Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Lagring og logistikk avfukting
  3. Konstant trefuktighet på trelastlageret

Hold trefuktigheten konstant på trelastlageret

Luftavfuktere er løsningen for kvalitetssikring av trevirke

Den nødvendige konstante trefuktigheten på f.eks. mindre enn 9 prosent ved lagring av trevirke skapte en utfordring for trevirket som brukes i møbelproduksjon, fordi uten en luftavfukter sørger sesongbaserte temperaturforskjeller og -svingninger for at fuktighetsnivået i treverket øker. Dette har en betydelig negativ innvirkning på trekvaliteten, fra problemer med bearbeiding til vraking av trevirket.

Luftfuktigheten på trelastlageret er den avgjørende faktoren for en jevn trekvalitet. Trefuktigheten står og faller med luftfuktigheten, fordi hvert hygroskopiske materiale søker en balanse med den omgivende luftkvaliteten. Trevirket tilpasser seg derfor luften både når det gjelder temperatur og produktfuktighet. Den såkalte likevektstilstanden er nådd når trevirket og luften ikke lenger får fuktighet fra hverandre. For lagring av trevirke til møbler betyr det f.eks. at fuktigheten må ligge på under 43 prosent, slik at trefuktigheten kan holde seg på under 9 prosent. For en ønsket trefuktighet på 11 prosent må luftfuktigheten konstant være på 55 prosent. Temperaturen spiller i denne anledning ingen rolle. Trelastlageret trenger altså ikke et varmesystem, men bare en luftavfukter med pålitelige måleinstrumenter for konstant regulering av fuktigheten.

Kondensator eller adsorpsjonsprinsipp? Industriservice hjelper deg

Luftavfukter med kondenserings- eller adsorpsjonsprinsipp, hva som er riktig avhenger av ulike faktorer. Be oss om råd. Våre konsulenter i industriservice hjelper deg gjerne med å beregne kapasiteten.

Adsorpsjons-luftavfuktere i TTR-serien for trelastlagre

Begge seriene med luftavfuktere passer for bruk på trelastlageret. De store stasjonære adsorpsjonstørkerne i TTR-serien jobber pålitelig i minustemperaturer ned til -20 °C i store haller. Den største luftavfukteren i denne serien, TTR 13500, avfukter f.eks. 13300 kubikkmeter luft pr. time. I denne størrelsesordenen kan tilførselen av tørr luft utføres via luftslanger med takoppheng. TTR-serien overbeviser med svært stabile silikagel-sorpsjonsrotorer og TTR-funksjonsprinsippet. Monoventic-styringselektronikken, viften i toppklasse, den integrerte varmegjenvinningen og mikroprosessorstyringen med tekstdisplay for funksjonsovervåking og energistyring er andre argumenter.

Alternativt: Industri-kondensatorene i DH-serien

I tillegg til adsorpsjonsavfukterne i TTR-serien er de stasjonære DH-kondensatorene egnet for luftavfukting på trelastlageret. Også her har den største tørkeren, DH 160, med 2200 kubikkmeter luft pr. time en tilsvarende effekt som den tilsvarende TTR-avfukteren. Disse luftavfukterne med sine svært motstandsdyktige kvalitetskomponenter passer godt for permanent luftavfukting på trelastlagre. Fordi de jobber etter kondenseringsprinsippet er DH-enhetene ikke bare kjennetegnet ved en meget høy avfuktingseffekt, men også sin spesielt økonomiske bruk.

Dataloggere sikrer konstant luft- og trefuktighet

For å holde fuktigheten på et trelastlager med trevirke til møbler konstant på 40 prosent, slik at trefuktigheten holder seg under 9 prosent, er det nødvendig med pålitelige måleinstrumenter. De tyskproduserte dataloggerne i MultiMeasure Professional-serien, DL200H eller DL200X, tilbyr en rekke muligheter for manipulasjonssikre langtidsmålinger. Med disse dataloggerne sikrer du en konstant kvalitet på trevirket frem til levering.

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

  • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
  • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
  • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …

Trotec/5