Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

Trotec Nedsenkbare pumper i TWP-E-serien
Trotec Nedsenkbare pumper i TWP-E-serien
Trotec Nedsenkbare pumper i TWP-E-serien
Trotec Nedsenkbare pumper i TWP-E-serien
Trotec Nedsenkbare pumper i TWP-E-serien
 1. Produkter og tjenester
 2. Verktøy
 3. Pumper
 4. Nedsenkbare pumper

Dykkpumper for rent vann og avløpsvann

Vi finner alltid den beste løsningen for deg: Dykkpumper for rent vann og avløpsvann

Dykkpumper: En oversikt over det viktigste

Vil du ha mer informasjon om dykkpumper og trenger en rask oversikt? Under finner du svarene på de viktigste spørsmålene: Hva er en dykkpumpe? Hvordan fungerer dykkpumper? Hvilke kjøpskriterier må du ta hensyn til før du bestemmer deg for en modell?

Slik fungerer dykkpumper

Dykkpumper arbeider etter prinsippet med sentrifugalkraft. Sentrifugalkraften virker utover ved rotasjons- og sirkelbevegelser rundt en rotasjonsakse. Dette prinsippet kjenner du fra hverdagen, for eksempel fra vaskemaskiner. Når vaskemaskinen sentrifugerer, blir vannet presset utover gjennom hullene i trommelen av en rask rotasjonsbevegelse.

Det samme prinsippet brukes for dykkpumper. Gjennom en åpning i apparatets underside blir væsken først sugd inn. Et motordrevet skovlhjul transporterer væsken til samlekanalen ved hjelp av sentrifugalkraften. Derfra transporteres den via en trykkstuss til utløpsslangen og ut av pumpen.

Den store fordelen med dykkpumper i forhold til andre pumper er at den kan brukes direkte i væsker. For pumping er det er ikke nødvendig med noen pumpeledninger som fører til væsken. Isolasjonen av alle de spenningsførende delene sørger for driftssikkerhet. En dykkpumpe av god kvalitet kan stå permanent på et konstant brukssted uten at du trenger å frykte for fuktskader.

Hva er en dykkpumpe?

Dykkpumpe

Dykkpumpe er betegnelsen for pumper som under drift dykkes ned i væsken som skal pumpes ut eller rundt - som oftest vann. Som oftest dreier det seg om elektriske pumper. Avhengig av volumet som skal transporteres, kan pumpekapasiteten ligge mellom 600 og 30 000 liter i timen. Bruksområdene for dykkpumpene er svært allsidige. De brukes av brannvesenet og for samfunnssikkerhet samt innen vannforsyning, sanitæranlegg, konstruksjon og til og med til hobbybruk.

Bruk i badebasseng
Bruk i regnreservoarer
Bruk i kanaler og dreneringssjakter
Perfekt til å pumpe vann ut av dammer

Kjøpskriterier for din dykkpumpe

Avhengig av hvor og til hva du ønsker å bruke dykkpumpen, må du prioritere ulike kjøpskriterier. Følgende kriterier gir det en god første oversikt. Du finner ytterligere detaljer for dykkpumpene som tilbys av Trotec i de tilsvarende detaljbeskrivelsene.

 • Dykkdybde: Dykkdybden tilsvarer maks. tillatt avstand fra apparatets overkant til vannoverflaten. Den kan være et avgjørende kjøpskriterium hvis pumpen befinner seg helt under vann når den er i drift. For en lavvoltspumpe av høy kvalitet er dykkdybden vanligvis sju meter.
 • Transporthøyde: Transporthøyden beskriver høydeforskjellen mellom stedet for utpumping og målstedet som væsken skal føres opp til. En kraftig rentvannpumpe som Trotec TWP 7505 E har for eksempel en transporthøyde på ti meter, og en avløpsvannpumpe som Trotec TWP 11025 E har en transporthøyde på elleve meter. Hvis målstedet ligger lavere enn stedet for utpumping, er en transporthøyde uten irrelevant, siden det ikke kreves pumpekraft på en nedoverbakkehelling.
 • Transportytelse: Transportytelsen til dykkpumpene angis i liter per time. Begynnerapparater for privat bruk oppnår ofte kun en transportytelse på under 1000 liter. Kraftigere pumper transporterer mellom 1000 og 15 000 liter. Ved et transportvolum på mer enn 10 000 liter per time kan dykkpumpen også brukes ved svært høye krav, for eksempel ved oversvømmelser.
 • Partikkelstørrelse / kornstørrelse / faststoffstørrelse: Partikkelstørrelsen (kornstørrelsen eller faststoffstørrelsen) til dykkpumper angir den maksimale diameteren på faste stoffer i væsken som skal transporteres. Rentvannpumper kan på tross av navnet takle en partikkelstørrelse i området på 5 mm. For avløpsvannpumper ligger partikkelstørrelsen betydelig høyere med 25 mm.
 • Restvannstand: Restvannstanden angir hvor mye vann som er igjen på gulvet eller i beholderen som skal tømmes etter utpumpingen. For flatutsugende dykkpumper er restvannstanden kun noen få millimeter. Den resterende væsken kan du simpelthen tørke opp etter utpumpingen. Flatutsugende pumper er et viktig kriterium fremfor alt ved vannskader i bygninger. For modeller av høy kvalitet uten flatutsugingsfunksjon, som Trotec TWP 4025 E blir det igjen restvann på ca. 35 mm. Hvis for eksempel vann skal pumpes ut av en brønn, er det ikke noe problem med en slik restvannstand.
 • Plast eller rustfritt stål: Nedsenkbare pumper med pumpehus laget av rustfritt stål er mer robuste mot påvirkning av vær, slag og støt. Det motstandsdyktige materialet forlenger også pumpens levetid. Nedsenkbare pumper i rustfritt stål brukes derfor fortrinnsvis i brønner eller regnvannsbeholdere for å pumpe vann permanent. Nedsenkbare plastpumper i plast er mobile all-rounders med relativt lav vekt. De er enkle og praktiske å transportere. Ved normal hverdagsbruk er en nedsenkbar pumpe med plasthus av høy kvalitet tilstrekkelig beskyttet mot støt og ytre påvirkninger.
 • Flytebryter: Flytebryteren sørger for at den nedsenkbare pumpen slås på og av når en viss vannstand er nådd. Nedsenkbare pumper med låsbare flottørbrytere er spesielt praktiske for å stille inn ønsket fylling eller vannstand individuelt. Nedsenkbare pumper med flottørbryterlås kan enten brukes i manuell drift med en automatisk inn- og utkoblingsfunksjon eller i kontinuerlig drift med en fast flottørbryter.

Oversikt: Hvilken Trotec-pumpe er best egnet til hvilken type bruk?

Type nedsenkbar pumpe: Nedsenkbar pumpe for rent vann Nedsenkbare pumper for avløpsvann
Bruksområder TWP 4005 E / TWP 4006 E / TWP 7505 E / TWP 7506 E TWP 4025 E / TWP 4036 E / TWP 7025 E / TWP 7536 E / TWP 9000 ES / TWP 11025 E / TWP 11000 ES
For rent, lett tilsmusset vann
For sterkt forurenset vann
Lett kloret vann
Kjellerrom
Lekk vaskemaskin
Regntønne
Dam/badedam
Vanntønne
Oversvømmelse
Liten byggegruve

Merkekvalitet med prisfordel

Pålitelig, effektiv og fleksibel i bruk: Det er kjennetegn som viser kvaliteten til nedsenkbare pumper fra Trotec. Den kraftige effekten gjør at de mester selv ekstreme utfordringer. HighPerformance over hele linjen. Vi står for merkevarekvalitet og profesjonelle løsninger som gir deg mye for pengene.

Våre nedsenkbare pumper for rent vann eller avløpsvann er effektive og driftssikre "undervanns"-pumper som mestrer store transportmengder uten problemer. De kan brukes fleksibelt innen drenasje- og vanningsarbeid i alt fra rent til sterkt forurenset vann. For eksempel for å pumpe ut vann fra innsjøer, dammer og elver, til om- og utpumping av vann fra bassenger, dammer, sisterner, regntønner eller til å pumpe vann ut av oversvømte kjellere.

Alt etter om det dreier seg om klart eller skittent vann, dype eller grunne vann, små eller store partikler, lønner det seg å finne en pumpeløsning som passer perfekt til dine behov. Mens pumper til rent vann egner seg til bruk i basseng, svømmebasseng, dammer, sisterner og brønner, transporterer nedsenkbare pumper for avløpsvann sterkt forurenset vann med partikkelstørrelser på inntil 25 mm. Derfor skiller også vi for eksempel mellom nedsenkbare pumper for rent vann og nedsenkbare pumper for avløpsvann.


Hva er forskjellen på nedsenkbare pumper for avløpsvann og rent vann?


Nedsenkbare pumper for rent vann:

Nedsenkbare pumper for rent vann er utviklet for effektiv av- og ompumping av rene eller kun lett tilsmussede væsker, som for eksempel transport av husholdningsavvann, regn- og underjordisk vann, etter lekkasje fra en vaskemaskin og pumping av basseng. Hvor store smusspartiklene kan være uten at pumpen tar skade, vises med målene for "maksimal kornstørrelse".

En spesiell fordel ved nedsenkbare pumper for rent vann er muligheten for "grunn avpumping". Med denne tekniske egenskapen kan du pumpe vann ved så lav vannstand som noen få millimeter, og resultatet kaller man "vasketørr avpumping". Det minimale avsugingsnivået, altså den lavest mulige vannstanden der det er mulig å pumpe ut vann, vises under tekniske data for pumpen.

Sammenligning av partikkelstørrelse og restvannstand
Sammenligning av partikkelstørrelse og restvannstand
Sammenligning av partikkelstørrelse og restvannstand

I rent vann skal det ikke være smusspartikler som er har en større diameter enn 5 mm. En nedsenkbar pumpe for rent vann fra Trotec kan pumpe av vannet på en rett flate til en restbestand på 3 mm, noe som kalles et vasketørt resultat.

Nedsenkbare pumper for avløpsvann:

Nedsenkbare pumper for avløpsvann transporterer sterkt tilsmusset vann, som for eksempel ved tømming av hagedammer, dammer eller sisterner, pumping av bygge- og avløpsvanngraver, vannuttak fra sjøer, dammer og elver samt nødpumping etter oversvømmelser. Også her viser "maksimal kornstørrelse" den maksimale diameteren for forurensninger i væsken som pumpes ut. Selvsagt egner nedsenkbare pumper for avløpsvann seg også til å pumpe rent vann. 

I tillegg til de typiske bruksområdene som er nevnt ovenfor omfatter det fleksible bruksområdet til de nedsenkbare pumpene for avløpsvann også vannpumping under vanskelige og ekstreme betingelser. Pumpene er uvurderlige ved pumping av bygge- og avvansgraver og til nødpumping etter oversvømmelse på grunn av sin suverene teknologi.

Sammenligning av partikkelstørrelse og restvannstand
Sammenligning av partikkelstørrelse og restvannstand
Sammenligning av partikkelstørrelse og restvannstand

I avløpsvann skal det ikke være små steiner, trebiter eller jordklumper med en diameter som overskrider 25 mm. De effektive nedsenkbare pumpene for avløpsvann fra Trotec pumper ut vannet inntil en restvannstand på 35 mm.

Sammenligning av leveringshode og leveringshastighet for våre nedsenkbare pumper

Leveringshode og strømningshastighet

Transporthøyde og transportmengde for TWP 4005 E

Leveringshode og strømningshastighet

Transporthøyde og transportmengde for TWP 7505 E

Leveringshode og strømningshastighet

Transporthøyde og transportmengde for TWP 4025 E

Leveringshode og strømningshastighet

Transporthøyde og transportmengde for TWP 7025 E

Leveringshode og strømningshastighet

Transporthøyde og transportmengde for TWP 11025 E