørkere i TTR-serien er ideelt egnet for å innfri slike høye krav til luftavfukting.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting for lasterom

  Det er bare én ting som hjelper mot mugg, bakterier og korrosjon på transportgods og skipet, og det er å tilføre konstant tørr luft med en luftfuktighet som er tilpasset lasten. Dette oppnås pålitelig med et profesjonelt planlagt system for luftavfukting.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting – platinalager

  Luftfuktighet under lagring av kretskort kan føre til elektrisk lading og patinadannelse/korrosjon. Patinalageret kan avfuktes ved hjelp av mobile adsorpsjonstørkere i TTR-serien, som også er egnet for andre driftsområder innenfor elektronikk- og halvlederproduksjon.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting – frakt og transport

  Både i kjemisk og farmasøytisk industri kan hygroskopisk bulkgods bli skadet av luftfuktighet i siloen og under transport. Fuktighet forblir et problem også etter produksjonen, ettersom de fleste av produktene pakkes i ømtålig emballasje med papirvedlegg. Profesjonell luftavfukting spiller dermed en viktig rolle både under lagring, frakt og transport.

  Ytterligere informasjon
 • Tørrluftlager

  Behovene på et tørrluftslager er like for mange bransjer. Bakterievekst på næringsmidler, pulver som klumper seg og metalldeler som korroderer kan alle unngås hvis den relative fuktigheten holdes konstant på under 50 %. En relativ luftfuktighet på 70 % er tilstrekkelig beskyttelse mot mugg. Luftavfukterne i TTR-serien sammen med matchende dataloggere danner luftavfuktingssystemer som pålitelig...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i vinkjelleren

  De ulike temperaturene som viner gjæres ved stiller vinprodusenten vanligvis inn via termostater som er integrert i tankene. Men bruk av luftavfuktere er også uunnværlig. Ved lav luftfuktighet kan rødvin utvikle seg best. Dessuten motarbeider et tørkeapparat kondens helt målrettet. Trotec har en rekke kraftige tørkeapparater i sitt sortiment som kan brukes ved ulike behov. Fremfor alt er de mobile...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering ved lagring av råtobakk

  Det er en kunst å foredle råtobakk. Langt unna den store tobakksindustrien blir spesielle blandinger med ulik aroma produsert i mindre manufakturbedrifter. Men også her må bedriftene som regel kjøpe inn råtobakk, som kommer fra helt andre deler av verden, i containere. Og siden varen som regel ikke blir viderebehandlet samtidig, må tobakksbladene lagres med omhu. Dette er den eneste måten å bevare...

  Ytterligere informasjon
 • Tepperengjøring - luftavfukting i tørkerom

  Og desto viktigere er det at rengjørings- og tørkeprosessen tilpasses teppenes individuelle fibrer og materialer. Om tørketemperaturen er feil, kan materialet ta skade.

  Ytterligere informasjon