1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Luftstrøm

LUFTSTRØM

Detaljert måling av lufthastighet, volumstrøm, lufttrykk, og lufttemperatur.

Nøyaktig luftstrømmåling med det lille ekstra: I tillegg til å måle lufthastighet, lufttemperatur og volumstrøm er måleren utstyrt med sensorer for måling av f.eks. temperatur-, material og byggfuktighet.

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig