Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Generelle avfuktingsløsninger
  3. Avfukting og luftrensing lakkering

Luftavfukting og luftrensing ved lakkering

Moderne volumstrømregulering gir konstant luftstrøm

Ved lakkering av bildeler gjelder det å kontrollere tre parametere: romtemperaturen, luftfuktigheten og luftens støvinnhold. For dette produksjonstrinnet i bilindustrien kan vi tilby fremtidsrettede luftrensere med en spesiell volumregulering i tillegg til luftavfuktere og oppvarming.

Spesielt velegnet for luftavfukting under lakkering er de effektive apparatene i TTR-serien. Disse adsorpsjons-luftavfukterne fås i mobil og stasjonær utføring i flere varianter. I tillegg sørger ulike varmeaggregater fra Trotec for riktig omgivelsestemperatur. Luftrensingen innebærer store utfordringer: Støv og farlige stoffer må filtreres bort, samtidig som kravene til luftskifte må overholdes. Dette betyr at luftstrømmen må reguleres helt nøyaktig. Her kan våre mobile apparater støtte et eksisterende system.

Mobile TAC-luftrensere med Flowmatic-styring

De mobile, profesjonelle luftrenserne TAC 5000 og TAC 6500 fra TAC-serien utfyller stasjonære luftrensingsanlegg på en god måte på arbeidsplassene ved inn- og utgangen, ved forsendelse og tørking av lakkerte deler. De har en spesialstyring som løser et velkjent problem: Filtrene i luftrenserne fylles opp med støv og svevestøv under arbeidsprosessen, noe som reduserer luftstrømmen. For likevel å sikre en kontinuerlig luftkvalitet har Trotec Group utviklet en ny styring for TAC 5000 og TAC 6500. Den sensorstyrte Flowmatic-styringen er unik på verdensbasis: Sensorene registrerer luftgjennomgangsverdiene for hele filterkjeden, og tilpasser systemeffekten dynamisk og fortløpende. Dette sikrer at den forhåndsdefinerte målverdien for luftmengde holdes konstant også i belastede filtre, og at kravene til luftveksling innfris. Lakkvaliteten bevares, og skadestoffbelastningen som medarbeiderne utsettes for, holdes under kontroll.

Design og prøvekjøring: Bruk vår industriservice

Trotec Group tilbyr industrikunder både utstyr og løsninger. Vi utarbeider klimakondisjoneringsløsninger for lakkeringslinjer, tørkerom og forsendelsesområder i bilindustrien, og forhåndstester dem gjennom en prøvekjøring med mobilt utstyr. Den endelige løsningen iverksettes først når målingene bekrefter at luftfuktigheten er fullstendig under kontroll.

Flere løsninger for bilindustrien

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

  • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
  • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
  • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …